Sytuacja na rynkach 12 października – Co dalej z jenem?

foto: pixabay

Amerykański dolar utrzymuje się na relatywnie wysokich poziomach, aczkolwiek delikatne nastawienie risk-on dzisiaj rano daje szansę na odbicie także innym walutom. Notowania EUR/USD delikatnie rosną, pozostając jednak w okolicach 0,97.

Odwilż na rynkach walutowych nie dotyczy jednak japońskiego jena. Waluta Japonii tkwi w długoterminowym trendzie spadkowym w relacji do amerykańskiego dolara, który jest dla Japończyków na tyle dotkliwy, że niedawno (22 września) BoJ zdecydował się na interwencję. Niewiele ona jednak dała, bowiem już dzisiaj rano kurs USD/JPY poruszał się powyżej poziomu 146,00, wyznaczając nowe 24-letnie maksima. Jest to bowiem najwyższy poziom notowań tej pary walutowej od 1998 r.

„Chłopcem do bicia” na rynkach walutowych pozostaje także australijski dolar, którego wartość spada na fali globalnego nastawienia risk-off, ale przede wszystkim także obaw związanych z sytuacją gospodarczą Chin. Gospodarka Australii jest bowiem w ogromnym stopniu oparta o eksport surowców do Państwa Środka. Obecnie kurs AUD/USD porusza się w okolicach 0,62-0,63.

Nerwowo jest także nadal na rynku brytyjskiego funta, gdzie panuje niepewność związana z wypłacalnością tamtejszych funduszy emerytalnych. Kurs GBP/USD dzisiaj pozostaje pod presją, poruszając się tuż poniżej poziomu 1,10.

 

OKIEM ANALITYKA – Co dalej z jenem?

Sytuacja na rynku japońskiego jena już od wielu miesięcy pozostaje niezmienna – notowania tej waluty poruszają się w trendzie spadkowym, przerywanym jedynie krótkimi korektami. W rezultacie, kurs USD/JPY jest najwyższy od 24 lat i wynosi obecnie nieco ponad 146,00.

Przyczyn takiego rozwoju wydarzeń jest kilka. Przede wszystkim, japońska gospodarka ma od lat problemy z pobudzeniem wzrostu gospodarczego. Także w ostatnim czasie, w okresie podwyższonej inflacji, japoński bank centralny otwarcie mówił, że nie może pozwolić sobie na podwyżki stóp procentowych ze względu na mizerny wzrost gospodarczy – co jeszcze bardziej podkopywało wartość jena.

Zresztą, różnice w wycenach dolara i jena w dużym stopniu wynikają z ich wrażliwości na rentowności obligacji. O ile amerykańskie 10-letnie obligacje płacą już około 4%, to w przypadku japońskich odpowiedników mamy do czynienia z oprocentowaniem w okolicach zera.

Oczywiście nie bez znaczenia dla notowań USD/JPY pozostaje fakt umocnienia się dolara amerykańskiego na fali globalnego nastawienia risk-off. Niemniej, tu w teorii jen także miałby przewagę nad innymi walutami świata ze względu na to, że jest on – obok amerykańskiego dolara i szwajcarskiego franka – traktowany jako tzw. bezpieczna przystań.

Obecnie jednak inwestorzy w jena nie wierzą, a dotarcie notowań USD/JPY do okolic 150,00 jest prawdopodobne. Wiele wskazuje na to, że BoJ będzie nadal próbował zatrzymać spadki wartości jena interwencjami – po tej z 22 września może nastąpić kolejna. Możliwe jednak, że wpłynie ona na wartość tej waluty jedynie krótkoterminowo.

 

Sporządziła: Dorota Sierakowska – analityczka Domu Maklerskiego BOŚ

 

 

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.