Sytuacja na rynkach 12 maja – rynki podszyte strachem

foto: pixabay

Kolejne uderzenie risk-off i dalsze zwyżki dolara, który jest beneficjentem globalnego zamieszania – taki jest bilans piątkowego ranka. Mimo, że kwietniowa inflacja CPI w USA nie była wyższa od tej w marcu, to jednak nie obniżyła się na tyle, aby rynki uwierzyły, że jest to temat z którym FED sobie poradzi. Co ciekawe wątek podwyżki stóp o 75 p.b. w czerwcu nie jest na stole, prawdopodobieństwo tego ruchu nie przekracza 10 proc., a nawet „ultra-jastrzębi” członek FED, James Bullard, powtórzył wczoraj, że nie jest to jego scenariusz bazowy. Mimo tego rynki reagują dość nerwowo – być może ma to związek z krachem na rynku kryptowalut, które okazały się być klasycznymi ultra-ryzykownymi aktywami. Jeżeli tak, to potencjalne przesilenie może być blisko.

Od kilku dni spadają rentowności amerykańskich obligacji, co może pokazywać, że inwestorzy zaczynają przesiadać się w bezpieczny amerykański dług. To przekłada się na zachowanie USDJPY, który notuje dzisiaj spadek poniżej bariery 129,00. Zresztą jen jest dzisiaj outsiderem i jednocześnie najsilniejszą walutą pośród G-10. Co ciekawe Bank Japonii opublikował dzisiaj „podsumowanie” z kwietniowego posiedzenia, z którego wynika, że decydenci nie widzą problemu w deprecjacji własnej waluty.

Najsłabsze są dzisiaj te waluty, które wczoraj rano mocno odbijały, czyli korony skandynawskie i waluty Antypodów (klasycznie najbardziej wrażliwe na wahania ryzyka). Pod presją pozostaje funt, gdzie inwestorzy obawiają się skutków potencjalnych politycznych tarć pomiędzy Londynem, a Brukselą, jeżeli Brytyjczycy będą chcieli unieważnić zapisy z protokołu irlandzkiego, który był elementem uzgodnień dotyczących Brexitu. Nie pomogły też słabsze dane nt. PKB w I kwartale. Poniżej wsparcia przy 1,0470 zeszły notowania EURUSD, chociaż publikowane w ostatnich dniach komentarze członków EBC zdają się przybliżać potencjalny zwrot w polityce monetarnej na czerwcowym posiedzeniu Banku.

Dzisiaj w kalendarzu uwagę zwrócą dane z USA o inflacji PPI w marcu, oraz cotygodniowym bezrobociu.

EURUSD – na nowych tegorocznych minimach

EURUSD wybił kwietniowy dołek przy 1,0470., co teoretycznie może oznaczać zejście w okolice minimów z 2016 r. przy 1,0330-50. Karty rozdaje dolar, który pozostaje beneficjentem globalnego risk-off. Wprawdzie wczoraj mieliśmy wypowiedzi członków EBC przygotowujące rynki na przełom w polityce monetarnej, który może mieć miejsce już w te wakacje, ale to za mało, aby zmienić trend.

Wykres dzienny EURUSD

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.