Sytuacja na rynkach 11 października – I znów wyczekiwanie na dane z USA

foto: pexels

Sytuacja na rynkach 11 października – Dolar wciąż silny, ale…

Na początku bieżącego tygodnia dolar amerykański pozostaje silny w relacji do pozostałych walut świata. Indeks dolara (US Dollar Index) pnie się w górę do rejonów przekraczających 113 pkt., jednak warto zaznaczyć, że waluta ta nie zdołała póki co dotrzeć do maksimów z końcówki września – a to sugestia, że może pojawić się pole do kolejnej spadkowej korekty.

Niemniej, póki co amerykański dolar zwyżkuje głównie na fali jastrzębiej polityki monetarnej Rezerwy Federalnej oraz globalnego wzrostu awersji inwestorów do ryzyka. Ten pierwszy czynnik został wczoraj potwierdzony m.in. przez słowa wiceszefowej Fed, Lael Brainard. Powiedziała ona, że Fed nie ma wątpliwości co do konieczności dalszego podnoszenia stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych jako głównego elementu walki z podwyższoną inflacją. Jednocześnie, Brainard dała jednak do zrozumienia, że tempo i zakres podwyżek będą zależeć od danych makroekonomicznych.

Z kolei wzrost awersji inwestorów do ryzyka to efekt nie tylko obaw przed recesją, ale przede wszystkim rozgorzałego na nowo konfliktu na linii Rosja-Ukraina. Odwet za zburzenie Mostu Krymskiego w postaci bombardowań ukraińskich miast rozbudził strach przed eskalacją i przedłużaniem się wojny.

Złe nastroje utrzymują się także wokół Chin. Kraj ten wciąż toczy nierówną walkę z pandemią, a polityka „zero tolerancji” negatywnie przekłada się nie tylko na gospodarkę Państwa Środka, ale również na lokalne nastroje społeczne.

Dzisiaj rano notowania eurodolara delikatnie rosną po poniedziałkowej zniżce – niemniej, ich wycena nieznacznie tylko przekracza poziom 0,97.

 

OKIEM ANALITYKA – I znów wyczekiwanie na dane

Wczorajsze słowa wiceszefowej Fed, Lael Brainard, dały inwestorom do zrozumienia, że amerykański Fed nadal za swojego najgroźniejszego wroga uznaje wysoką inflację. Jednak zarówno ta instytucja, jak i inwestorzy, zdają sobie sprawę z faktu, że tempo podwyżek będzie zależne od danych makroekonomicznych w USA.

O ile w ostatnich dniach argumentem za jastrzębim podejściem Fed okazały się lepsze od oczekiwań dane dotyczące kondycji rynku pracy w USA, to w tym tygodniu centralnym punktem będą czwartkowe odczyty inflacji CPI w tym kraju. Oczekiwania dotyczące wrześniowej inflacji CPI wskazują na poziom 8,1% rdr, więc jakikolwiek niższy odczyt byłby szansą dla Fed na złagodzenie swojego stanowiska, a tym samym, przyniósłby zapewne korektę spadkową wartości amerykańskiego dolara.

Jednak ten scenariusz nie jest przesądzony. Ogólnie, jakiekolwiek wskazanie inflacji w okolicach 8% lub wyżej może zostać przez Fed odczytane jako sygnał, że inflacja spada zbyt wolno, dlatego tempo walki z nią powinno zostać utrzymane.

Wiele informacji dotyczących podejścia Fed prawdopodobnie pojawi się jeszcze przed czwartkiem. Zarówno na dzisiaj, jak i na jutro, zaplanowane są liczne wystąpienia publiczne przedstawicieli Rezerwy Federalnej, które z pewnością rzucą więcej światła na ich podejście do działań w kolejnych miesiącach. Kluczowa w tym kontekście będzie jednak głównie środowa publikacja minutes z ostatniego posiedzenia Fed.

 

Sporządziła: Dorota Sierakowska – analityczka Domu Maklerskiego BOŚ

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.