Sytuacja na rynkach 11 lipca – kontynuacja zwyżek dolara

Poniedziałek przynosi dalsze umocnienie się dolara na szerokim rynku, jego korekta widoczna w piątek po południu jest negowana. Przypomnijmy, pomimo lepszych odczytów Departamentu Pracy USA, inwestorzy zareagowali na zasadzie „sprzedaży faktów”. Kolejne niepokojące informacje przypomniały jednak inwestorom, gdzie jest „bezpieczna przystań”. Z Chin napłynęły doniesienia o ponownym wzroście zakażeń COVID (stwierdzono też pierwszy przypadek subwariantu BA.5), co rodzi ryzyko ponownych lockdownów. Z kolei francuski minister gospodarki, którego cytują dzisiaj tamtejsze media, jest zdania, iż ryzyko całkowitego zakręcenia kurka z gazem przez Rosję na jesieni jest bardzo prawdopodobne – to daje paliwo do recesyjnych strachów. Niemniej euro nie jest dzisiaj w gronie najbardziej tracących walut. W przestrzeni G-10 najgorzej zachowują się korony skandynawskie, dolar australijski, oraz funt. Na szerokim rynku niechlubne podium zajmują waluty naszego regionu z forintem na czele.

Co dalej? W tym tygodniu kluczowe mogą okazać się publikowane w środę dane z USA o inflacji CPI w lipcu. Wprawdzie ruch o 75 pb na posiedzeniu FED 27 lipca jest przesądzony, to jednak odczyt może dać ewentualne argumenty do dyskusji wokół tego, co stanie się we wrześniu  – na razie rynek wycenia ruch o 50 pb.

Dzisiejszy kalendarz makro będzie ubogi w publikacje. Na uwagę zasługują popołudniowe wystąpienia przedstawicieli BOE, ECB i FED.

EURUSD – ponowne uderzenie podaży

Piątkowa świeca doji na EURUSD to jednak za mało, aby móc doprowadzić do nieco dłuższej korekty. W poniedziałek rynek ponownie ugina się pod własnym ciężarem, a pretekstem są te same obawy, co kilkanaście dni temu. Europejscy politycy straszą nadchodzącym kryzysem, do którego może przyczynić się Rosja, jeżeli zdecyduje się na jesieni na szantaż gazowy (za wsparcie Ukrainy przez Zachód) i definitywnie zakręci kurek z gazem prowadząc do dużych perturbacji w europejskim przemyśle. Takie informacje i związane z nimi negatywne emocje, to woda na młyn dla dalszych spadków euro, niezależnie od tego na ile faktycznie taki pesymistyczny scenariusz w europejskiej gospodarce miałby mieć miejsce.

 

W kalendarzu na ten tydzień potencjalny punkt zwrotny mogą przynieść dane dotyczące inflacji CPI z USA w środę, gdyż raczej nie będą to jutrzejsze dane dotyczące indeksu nastrojów wśród niemieckich analityków (ZEW).

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.