Sytuacja na rynkach 1 sierpnia – dolar kontynuuje przecenę

foto: pixabay

Dobre nastroje na giełdach (mocne zamknięcie na Wall Street w piątek wieczorem) przekładają się na osłabienie dolara, chociaż rynek nie jest jednomyślny. Większą słabość widać po stronie koron skandynawskich, a także walut naszego regionu, chociaż złoty jest najbardziej stabilny. Trudno jednak o konkretny powód – być może rolę gra znów geopolityka. Po tym jak Gazprom zawiesił dostawy gazu na Łotwę, ta w odpowiedzi wypowiedziała Rosji umowę o małym ruchu granicznym. Napięcie rośnie też na granicy Serbii i Kosowa – NATO nie wyklucza działań, gdyby były one konieczne do zapewnienia stabilności w regionie.

Siła rynków akcji wynika z przeświadczenia, że FED może wystraszyć się perspektyw recesji i przyhamować tempo podwyżek stóp procentowych, chociaż po ruchu o 75 punktów bazowych w zeszłym tygodniu przekaz był utrzymany w „jastrzębim” tonie. Niemniej do kolejnego posiedzenia zostało aż 51 dni (22 września), stąd też wiele może się wydarzyć. Teoretycznie taka narracja mogłaby też tłumaczyć kontynuację korekty notowań dolara, która trwa już trzeci tydzień. Na razie ta teza dość dobrze sprawdza się w przypadku notowań USDJPY – jen jest najsilniejszy w zestawieniach.

Dzisiaj rano opublikowane zostały lipcowe odczyty indeksów PMI dla przemysłu, które dla strefy euro były w zasadzie zgodne z pierwszymi szacunkami. Nie zmienia to jednak faktu, że mamy wartości recesyjne (<50), co nieszczególnie cieszy. Czy ECB zdecyduje się na ruch na stopach o 50 punktów bazowych we wrześniu, tak jak zaskoczył skalą podwyżki w lipcu? To może być dość trudna decyzja.

Dzisiaj w kalendarzu uwagę zwrócą jeszcze dane PMI z Wielkiej Brytanii (godz. 10:30), oraz ISM z USA (godz. 16:00). Dzisiaj w gronie najsilniejszych walut znajdują się dolar australijski i nowozelandzki. Ten tydzień będzie dla nich ważny – jutro decyzja RBA, a w środę mamy dane z rynku pracy w Nowej Zelandii.

USDJPY – korekta jest kontynuowana

USDJPY to przykład pary walutowej, która jest najbardziej wrażliwa na spekulacje dotyczące przyszłych ruchów FED, oraz zachowanie się rentowności amerykańskich obligacji. W ostatnich dniach rynek zaczął spekulować, że Rezerwa Federalna może przestraszyć się recesji (oczekiwania zostały podbite po słabych danych nt. PKB za II kwartał) i zacząć ograniczać tempo podwyżek stóp procentowych. To szczególnie pomogło rynkom akcji, ale i też zaznaczyło się w przyspieszeniu spadków USDJPY.

W kontekście tego, co może robić FED ciekawe mogą być cytowane dzisiaj przez agencje słowa Neela Kashkari, który ma prawo głosu w FOMC w 2023 r. Jego zdaniem oczekiwania, że tempo podwyżek stóp zostanie przyhamowane, a w przyszłym roku można nawet spodziewać się ich obniżki, nie mają obecnie żadnego uzasadnienia i jest on zaskoczony taką interpretacją, którą grają teraz rynki. Czy te słowa mogą odwrócić trend z ostatnich trzech tygodni widoczny na rentownościach amerykańskich obligacji? Nie do końca. Do wrześniowego posiedzenia FED mamy jeszcze 51 dni i rynki będą się teraz karmić każdymi słabymi danymi, które mogą się teraz częściej pojawiać.

Wykres dzienny USDJPY

Technicznie znajdujemy się blisko wsparć 131,25-50, które mogą doprowadzić do chwilowego przyhamowania widocznej korekty spadkowej USDJPY.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

          

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.