Raporty rynku akcji GPW 30.03.2020

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

ASBIS Publikacja skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
COGNOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
EUROTEL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
FERRO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
KRVITAMIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MDIENERGIA Publikacja raportu za 2019 rok.
MERCATOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PROCAD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
RESBUD NWZA
UNIBEP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

ASBIS Rada dyrektorów Asbisu rekomenduje wypłatę 4,16 mln USD dywidendy z zysku za 2019 rok, czyli 0,075 USD na akcję – podała spółka w komunikacie.
BIOMAXIMA 1.     BioMaxima rozpoczyna sprzedaż w krajach Unii Europejskiej testów do wykrywania koronawirusa – podała spółka w komunikacie.

2.     BioMaxima złożyła w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgłoszenie o rejestrację molekularnego testu genetycznego do wykrywania SARS-CoV-2 opartego na metodzie Real Time PCR – podała spółka w komunikacie.

DECORA Zarząd Decory rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję z zysku wypracowanego w 2019 roku – podała spółka w komunikacie.
ELEMENTAL HOL. Elemental Holding w związku z pandemią koronawirusa rozważa wszystkie scenariusze, łącznie z możliwością zahamowania lub okresowego wstrzymania działalności, a w związku z tym także możliwość utworzenia niezbędnych rezerw i odpisów finansowych zgodnie z wytycznymi ESMA – poinformowała spółka w komunikacie.
ING BSK 1.     Zarząd ING Banku Śląskiego wycofał projekt uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r. i rekomenduje niedzielenie się wynikiem z akcjonariuszami, zgodnie z zaleceniem KNF – podał bank w komunikacie.

2.     Decyzje Rady Polityki Pieniężnej z marca związane z zmianą stóp procentowych będą miały negatywny wpływ na wynik odsetkowy grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego za 2020 rok w przedziale 50-80 mln zł – poinformował bank w komunikacie.

INTERCARS Inter Cars spodziewa się odbicia rynku dystrybucji części samochodowych po zakończeniu epidemii koronawirusa, a dodatkowym impulsem dla branży może być niechęć do korzystania z komunikacji miejskiej – poinformował członek zarządu spółki Piotr Zamora. Dodał, że grupa kontynuuje działalność na wszystkich 17 europejskich rynkach, ale wstrzymuje otwarcia zagranicznych filii.
LENTEX Lentex planuje sprzedać 835.443 akcji swojej spółki zależnej Gamrat, stanowiących 10 % jej kapitału zakładowego. Sprzedaż tych akcji nie spowoduje utraty kontroli nad tą spółką – poinformował Lentex w piątkowym komunikacie.
NORTH COAST 1.     Akcjonariusze North Coast, posiadający łącznie 80,13 % ogólnej liczby głosów na WZ, zawarli porozumienie i chcą doprowadzić do wycofania spółki z obrotu na GPW – podała spółka w komunikacie.

2.     Gruppo Lactalis Italia i Castelli Polska wzywają do sprzedaży 834.539 akcji North Coast po cenie 14,92 zł za sztukę – podał pośredniczący w wezwaniu Pekao Investment Banking.

PKP CARGO PKP Cargo, Clip Group i Duisport Agency, czyli operator portu rzecznego w Duisburgu, uruchamiają od kwietnia regularne połączenia kolejowe z Poznania do Duisburga służące do przewozu naczep samochodowych – podał kolejowy przewoźnik w komunikacie prasowym.
SERINUS Serinus Energy otrzymał zwolnienie od spełniania kowenantów za okres do 31 marca 2020 r. – podała spółka w komunikacie.
ŚNIEŻKA Przychody grupy Śnieżka wzrosły w 2019 roku o 22,2 % do 717,1 mln zł, jednak koszty związane m.in. z konsolidacją węgierskiej spółki Poli-Farbe i rozwojem spółki dominującej spowodowały, że zysk netto grupy spadł o 1,2 % do 62,7 mln zł – poinformowała Śnieżka w komunikacie prasowym.
WIELTON Wielton zdecydował o czasowym wstrzymaniu produkcji zakładów Grupy Lawrence David Ltd. w Wielkiej Brytanii z powodu zagrożenia pandemią koronawirusa – poinformowała spółka w komunikacie.
ZE PAK Zespół Elektrowni PAK podpisał umowę ze spółką Valmet Technologies Oyj, jako generalnym wykonawcą, dotyczącą realizacji w formule „pod klucz” kontraktu na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kotła K-7 na kocioł fluidalny pracujący w technologii BFB w elektrowni w Koninie – poinformował ZE PAK w komunikacie.

 

Przegląd prasy

 

BIOMED LUB. Stara szczepionka kontra nowy wirus. Kilka krajów rozpoczyna testy potencjału szczepionki antygruźliczej we wzmacnianiu odporności na koronawirusa. Jednym z trzech europejskich producentów jest giełdowy Biomed Lublin.(s.4) /PB/
MARVIPOL Nowy rekord zysku netto w Marvipolu. Firma zbiera owoce zaangażowania w budowę magazynów. Obiecująco wygląda potencjał przekazań mieszkań w 2020 r. (s.3) /PARKIET/

 

Sygnały analizy technicznej

 

DOMDEV Kurs akcji przełamał wsparcie na 73,60 zł i zmierza w kierunku minimów sprzed kilku sesji na 71 zł.
EUROCASH Kurs akcji wykonuje ruch powrotny do przełamanego wsparcia na 16,72 zł, czemu towarzyszy wysoki wolumen.
SOLAR Notowania akcji wyraźnie odbijają od dna przeceny, czemu towarzyszą białe świece, luka popytowa oraz skokowo rosnący wolumen.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.