Raporty rynku akcji GPW

foto: gpw

Na wczorajszej sesji na Wall Street pomimo podania do wiadomości zaskakująco złych danych odnośnie liczby osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych główne indeksy zakończyły notowania na solidnych plusach. Pozytywny sentyment jest prawdopodobnie efektem wycenienia przez rynek planu pomocowego, którego niebanalna wielkość 2 bln USD (prawie 10% amerykańskiego PKB) musi zostać jedynie aprobatę Izby Republikanów i podpis prezydenta.

Dla porównania wczoraj przywódcy państw tworzących grupę G20 postanowili przeznaczyć 5 bln USD na globalną walkę z koronawirusem. Optymistyczne nastroje udzieliły się również giełdom europejskim, po tym jak EBC rozpoczął skup obligacji w ramach skupu aktywów o wartości 750 mld euro z zaznaczeniem, że wprowadzony nowy pandemiczny program zakupu aktywów nie powinien ograniczać limit emitenta (w którym wartość skupu obligacji państwowych ogranicza się do 1/3 zadłużenia każdego państwa członkowskiego).

Pozytywne nastroje panowały również na giełdzie przy ulicy Książęcej. Główne indeksy zakończyły notowania na plusie, a najwyższą zwyżkę zanotował indeks WIG20 (+3,5%). W główniej mierze jest to zasługą PKO BP, którego notowania zakończyły się na 7,4% plusie. Prawdopodobnie za taki optymizm z jednej strony odpowiada komunikacja ze strony PFR, który chce początkiem kwietnia wprowadzić program pomocowy dla firm, który będzie określał nowe zasady przeprowadzenia transakcji nabywania akcji z obecnego kapitału zakładowego firm. Sentymentu nie zepsuła nawet informacja o negatywnym wpływie obniżek przez RPP stóp procentowych na wyniki Alior Banku i Pekao.

W przypadku rynku szerokiego podane przez Bogdankę wyniki za 2019 rok mocno wspierają notowania, które od minimów historycznych zyskały ok. 19,6%. Podane dzisiaj rano dobre wyniki za 2019 rok grupy Decora powinny wesprzeć notowania. Przychody grupy wzrosły o ok. 10% natomiast EBITDA wzrósł prawie 64%. Natomiast w przypadku spółki odzieżowej CDRL dwukrotnie większe przychody ze sprzedaży nie przełożyły się na wzrost zysku przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, który wyniósł 12,6 mln zł i jest mniejszy o 46% w porównaniu z rokiem poprzednim. Dzisiaj popołudniu agencja Fitch Ratings ogłosi rating dla Polski.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.