Raport rynku akcji GPW 7.11.2019

AMREST Hiszpański start-up Glovo, który kupi od AmRestu platformę do zamawiania jedzenia online Pizza Portal, wchodzi na polski rynek ze swoją aplikacją. Chce też uruchomić w Warszawie centrum technologiczne – poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

APATOR 1) Apator szacuje, że w 2019 r. osiągnie skonsolidowane wyniki na poziomie 877 mln zł przychodów oraz 67 mln zł zysku netto – podał Apator w komunikacie.
2) Zarząd Apatora zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości 0,45 zł na akcję, czyli łącznie 14,8 mln zł – podała spółka w komunikacie.

ATREM Oferta konsorcjum, którego liderem jest Atrem, została wybrana przez miasto Poznań do zaprojektowania i wykonania Muzeum Enigmy – podał Atrem w komunikacie. Wartość oferty wynosi 23,8 mln zł netto.
ASBIS Asbis liczy na wypracowanie w 2019 roku przychodów w górnej granicy prognozy, która wynosi 1,9 mld USD – podał dyrektor ds. ryzyka i relacji inwestorskich Asbisu Costas Tziamalis. Spółka podtrzymuje plan uzyskania dodatnich przepływów operacyjnych w całym roku, spodziewa się „mocnego” czwartego kwartału.

BNP 1) Bank BNP Paribas Bank Polska zmniejszył zaangażowanie w akcjonariacie PBG i posiada obecnie 26.221.520 akcji spółki, stanowiących 3,2 proc. kapitału zakładowego oraz głosów na walnym zgromadzeniu – podała spółka w komunikacie.
2) Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w III kwartale 2019 roku wyniósł 114,8 mln zł – poinformował bank w raporcie. Zysk banku był 18 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 139,8 mln zł.
3) Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 798,3 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 795,5 mln zł.
4) Wynik z prowizji w III kwartale 2019 roku wyniósł 205,5 mln zł i również był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 203,3 mln zł.
5) Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 2019 roku 135,3 mln zł. Rynek oczekiwał o 11 proc. niższych odpisów na poziomie 121,5 mln zł.

CYFRPLSAT Zysk EBITDA grupy Cyfrowego Polsatu – według standardu MSSF 16 – wyniósł w trzecim kwartale 1,021 mld zł i był o 0,8 proc. wyższy od średniej oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Przychody grupy sięgnęły 2,892 mld zł, o 1,8 proc. więcej niż wynosiła średnia prognoz analityków.

LOKUM Lokum Deweloper wprowadził do sprzedaży 230 mieszkań na osiedlu Lokum Salsa w Krakowie – poinformowała spółka w komunikacie.
LPP Grupa LPP chce w latach 2019-22 wydać na inwestycje łącznie 3,66 mld zł, z czego wydatki w wysokości 2,62 mld zł planuje sfinansować ze środków własnych, ok. 740 mln zł z kredytów bankowych, a 300 mln zł z emisji obligacji – wynika z prezentacji dla inwestorów, do której dotarła PAP Biznes. Budowa księgi popytu na obligacje ma potrwać od 19 do 20 listopada.

MOSTALZAB Mostostal Zabrze szacuje, że jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale 2019 roku wyniosły 147,9 mln zł, wynik z działalności operacyjnej 7,4 mln zł, wynik brutto 3,6 mln zł, a wynik netto 2,3 mln zł – podała spółka w komunikacie. Na koniec października wartość backlogu grupy wynosi 450,2 mln zł.

ORZEŁ BIAŁY W ocenie zarządu spółki Orzeł Biały, zaproponowana w wezwaniu na akcje spółki cena 10,44 zł za papier odzwierciedla wartość godziwą – podał Orzeł Biały w komunikacie.
PEKAO 1) Zysk netto grupy Banku Pekao SA w trzecim kwartale 2019 roku wzrósł do 656,2 mln zł z 605,8 mln zł rok wcześniej – poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 647,5 mln zł.
2) Wpływ wyroku TSUE dotyczący kredytów konsumpcyjnych na Bank Pekao w 2019 roku wyniesie około 50 mln zł, w 2020 roku będzie poniżej 100 mln zł. Konsekwencje wyroku będą przez bank w pełni zneutralizowane w ciągu 3 lat – podał bank w prezentacji.
3) Pekao liczy, że w 2020 roku, dzięki zwiększaniu efektywności operacyjnej i ścisłej kontroli kosztów, przyspieszy obecne tempo wzrostu wyników operacyjnych – poinformował w środę bank.
4) Pekao nie spodziewa się w kolejnych okresach gwałtownego zwiększenia się kosztów ryzyka – poinformował Michał Krupiński, prezes banku.
5) Pekao spodziewa się, że rozmowy banków z audytorami w sprawie wyroku TSUE dotyczącego kredytów frankowych będą trwały do końca 2019 roku – poinformował Tomasz Kubiak, wiceprezes banku.
6) Pekao podtrzymuje przyjętą politykę dywidendową i ocenia, że powinien wypłacać „sowite” dywidendy – poinformował Michał Krupiński, prezes banku.
7) Pekao podtrzymuje, że koszty składek banku na BFG w 2020 roku będą niższe niż w 2019 roku, jednak skala zmniejszenia składek nie wyniesie 100 mln zł, jak bank zakładał wcześniej – poinformował Tomasz Kubiak, wiceprezes banku.
8) Zarząd Pekao wyraził zgodę na emisję obligacji podporządkowanych o wartości nominalnej 500 tys. zł każda. Łączna wartość nominalna obligacji zostanie ustalona w procesie budowania księgi popytu i jest uzależniona od sytuacji na rynku obligacji – poinformował bank w komunikacie. Rozważany termin rozpoczęcia emisji to listopad 2019 r.

PKNORLEN Modelowa marża downstream PKN Orlen w październiku wzrosła do 12,7 USD na baryłce z 12,6 USD na baryłce miesiąc wcześniej – poinformował PKN Orlen na stronie internetowej.

PKPCARGO 1) PKP Cargo szacuje, że skonsolidowany zysk netto grupy po trzech kwartałach 2019 roku wyniósł 98,7 mln zł – podała spółka w komunikacie. Szacunkowe przychody grupy z działalności operacyjnej wyniosły w tym okresie 3,6 mld zł.
2) Zarząd PKP Cargo obniżył prognozę wyniku EBITDA grupy do 925 mln zł z prognozowanej wcześniej 1,15 mld zł – podała spółka w komunikacie.

PKOBP 1) Bankowy Fundusz Gwarancyjny ustalił minimalny wymóg dla PKO BP dotyczący funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL) – poinformował bank.
2) Zysk netto grupy PKO BP w trzecim kwartale 2019 roku wzrósł do 1.229 mln zł z 1.042 mln zł rok wcześniej – podał bank w raporcie. Zysk banku był zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1.208,2 mln zł.
3) Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 2.662 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2.634,2 mln zł. Wynik odsetkowy wzrósł 13 proc. rdr i 5 proc. kdk.
4) Wynik z tytułu prowizji i opłat w III kwartale 2019 roku wyniósł 770 mln zł i również był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 770,9 mln zł. Wynik prowizyjny wzrósł 1 proc. rdr i 1 proc. kdk.
5) Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 2019 roku 294 mln zł. Rynek oczekiwał o 7,5 proc. wyższych odpisów na poziomie 317,8 mln zł. Odpisy spadły 10 proc. rdr i o 9 proc. w ujęciu kwartalnym.
6) Bank utworzył w III kwartale 2019 roku rezerwy na zwrot kosztów dla klienta z tytułu przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego w wysokości 68,5 mln zł. Są to rezerwy na zgłoszone i potencjalne reklamacje w związku z opublikowanym wyrokiem TSUE. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy spodziewali się, że bank zawiąże taką rezerwę w wysokości 65-80 mln zł.

POLENERGIA Polenergia i jej spółka zależna podpisały z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, mBankiem oraz ING Bankiem Śląskim umowę na kredyt inwestycyjny do 107 mln zł na finansowanie budowy wiatrowej Szymankowo oraz kredytu VAT w okresie budowy do 20 mln zł – poinformowała Polenergia w komunikacie.

POLNORD Polnord zdecydował o emisji niezabezpieczonych obligacji o wartości do 150 mln zł na spłatę istniejącego zadłużenia i na finansowanie bieżącej działalności – poinformowała spółka w komunikacie. Obligacje będą emitowane w trybie oferty publicznej dla inwestorów będących klientami profesjonalnymi.

RONSON Ronson Development odnotował w III kw. 2019 roku 1 mln zł skonsolidowanego zysku netto akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 5,5 mln zł przed rokiem – podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał stratę netto na poziomie 0,5 mln zł. Deweloper podtrzymuje plan przekazań na 2019 rok, chce też zrealizować cel sprzedaży.

PROCHEM Prochem podpisał list intencyjny z Foosung Poland dotyczący wykonania prac projektowych i pełnienia roli Generalnego Realizatora Inwestycji dla budowy zakładu produkcyjnego w Kędzierzynie-Koźlu – podał Prochem w komunikacie. Spółka przewiduje, że wynagrodzenie będzie wynosiło ok. 400 mln zł netto.

SELVITA Selvita chce utrzymać w 2020 roku 30 proc. wzrost przychodów w segmencie usługowym. 2019 rok może zakończyć się dynamiką rzędu ok. 40 proc. – poinformował prezes Bogusław Sieczkowski. Przeprowadzka Ryvu Therapeutics do nowego Centrum B+R powiększy laboratoria Selvity o ok. 1 tys. m kw., ale w 2022 r. spółka będzie potrzebowała kolejnych powierzchni.

STALPRODUKT Zysk netto grupy Stalprodukt w trzecim kwartale 2019 roku wyniósł 35,7 mln zł, a skonsolidowany zysk operacyjny był na poziomie 50,5 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie. Oczekiwania ankietowanych przez PAP Biznes analityków zakładały osiągnięcie zysku EBIT w przedziale 49,1-52,1 mln zł, a zysku netto w przedziale 36,3-39,9 mln zł.

STELMET W wezwaniu na akcje Stelmetu zawarto transakcje na 24.074.623 akcje, w tym 510.115 akcji było przedmiotem transakcji zrealizowanej na GPW w Warszawie – poinformował pośredniczący w wezwaniu BM PKO BP. Nabyte w ramach wezwania akcje spółki stanowią ok. 82 proc. kapitału zakładowego.

TAURON Tauron Dystrybucja rozpoczął budowę w Cieszanowicach (woj. opolskie) stacjonarnego systemu magazynowania energii, którego zadaniem będzie efektywniejsze gospodarowanie energią odbieraną z farm wiatrowych, poprawa parametrów energii i stabilizacja pracy sieci elektroenergetycznej – poinformował Tauron w komunikacie prasowym.

ULTIMATE GAMES Ultimate Games sprzedał w pierwszych dniach po premierze na platformie Nintendo Switch około 1500 kopii gry Agony – poinformowała spółka w komunikacie. Premiera tej gry miała miejsce 31 października.

WOJAS Skonsolidowane przychody Wojasa, producenta i dystrybutora obuwia, wyniosły w październiku 2019 roku 33,6 mln zł i były wyższe rdr o 13,5 proc. Bez uwzględnienia konsolidacji spółki Bartek przychody były niższe o 2,7 proc. – poinformował Wojas w komunikacie.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.