Raport rynku akcji GPW 6.11.2019

AWBUD Paweł Tamborski został powołany na nowego prezesa spółki budowlanej Awbud – poinformował Awbud w komunikacie. Tamborski, były prezes GPW i były wiceminister skarbu, dołączył do zarządu spółki na początku października.

BLOOBER NWZ Bloober Team będą decydować m.in. w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych – wynika z projektów uchwał na NWZ zwołane na 6 listopada.

BRASTER
Akcjonariusze Brastera będą decydować o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru – wynika z projektu uchwały na NWZ, zwołane na 2 grudnia.

CCC CCC przejmie kolejne 24 proc. udziałów w spółce zależnej DeeZee za 7 mln złotych, dzięki czemu zwiększy swój pakiet własnościowy do 75 proc. – podała spółka w komunikacie prasowym. CCC podtrzymuje ustalenia dotyczące warunków dalszego zwiększania udziałów, potencjalnie do 100 proc. w ciągu najbliższych pięciu lat.

COGNOR Grupa Cognor przewiduje, że EBITDA w IV kw. 2019 r. może kształtować się w przedziale między 17 a 24 mln zł – powiedział na konferencji prasowej Krzysztof Zoła, członek zarządu spółki.

DOM
DEV 1) Dom Development odnotował w trzecim kwartale 2019 roku 55 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 21,9 mln zł przed rokiem – podała spółka w raporcie finansowym. Konsensus PAP Biznes zakładał 41,2 mln zł zysku netto, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 31,6-45,9 mln zł.
2) Dom Development spodziewa się, że zysk netto grupy w 2019 roku będzie wyższy niż w roku poprzednim. Plan przekazania klientom ok. 3,5 tys. lokali jest podtrzymany – poinformował zarząd grupy. Deweloper planuje wprowadzić do realizacji w czwartym kwartale ok. 1,1 tys. lokali, na działki może wydać w tym okresie ok. 100 mln zł.
3) Popyt na mieszkania utrzymuje się na wysokim poziomie i w kolejnych kwartałach wciąż może przewyższać podaż – ocenił Jarosław Szanajca, prezes Dom Development. Dodał, że ceny działek wciąż są bardzo wysokie, a sytuacja w zakresie procedur administracyjnych trudna. Jego zdaniem, ceny mieszkań mogą jeszcze rosnąć.

ECHO Grupa Echo Investment podpisała w październiku 151 przedwstępnych umów sprzedaży mieszkań w porównaniu do 67 przed rokiem. Deweloper przekazał klientom w tym czasie 249 mieszkań wobec 111 rok wcześniej – poinformowała spółka w komunikacie.

ENEA Grupa Enea szacuje, że miała w okresie I – III kwartał 2019 roku 892 mln zł zysku netto jednostki dominującej i 2.556 mln zł EBITDA – podała spółka w komunikacie. Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w samym III kw. EBITDA wyniosła ok. 890 mln zł i była wyższa od konsensusu PAP Biznes na poziomie 765,3 mln zł.

HANDLOWY Zarząd Banku Handlowego po przeprowadzeniu oceny finansowej klienta z branży budowlanej podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego w wysokości 54 mln zł – poinformował bank w komunikacie. Odpis wpłynie na wyniki finansowe Banku Handlowego w trzecim kwartale.

ORZEŁ BIAŁY Fundusze OFE PZU „Złota Jesień”, Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU i PKO BP Bankowy OFE uważają, że zaproponowana w wezwaniu na akcje Orła Białego cena 10,44 zł za papier nie odzwierciedla wartości godziwej spółki i po takiej cenie nie sprzedadzą akcji – podała spółka w komunikacie.

PEKAO 1) Zysk netto grupy Banku Pekao SA w trzecim kwartale 2019 roku wzrósł do 656,2 mln zł z 605,8 mln zł rok wcześniej – poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 647,5 mln zł. Wynik odsetkowy banku w III kwartale wyniósł 1.391,4 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.382,3 mln zł. Wynik z prowizji wyniósł 642,8 mln zł i również był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 637,8 mln zł. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w okresie trzeciego kwartału 2019 roku 176,5 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 6 proc. niższych odpisów na poziomie 166,4 mln zł. Bank utworzył rezerwę na zwrot prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 29,1 mln zł. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy spodziewali się, że bank zawiąże rezerwę w wysokości 25-35 mln zł.
2) Wpływ wyroku TSUE dotyczący kredytów konsumpcyjnych na Bank Pekao w 2019 roku wyniesie około 50 mln zł, w 2020 roku będzie poniżej 100 mln zł. Konsekwencje wyroku będą przez bank w pełni zneutralizowane w ciągu 3 lat – podał bank.
3) Pekao liczy, że w 2020 roku, dzięki zwiększaniu efektywności operacyjnej i ścisłej kontroli kosztów, przyspieszy obecne tempo wzrostu wyników operacyjnych – poinformował w środę bank.

PLGROUP Akcjonariusze PL Group zdecydują o upoważnieniu zarządu do nabycia do 1 mln akcji własnych, stanowiących do 5 proc. wszystkich akcji, po cenie 0,50 – 2,50 zł za akcję – podała spółka w komunikacie prasowym. NWZ z projektem uchwały dotyczącym buybacku zwołano na 6 grudnia.

POLICE Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police opublikowała prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną akcji serii C o maksymalnej wartości ponad 1,1 mld zł, z której środki mają zostać przeznaczone na realizację projektu Polimery Police – poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Dniem prawa poboru będzie 7 listopada, a zapisy dla inwestorów potrwają od 12 do 19 listopada.

VIVID Vivid Games prognozuje, że jego skonsolidowany zysk netto w 2020 roku wzrośnie do 3,05 mln zł z 238,6 tys. zysku prognozowanego na 2019 rok – podała spółka w komunikacie.
VRG Przychody grupy VRG w październiku 2019 roku wyniosły około 75,7 mln zł i były wyższe rdr o 32,1 proc. – poinformowała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku przychody grupy wyniosły około 811,5 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 37,3 proc.

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.