Raport rynku akcji GPW 31.07.2020

foto: flickr, GPW

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

BETACOM Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
BRASTER NWZA ws. zmiany treści uchwał nr 4 i nr 5 NWZ z 29 kwietnia 2019 r., uchylenia uchwały nr 8 NWZ z 30 grudnia 2019 r., warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii N oraz wyłączenia prawa poboru, uchylenia uchwały nr 4 NWZ z 2 marca 2020 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O oraz zmiany statutu.
INPRO Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
KREC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
MEXPOLSKA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
PCCROKITA NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
PEKABEX Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
PEPEES Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
RYVU Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.384.245 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
STALEXP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SWISSMED Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy, trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.
TORPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję.
WASKO Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

BIOMED-LUBLIN Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zebrały dla Biomedu-Lublin 171,7 litrów osocza zawierającego przeciwciała anty-SARS-CoV-2, czyli ilość niezbędną do rozpoczęcia wytwarzania preparatu Immunoglobuliny anty-SARS CoV-2 do badań klinicznych – podał Biomed w komunikacie.
BUDIMEX Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała ofertę Budimeksu jako najkorzystniejszą w przetargu na budowę drogi S1 Pyrzowice-Kosztowy na odcinku Podwarpie-Dąbrowa Górnicza – podała spółka w komunikacie. Wartość oferty to 229,4 mln zł netto.
CD PROJEKT CD Projekt rozpoczyna skup do 516,7 tys. akcji własnych za maksymalnie 250 mln zł – podała spółka w komunikacie.
CI GAMES CI Games rozpoczął negocjacje w sprawie umowy współwydawniczej dotyczącej gry Lords of the Fallen 2 z globalnym podmiotem zajmującym się produkcją, wydawaniem oraz dystrybucją gier video – podała spółka w komunikacie. Potencjalna inwestycja partnera może przekroczyć 50 mln zł na produkcję gry oraz jej współwydanie.
ENERGA 1. Zysk EBITDA grupy Energa wyniósł w II kwartale 2020 roku 487 mln zł wobec 704 mln zł zysku rok wcześniej – poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Analitycy spodziewali się 403,4 mln zł EBITDA. 2. Energa planuje dalsze inwestycje z segmencie odnawialnych źródeł energii, głównie w obszarze fotowoltaiki i wiatru – poinformowali przedstawiciele grupy.  3. Trwają prace nad przygotowaniem nowej umowy wspólników dla projektu budowy bloku w Ostrołęce, po tym jak zdecydowano o zmianie paliwa na gaz. Analizowana jest możliwość wykorzystania istniejącej już infrastruktury – poinformowali przedstawiciele grupy Energa podczas telekonferencji.
GRODNO Grodno podpisało list intencyjny dotyczący ustalenia warunków potencjalnego nabycia aktywów wchodzących w skład działającego w Polsce przedsiębiorstwa handlowego z branży grzejnictwa i hydrauliki budynkowej – poinformowała spółka w komunikacie. Strony szacują, że cena sprzedaży aktywów nie będzie niższa niż 70 mln zł.
IMS Zarząd IMS będzie rekomendował radzie nadzorczej oraz walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,05 zł na akcję – poinformowała spółka w komunikacie. Łącznie na ten cel miałaby trafić kwota 1,55 mln zł.
LOTOS Rada nadzorcza Grupy Lotos odwołała z dniem 30 lipca ze składu zarządu Jarosława Kawulę – podała spółka w komunikacie.
MBANK 1. Zysk netto grupy mBanku w drugim kwartale 2020 roku spadł do 87 mln zł z 372,4 mln zł rok wcześniej – poinformował bank w raporcie. Zysk banku był o 30% wyższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 67 mln zł. 2. mBank oczekuje, że skonsolidowany wynik w drugim półroczu 2020 roku oraz w całym 2020 roku będzie znacząco niższy od zysku netto osiągniętego w drugim półroczu 2019 roku oraz w całym 2019 roku.- poinformował bank w raporcie finansowym.
ML SYSTEM Cena emisyjna akcji ML System, po zakończeniu procesu przyspieszonego budowania księgi popytu na akcje Serii E, została ustalona na 80 zł – podała spółka w komunikacie.
OPEN FINANCE Wartość kredytów udzielonych za pośrednictwem Open Finance w drugim kwartale 2020 roku wyniosła 2 mld zł, co oznacza spadek o 29 % w stosunku do drugiego kwartału 2019 roku – poinformowała spółka w komunikacie.
ORANGE 1. Orange Polska nadal pracuje nad utworzeniem tzw. spółki światłowodowej (FiberCo), do której prawdopodobnie trafi część obecnej sieci spółki. Prace są na wczesnym etapie, ale firma liczy na to, że niedługo rozpocznie rozmowy z podmiotami zainteresowanymi inwestycją w FiberCo – poinformował prezes Jean-Francois Fallacher.

2. Orange Polska zrezygnował z prognozy wzrostu przychodów w 2020 roku ze względu na niepewność dotyczącą sprzedaży w drugiej połowie roku usług roamingu, rozwiązań teleinformatycznych (ICT) oraz telefonów – poinformował członek zarządu ds. finansowych Jacek Kunicki.

OT LOGISTICS Rada Nadzorcza OT Logistics zatwierdziła śródterminową strategię stabilizacji i rozwoju grupy na lata 2020-2023 – podała spółka w komunikacie. OT Logistics zamierza realizować powtarzalne przychody na poziomie 300-350 mln zł rocznie oraz osiągać EBITDA na poziomie 45-50 mln zł, bez uwzględnienia wyników Luka Rijeka.
PAMAPOL Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pamapolu zdecydowało o uchyleniu uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji spółki z obrotu na GPW – podał Pamapol w komunikacie.
PKN ORLEN 1. PKN Orlen pokazał w drugim kwartale 2020 roku prawie 4 mld zł zysku netto, przy czym wynik ten uwzględnia 3,7 mld zł zysku z nabycia akcji Energi. Spółka wskazuje na dobre wyniki segmentów detalu i energetyki, ale cała grupa odczuwała wpływ pandemii i trudnego otoczenia makroekonomicznego.

2. Oczyszczona EBITDA LIFO grupy PKN Orlen (bez NRV) w drugim kwartale 2020 roku wyniosła 796 mln zł, a łącznie z dodatnim wpływem przeceny zapasów sięgnęła 2 mld zł – podała spółka w prezentacji wynikowej. Konsensus PAP Biznes zakładał, że oczyszczona EBITDA LIFO wyniesie 1,18 mld zł.

3. W trzecim kwartale 2020 roku modelowa marża downstream, marża petrochemiczna i marża rafineryjna łącznie z dyferencjałem spadają w porównaniu z drugim kwartałem 2020 roku – podał Orlen w prezentacji.  4. PKN Orlen spodziewa się poprawy marży rafineryjnej w drugiej połowie roku ze względu na mniejszą dynamikę wzrostów cen ropy oraz konsolidacji w globalnym przemyśle rafineryjnym – podał Orlen w prezentacji wynikowej. Marże petrochemiczne powinny utrzymać się na poziomie około 800 euro za tonę.

5. PKN Orlen podpisał z konsorcjum 16 banków umowę obrotowego kredytu odnawialnego w kwocie do 1,75 mld euro na okres trzech lat z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata – podał Orlen w komunikacie prasowym. To instrument wielowalutowy, przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności i projektów rozwojowych grupy.

6. PKN Orlen chce w ciągu kilku miesięcy rozpocząć w Komisji Europejskiej procedurę prenotyfikacyjną w sprawie przejęcia PGNiG – poinformował członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych Jan Szewczak.

PKP CARGO Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w okresie styczeń-czerwiec do 36,17% całego rynku wobec 41,02% w analogicznym okresie ub. roku – podał Urząd Transportu Kolejowego.
SFINKS POLSKA Sfinks Polska nie zapłacił, w ustalonym na 30 lipca terminie, 8 mln zł za 100% udziałów w spółce Fabryka Pizzy – podał Sfinks w komunikacie. Spółka poinformowała, że w toku pozostają rozmowy stron dotyczące zmiany warunków zawartej w grudniu 2016 r. umowy inwestycyjnej.
STALEXPORT AUTOSTRADY Stalexport Autostrady wystąpił do GDDKiA z wnioskiem o zgodę na podwyższenie od 1 października 2020 roku opłaty za przejazd pojazdów kategorii 1 z 10 zł do 12 zł na każdym placu poboru opłat autostrady A4 Katowice-Kraków, czyli w Mysłowicach i Balicach – podała spółka w komunikacie.
SYNEKTIK Synektik spodziewa się w II kw. 2020 r. wysoko dwucyfrowego wzrostu sprzedaży r/r. Z uwagi na poprawiającą się sytuację na rynku również III kw. zapowiada się dobrze – poinformował PAP Biznes wiceprezes Dariusz Korecki. Do końca roku spółka chce mieć zainstalowanych ok. 15 robotów da Vinci. Podtrzymuje też, że w tym czasie będzie gotowa do rozpoczęcia III fazy badań nad kardioznacznikiem.

 

 

 

 

 

 

Przegląd prasy

 

BIOMED-LUBLIN Biomed-Lublin coraz bliżej celu. Przygotowania do produkcji leku na koronawirusa trwają. Firma ma pożyczkę od członków RN. (s. 08) /PARKIET/
ORANGE FiberCo Orange Polska ma być siecią otwartą. Epidemia powodowała słabość rynku nieruchomości, a ta wymusiła na telekomie ostrożniejsze inwestycje. Także w infrastrukturę. (s. 06) /PARKIET/
PKN ORLEN Grupa PKN Orlen oczekuje wzrostu popytu i marż. Ostatnie miesiące nie były dla grupy udane. Zyski wzrosły tylko w biznesie energetycznym. W II połowie roku sytuacja ma się poprawić, zwłaszcza w działalności rafineryjnej i petrochemicznej. (s. 05) /PARKIET/

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

ASSECOBS Notowania akcji przełamały lokalne podwójne wsparcie na 30,60 zł.
BOS Kurs akcji przetestował lokalne wsparcie na 5,96 zł czarnym korpusem na rosnącym wolumenie.
CCC Kurs akcji przełamał istotne wsparcie na 56,80 zł.
DECORA Notowania akcji powracają poniżej przełamanego oporu na 24,50 zł, co informuje o pułapce wybicia.
ECHO Kurs akcji testuje lokalne podwójne wsparcie na 3,61 zł wysokim czarnym korpusem.
ENEA Notowania akcji testują lokalną linię trendu wzrostowego na przeciętnym wolumenie.
GROCLIN Notowania akcji przebiły istotne lokalne wsparcie na 1,20 zł, co otwiera drogę w kierunku spadku do 0,75 zł.
INTERAOLT Kurs akcji przetestował górny zakres krótko-średnioterminowego wsparcia w rejonie 13,20-14 zł.
KETY Kurs wraca wyraźnie poniżej przełamanego długoterminowego szczytu na 445 zł, co świadczy o fałszywym wybiciu powyżej szczytu.
PANOVA Kurs akcji przełamał lokalne wsparcie na 10 zł wysokim czarnym korpusem.
PGNIG Kurs akcji wraca poniżej przełamanego oporu na 5,26 zł czarnym korpusem na rosnącym wolumenie i z luką podażową, co zapowiada korektę.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.