Raport rynku akcji GPW 30.09.2020

foto: GPW

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

4FUNMEDIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ACAUTOGAZ Wypłata dywidendy 1,85 zł na akcję.
ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ADIUVO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
AIGAMES Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ALTA Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
ARTERIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ASMGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ATM Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
ATMGRUPA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
AWBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
AWBUD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BEDZIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BUMECH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CCC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
DATAWALK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
DELKO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
DROP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
EKOEXPORT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ELBUDOWA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ELEMENTAL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ENAP Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
ENERGOINS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ENTER Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
EVEREST Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
FASTFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
FASTFIN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019, pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1.01.2018r. do dnia 31.12.2018r., pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. oraz dalszego istnienia spółki zgodnie z art. 397 k.s.h.
FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
FEERUM Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
FERRO Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
FMG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
GAMEOPS Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
Gaming Factory Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
GROCLIN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
HARPER Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 do 31.03.2020.
HOLLYWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
HUBSTYLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
IALBGR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
IBSM Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
INDYGO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
INTERSPPL Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
ITMTRADE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
IZOLACJA Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
JWWINVEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
KANIA Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
KBDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
KGL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
KOMPUTRON Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
KRAKCHEM Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
KREDYTIN Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
KREZUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku oraz za I półrocze 2020 roku.
KRVITAMIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
LIBET Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MAKARONPL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
MARVIPOL Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
MLSYSTEM NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
MOSTALPLC Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
MOSTALWAR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MUZA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
NANOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
NTTSYSTEM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
NTTSYSTEM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
ORZBIALY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PAMAPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PBG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PBKM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PCCEXOL NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członka RN oraz wynagrodzenia członków RN.
PGO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PGSSOFT Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
PLAYWAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
POLNORD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PRAGMAINK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PRIMAMODA Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
PROTEKTOR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
QUANTUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
RAFAKO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
RAINBOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
REDWOOD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
REGNON Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
RESBUD Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
RUBICON Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SFINKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SILVAIR-REGS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SKARBIEC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
SKOTAN Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
TARCZYNSKI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
TBULL Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
TRITON Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
UNIMA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
URSUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
VINDEXUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
VISTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
VIVID Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
WADEX Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
WINVEST Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
WORKSERV Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ZAMET Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ZASTAL Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
ZEPAK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

 

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

ALLEGRO Cena w ofercie publicznej została ustalona na 43 zł, czyli w gónej granicy przedziału wynoszącego 35-43 zł.
BNP PARIBAS KNF wyraziła zgodę, aby spółka zaliczyła do kapitału podstawowego Tier 1 jednostkowy zysk netto za pierwsze półrocze 2020 r. w kwocie 329,8 mln zł, a do skonsolidowanego kapitału podstawowego Tier I zysk netto grupy w kwocie 334,1 mln zł.
BOGDANKA Bogdanka zaktualizowała założenia produkcyjne na 2020 roku i obniżyła plan produkcji węgla do ok. 7,4 mln ton z ok. 8,2 mln ton zakładanych wcześniej.
BORYSZEW Spółka spodziewa się finalizacji sprzedaży Impexmetalu szwedzkiej spółce Gränges w ciągu najbliższych kilku tygodni.
BUDIMEX Budimex, w ramach przeglądu opcji strategicznych segmentu deweloperskiego, postanowił zbadać w pierwszej kolejności zainteresowanie rynku opcją zbycia udziałów w Budimex Nieruchomości.
DEKPOL Zarząd zdecydował o ustanowieniu programu emisji obligacji, w ramach którego może wyemitować obligacje o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200 mln zł.
GTC Zarząd ocenia, że cena akcji w wezwaniu na poziomie 6,89 zł nie odpowiada wartości godziwej spółki.
HANDLOWY Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating na poziomie „A-” z perspektywą negatywną.
INTER CARS Spółka spodziewa się w 2020 roku wzrostu przychodów z 8,76 mld zł w 2019 roku i celuje w poprawę EBIT, EBITDA i zysku netto rdr. Grupa patrzy z optymizmem na 2021 rok.
MERCOR WZ zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy za 2019/2020 rok łącznie 3,9 mln zł, co daje 0,25 zł na akcję.
ML SYSTEM Zarząd ocenia, że w związku z podpisaniem z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy o dofinansowanie projektu „Active Glass” nie jest konieczne pozyskiwanie obecnie dodatkowego finansowania w drodze emisji akcji.
PKP CARGO PKP Cargo w okresie styczeń-sierpień przewiozło 53,5 mln ton towarów, co oznacza spadek rdr o 19,3%.
SANOK RUBBER COMPANY Pierwsze miesiące III kw. wskazują na powolną odbudowę zamówień Sanok Rubber Company.
SANTANDER Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating IDR na poziomie „BBB+” z perspektywą negatywną.

 

Przegląd prasy

 

ALLEGRO Allegro przebojem wchodzi na GPW. Za kilkanaście dni handlowa grupa zadebiutuje na warszawskiej giełdzie. Uplasowała wszystkie oferowane akcje po cenie maksymalnej. Będzie największą krajową firmą na parkiecie. (s. 4) /PARKIET/
BUDIMEX Budimex zainwestuje w utylizację odpadów. Giełdowa grupa może wydać nawet 200 mln EUR na rozwój działalności na rynku zagospodarowania śmieci. Kapitał zdobędzie m.in. ze sprzedaży akcji spółki nieruchomościowej. (s. 4-5) /PB/
MILLENNIUM Klienci Banku Millennium z różnymi warunkami ugód. Bank nie ujawnia, jakie propozycje porozumień przedstawia frankowiczom. Zapewnia, że jest otwarty. (s. A17) /RP/
SANOK RC Sanok RC liczy na odbicie sprzedaży. Odradzający się popyt w branży samochodowej pozytywnie przekłada się na poziom zamówień producenta. (s. 5) /PARKIET/

 

 

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

BBIDEV Wysoki biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie (oraz taki sam 2 sesje wcześniej) zapowiada wchodzenie popytu do gry i zakończenie korekty.
COMARCH Kurs akcji przed kilkoma sesjami testował dolny zakres lokalnej konsolidacji w przedziale 196-229 zł, a w trakcie ostatniej sesji wyraźnie odbił na przeciętnym wolumenie.
GPW Kurs akcji dociera białymi korpusami w rejon ostatniego szczytu na 47,70 zł.
PGE Kurs akcji wykonał ruch powrotny w okolice przełamanego wsparcia na 6,52 zł.
POLWAX Notowania akcji od kilku tygodniu konsolidują się powyżej wsparcia na 2,62 zł, a wczoraj wyraźnie wzrosły na wysokim wolumenie, co oznacza wchodzenie popytu do gry.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.