Raport rynku akcji GPW 29.09.2020

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

ARTIFEX Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
DROZAPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
EMCINSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ENELMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
HMINWEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
IALBGR NWZA ws. zmian w RN oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
IMMOBILE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
IMPERA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
INVISTA Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
NTTSYSTEM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
OPENFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PANOVA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
POLWAX Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
PROJPRZEM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
R22 Dzień ustalenia prawa zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019/2020 w wysokości 0,28 zł na akcję.
REDAN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
REINO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SANOK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SKYLINE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
STARHEDGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
UNIMA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

AB AB rozważa dywidendę lub skup akcji własnych, ale w pierwszej kolejności chce utrzymywać wysoki poziom gotówki w związku z ostrożną polityką ubezpieczycieli należności. Spółka jest zadowolona ze sprzedaży w okresie letnim, notuje stabilne marże.
BEST Spółka spodziewa się, że II połowa roku będzie lepsza pod względem inwestycji w nowe portfele niż I, ale koszty opłat sądowo-egzekucyjnych mogą się utrzymywać na wysokim poziomie. Spółka liczy, że rynek obrotu wierzytelnościami rozkręci się dopiero w II połowie 2021 roku i optymistycznie ocenia perspektywy wzrostu we Włoszech.
BOGDANKA Sytuacja w Bogdance, gdzie wykryto ognisko koronawirusa, jest stabilna, nie powoduje ograniczeń w ruchu kopalni.
CELON PHARMA Obecnie siedem firm jest zainteresowanych projektem leku na depresję, nad którym pracuje Celon Pharma. Spółka spodziewa się transakcji w najbliższych kilku miesiącach.
DATAWALK Zarząd zdecydował o emisji do 421 tys. akcji po cenie 154,8 zł, z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy. Podwyższenie kapitału zakładowego na nastąpić w ramach kapitału docelowego.
DEVELIA Spółka zdecydowała o emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 70 mln zł.
PGNIG W ramach kontraktu z Energy Resources of Ukraine (ERU) PGNiG zrealizuje pierwsze dostawy gazu ziemnego przeznaczone dla Gas TSO of Ukraine.
PLAY UOKIK zobowiązał sieć Play do zwrotu konsumentom pieniędzy pozostałych po wygaśnięciu konta pre-paid. W toku jest jeszcze postępowanie wobec Orange Polska.
RAFAKO Rafako podpisało umowy sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej E-Bus oraz oddziału w Solcu Kujawskim na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu. Łączna wartość transakcji to 31 mln zł.

 

Przegląd prasy

 

CELON PHARMA Celon Pharma z kluczową inwestycją. Nowe potężne centrum badawcze ma sprawić, że polska firma produkująca i sprzedająca leki będzie jeszcze bardziej konkurencyjna. Zarząd nie ukrywa ambicji wobec projektów, w tym badań nad lekiem na koronawirusa. (s. 05) /PARKIET/
CIECH Ceny sody z fabryk Ciechu powinny wzrosnąć. Aktywnie przyglądamy się możliwym akwizycjom, ale żadne decyzje jeszcze nie zapadły – mówi prezes Ciechu Dawid Jakubowicz. (s. 02) /PARKIET/
DINO Dino może zmylić wskaźnikami. Specyfika struktury biznesu i raportowania powodują, że niektóre parametry finansowe sieci marketów wyglądają nadzwyczaj dobrze na tle konkurencji. (s. 12-13) /PB/
MERCOR Mercor spodziewa się spowolnienia. Producent coraz mocniej stawia na eksport, chcąc uniezależnić się od koniunktury na krajowym rynku. Zdaniem prezesa Mercoru Krzysztofa Krempecia negatywne skutki kryzysu gospodarczego mogą się pojawić z opóźnieniem. (s. 06) /PARKIET/

 

PKN ORLEN Orlen myśli o nowych inwestycjach na Litwie. Koncern rozważa realizację dużego projektu w rafinerii w Możejkach. Chce też rozbudowywać sieć stacji paliw. Szczegóły ujawni w nowej strategii. W tym roku koncern chce zainwestować na Litwie ok. 250 mln zł. (s. 04) /PARKIET/

 

 

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

AGORA Biały korpus powraca z kursem powyżej przełamanego istotnego dołka na 6,36 zł.
ASSECOPOL Formacja objęcia hossy na dołkach lokalnej korekty.
DEVELIA Wysoki biały korpus początkiem nowego impulsu popytowego?
MILLENNIUM Notowania akcji powracają powyżej naruszonego lokalnego podwójnego dołka na 2,74 zł.
SANPL Notowania akcji powracają białym korpusem powyżej naruszonego podwójnego dołka w rejonie 141,10 zł.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.