Raport rynku akcji GPW 30.06.2020

foto: gpw

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

ACTION ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
ADIUVO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
AILLERON ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2019.
ARTERIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ASMGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BAHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BALTONA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BEDZIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BOGDANKA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
BRASTER Publikacja raportu za 2019 rok.
BUDIMEX Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,56 zł na akcję.
CCENERGY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
CFI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
CITYSERV Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,094 euro na akcję.
COGNOR ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
DATAWALK ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.
DELKO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
DROP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
EFEKT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ELBUDOWA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ELEKTROTI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
ELEMENTAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ENAP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
ERBUD ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
ESOTIQ Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
FEERUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
HUBSTYLE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
IFIRMA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz rozliczenia straty z lat ubiegłych.
IMCOMPANY ZWZA
INTROL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
INVISTA Publikacja raportu za 2019 rok.
JHMDEV ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
JSW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.
KRAKCHEM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
KREZUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok, rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku i rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
LIBET Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
LIVECHAT Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
LOTOS ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto spółki za rok 2019.
LUBAWA ZWZA ws. m.in. podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2019.
MCI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
MERCOR NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu akcji własnych.
MIRBUD ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2019.
MLSYSTEM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
MOSTALZAB ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
NANOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
NETIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku Netia S.A. wypracowanego w roku 2019 oraz pokrycia straty spółki Internetia sp. z o.o.
NOVATURAS ZWZA
NOVITA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
NTTSYSTEM ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2019 r.
OPENFIN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
OTLOG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PBG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PBSFINANSE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
PEPEES Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
PHN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
PLAYWAY Wypłata dywidendy 9,46 zł na akcję.
POLWAX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
PRIMAMODA Publikacja raportu za 2019 rok.
RAFAKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
RAINBOW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
RANKPROGR ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
REDAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
RESBUD Publikacja raportu za 2019 rok.
RONSON ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019.
SANOK ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2019.
SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SFINKS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
SIMPLE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
SNIEZKA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,60 zł na akcję.
SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.
SUNEX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy.
SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
TRAKCJA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok.
TXM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
UNIBEP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
VIVID Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
WASKO ZWZA ws. m.in. podział zysku netto za rok obrotowy 2019.
WINVEST Publikacja raportu za 2019 rok.
XTPL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
ZPUE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

 

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

11 BIT STUDIOS 1.     11 bit studios podpisało umowę z hiszpańską firmą Chibig, na podstawie której spółka będzie wydawcą, a Chibig producentem gry pod roboczym tytułem „Ava” – podało 11 bit studios w komunikacie.

2.     11 bit studios zakłada, że budżet inwestycyjny na cztery projekty wydawnicze 11 bit publishing wyniesie łącznie 25 mln zł – poinformował prezes spółki Grzegorz Miechowski. Z kolei budżet trzech gier własnych zmienia się i znajduje się obecnie w okolicach 60 mln zł.

CEZ Walne zgromadzenie CEZ zdecydowało o wypłacie 34 CZK dywidendy na akcję z zysku za 2019 rok – podała spółka w komunikacie.
GRODNO Skonsolidowany zysk netto Grodna w roku obrotowym zakończonym 31 marca tego roku wzrósł o 41 % r/r, do 11,5 mln zł – podała spółka w szacunkowych wynikach.
HYDROTOR Akcjonariusze Hydrotoru zdecydowali, że spółka wypłaci 1 zł brutto dywidendy na akcję za 2019 rok – podała spółka w komunikacie. Łącznie na ten cel trafi 2,4 mln zł.
IMMOBILE Akcjonariusze Grupy Kapitałowej Immobile zdecydowali o wypłacie z zysku netto za 2019 rok oraz z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych łącznie 1,5 mln zł dywidendy, czyli 0,02 zł dywidendy na akcję – poinformowała spółka w komunikacie.
MEGARON Akcjonariusze spółki Megaron zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 rok w kwocie 2,8 mln zł na kapitał rezerwowy, z możliwością dysponowania na cele wypłaty dywidendy – wynika z uchwał podjętych w poniedziałek przez ZWZ spółki
PROJPRZEM MAKRUM Akcjonariusze Projprzem Makrum zdecydowali o wypłacie z zysku netto za 2019 rok 3,6 mln zł dywidendy, co daje 0,60 zł dywidendy na akcję – poinformowała spółka w komunikacie.
RAINBOW TOURS 1.     Rainbow Tours wznawia działalność i od lipca rusza z wyjazdami zagranicznymi. Ocenia, że będzie dobrze, jeśli w lipcu zrealizuje 30 proc. ubiegłorocznego ruchu. Na sierpień planuje program około połowę mniejszy niż w ub. roku. Liczy, że wrzesień i październik będą udane – poinformował PAP Biznes członek zarządu Maciej Szczechura.

2.     Grupa Rainbow Tours w wynikach za 2019 rok utworzy odpisy aktualizacyjne w wysokości 9,27 mln zł i inne korekty obciążające wynik w wysokości 3,88 mln zł – podała spółka w komunikacie.

ZEPAK Strata netto Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła 10,3 mln zł wobec 13,3 mln zł zysku rok wcześniej – podała spółka w raporcie. Zarząd spółki zwrócił w raporcie uwagę na dużą niepewność na rynku energetycznym i związane z tym ryzyko dla przyszłej działalności firmy. ZE PAK pracuje nad zmniejszeniem zależności od wysokoemisyjnych technologii.

 

Przegląd prasy

 

11 BIT 11 bit studios opowiada o planach na kolejne lata. Spółka pracuje obecnie nad czterema projektami z wydawnictwa. Z kolei łączny budżet jej trzech własnych gier sięga 60 mln zł. Jedna z nich ukaże się później, niż zakładał rynek. (s.4) /PARKIET/
ML SYSTEM Notowany na rynku głównym GPW ML System szuka środków, które mają być przeznaczone na inwestycje w ramach projektu Active Glass. W planach emisja akcji. (s.5) /PARKIET/
URSUS Ursus walczy o przetrwanie. Producent maszyn rolniczych w ramach prowadzonej restrukturyzacji ograniczył skalę biznesu. Audytor dostrzega ryzyko dla kontynuacji działalności grupy. (s.7) /PARKIET/

 

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

ALTA Formacja czarnego młota na dołkach korekty.
ELEKTROTI Formacja objęcia hossy na dołkach lokalnej korekty.
GETIN Wysoki biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie rozpoczyna kolejny impuls popytowy.
GETINOBLE Wysoki biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie rozpoczyna kolejny impuls popytowy.
IDEABANK Wysoki biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie rozpoczyna kolejny impuls popytowy.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.