Raport rynku akcji GPW 28.09.2020

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

ALLEGRO Zakończenie procedury budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz składania zapisów na akcje przez inwestorów detalicznych.
BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BIOMEDLUB NWZA ws. zatwierdzenia umowy pożyczki z członkami RN, zatwierdzenia aneksu do umowy pożyczki z prezesem zarządu oraz zmiany statutu.
CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
DEKPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
EFEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
HUBSTYLE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
IMMOBILE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
IMMOBILE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
LOTOS Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
MERCOR ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.
NORTCOAST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PMPG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
POZBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PROJPRZEM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
R22 Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,28 zł na akcję.
VENTUREIN Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
WORKSERV Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,62 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GI International.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

AGORA 1. Grupa odnotowała w II kw. 2020 roku 41,1 mln zł straty netto, zgodnie z szacunkami. W analogicznym okresie 2019 roku grupa poniosła stratę netto w wysokości 6,6 mln zł.

2. Agora szacuje, że wydatki na reklamę w Polsce w 2020 roku spadną o 8-12%. W maju firma szacowała spadki na 20-25%.

3. Agora rozpoczyna odbudowę wyników finansowych po pierwszej fali pandemii i analizuje elementy strategii na lata 2018-2022. Grupa notuje dynamiczny wzrost frekwencji w kinach Helios, we wrześniu prawdopodobnie osiągnie ona 50% poziomu sprzed roku.

ALLEGRO 1. Allegro zwiększyło pulę akcji w ofercie publicznej o 30,8 mln sztuk, czyli o 14,3%, do 246,8 mln zł akcji (łącznie z akcjami z puli stabilizacyjnej).

2. Książka popytu na akcje Allegro jest pokryta 10-krotnie przy cenie maksymalnej 43 zł. Cena emisyjna i sprzedaży akcji może w tej sytuacji wynieść 43 zł za sztukę. Ostateczna decyzja zapadnie po zakończeniu book-buildingu.

AMREST 1. Amrest chce otworzyć w 2020 roku 80-90 nowych restauracji brutto. Od początku roku do 15 września Amrest otworzył 50 nowych punktów.

2. Grupa AmRest miała w II kw. 2020 roku 119,1 mln euro straty netto j.d. wobec 6,7 mln euro zysku rok wcześniej. W I połowie 2020 roku strata netto AmRestu wyniosła 160,7 mln euro.

3. AmRest spodziewa się poprawy od 2021 roku i chce ponownie stać się spółką wzrostową. Widzi on ciekawe okazje na rynku do przejęć, ale na razie wstrzymuje się z takimi decyzjami.

ARCTIC PAPER Spółka podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu spółki kwotą do 8,3 mln zł.
BORYSZEW Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego określił zaległości podatkowe w VAT za lata 2013-2014 w ZM Silesia – spółce pośrednio zależnej od Boryszewa – na 97,3 mln zł. Zarząd Boryszewa nie zgadza się z decyzją urzędu i zapowiada odwołanie.
CELON PHARMA Celon Pharma zwiększyła zysk netto w I półroczu o ponad 150%, do 20,8 mln zł z 8,2 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wzrósł do 21,8 mln ł wobec 6,4 mln zł przed rokiem. Sprzedaż wzrosła rdr o ponad 36%, do 69,9 mln zł.
CI GAMES Rockbridge TFI zwiększyło zaangażowanie w CI Games i ma obecnie 15.718.357 akcji tej spółki, co stanowi 8,59% udział w jej kapitale zakładowym i taki sam odsetek głosów na walnym zgromadzeniu.
IDEA BANK KNF domaga się odwołania przewodniczącego rady nadzorczej Idea Banku Leszka Czarneckiego z rady. Powodem wniosku są informacje dotyczące prowadzonego śledztwa w sprawie oferowania przez Idea Bank obligacji GetBacku.
MONNARI TRADE Monnari Trade obecnie nie rozważa zamknięcia marki Femestage. Zarząd spodziewa się, że nie uda się w II półroczu wypracować porównywalnej rdr marży brutto na sprzedaży grupy. Priorytetem ma być zarządzanie zapasami i budowa sieci franczyzowej.
PGE PGE zbuduje elektrociepłownię na potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego, której szacowana moc ma wynieść od 60 do 100 MW. Koszt inwestycji może wynieść około 300 mln zł.
R22 R22 przejmie 100% udziałów w czeskiej firmie ProfiSMS za równowartość ok. 40 mln zł.
RAINBOW TOURS Spółka wstępnie szacuje, że miała w I półroczu 14,9 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 4,5 mln zł zysku netto przed rokiem. Przychody grupy po sześciu miesiącach wynoszą 281,2 mln zł wobec 662 mln zł rok wcześniej.

 

Przegląd prasy

 

BIOMED-LUBLIN Biomed Lublin twierdzi, że ma skuteczny lek na COVID-19. Naukowcy studzą optymizm – jest tylko preparat, a urzędnicy wskazują – w optymistycznym wariancie dostępny dla pacjentów za rok. (s. A3) /DGP/
ERBUD Grupa Erbud szuka akwizycyjnych okazji w Niemczech. Interesują ją firmy działające na rynku serwisowania automatyki przemysłowej. (s. 8) /PB/
LOTOS Lotos nie śpieszy się z inwestycjami w biopaliwa. Fuzja z Orlenem i będąca jej następstwem konieczność sprzedaży Lotosu Biopaliwa nie sprzyjają realizacji zapoczątkowanych w poprzednich latach projektów. Być może wyjątkiem będzie instalacja do produkcji UCOME. (s. 04) /PARKIET/

 

 

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

ELEKTROTI Notowania akcji wykonały ruch powrotny do przełamanej linii długoterminowego trendu spadkowego, a następnie próbują odbijać.
ENEA Biały korpus na rosnącym wolumenie powraca z kursem powyżej naruszonego wsparcia na 5,23 zł.
INTERCARS Kurs akcji od 2 sesji broni istotnego wsparcia w rejonie 223 zł.
PGE Wysoki biały korpus na rosnącym wolumenie odbija kurs od wsparcia na 4,98 zł.
SOLAR Kurs akcji przełamał/naruszył lokalne wsparcie na 3,40 zł.
TAURONPE Wysoki biały korpus na rosnącym wolumenie początkiem kolejnego impulsu?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.