Raport rynku akcji GPW 28.08.2020

foto: GPW

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

ALUMETAL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
APATOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CDRL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CFI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
COMARCH Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CPGROUP NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
DECORA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
EFEKT Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii FF.
EFEKT ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
ELEKTROTI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
EUCO NWZA ws. przedmiocie przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.”.
EVEREST ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
GETBACK NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN oraz zatwierdzenia zmienionego Regulaminu RN.
I2DEV Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
IFIRMA Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2020 w wysokości 0,05 zł na akcję.
IMCOMPANY Wypłata zaliczki na poczet dywidendy 0,18 euro na akcję.
IMS ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 rok.
IZOSTAL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
KPPD Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
LENTEX Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
LIBET ZWZA ws. m.in. zagospodarowana zysku za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
LIVECHAT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
MARVIPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MEDIACAP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MIRBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MLSYSTEM Wprowadzenie do obrotu na GPW 729.999 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MWTRADE NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
ODLEWNIE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
OVOSTAR Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
PATENTUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PHARMENA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
RAWLPLUG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
RAWLPLUG ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
REMAK NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
ROPCZYCE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.
RYVU Dzień ostatniego notowania na GPW 2.384.245 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.
STALPROD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SUWARY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
SYGNITY NWZA ws. przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie”, ustanowienia programu motywacyjnego oraz zmiany statutu.
VIGOSYS Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
XTPL Wprowadzenie do obrotu na GPW 125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

ASSECO POLAND 1. Zysk netto grupy w II kw. wzrósł rdr o 18,7%. do 95,1 mln zł. Wynik jest zbieżny z szacunkami opublikowanymi wcześniej przez spółkę.

2. Portfel zamówień grupy na 2020 rok ma wartość 10,27 mld zł. Backlog jest o 13% wyższy od wartości portfela zamówień na 2019 rok, który grupa notowała w analogicznym okresie ubiegłego roku.

CYFROWY POLSAT 1. Spółka liczy na stabilne w ujęciu rdr przychody z reklam telewizyjnych w II półroczu. W całym roku grupa spodziewa się spadku wartości rynku o 10%.

2. Zysk EBITDA grupy wyniósł w II kw. 960 mln zł i był o 0,9% niższy od średniej oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Wynik spadł o 10,8% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku.  3. Spółka analizuje sytuację na rynku infrastruktury telekomunikacyjnej – poinformowali przedstawiciele zarządu, pytani o poszukiwanie potencjalnych inwestorów dla aktywów grupy. Spółka notuje nieco niższą liczbę wizyt w salonach, ale sprzedaż telefonów jest zgodna z oczekiwaniami i rośnie w porównaniu z ubiegłym rokiem.

4. Komisja Europejska skierowała do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ocenę proponowanego utworzenia spółki joint venture przez Discovery i Cyfrowy Polsat.

DINO Spółka rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach ustanowionego we wrześniu 2017 roku programu emisji obligacji o wartości do 500 mln zł.
GETIN NOBLE BANK Spółka w wynikach za II kw. utworzy dodatkowy odpis w wysokości 90 mln zł w związku z oczekiwanym wzrostem ryzyka kredytowego wynikającego ze skutków pandemii koronawirusa COVID-19.
LUBAWA Szacunkowy skonsolidowany zysk netto w I półroczu 2020 roku wzrósł o 65% rdr, do 25,8 mln zł.
MEDICALGORITHMICS Spółka spodziewa się w III kw. 2020 roku zauważalnej poprawy wyników względem II kw. Spółka ocenia, że podpisanie do końca roku umów z ubezpieczycielami, pokrywającymi 90% ubezpieczonych osób w USA, nadal jest możliwe.
NEUCA 1. Spółka odnotowała w II kw. 2020 roku 29,9 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 28,8 mln zł przed rokiem. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto grupy wyniesie 28,5 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 25,6-31 mln zł.

2. Neuca obserwuje poprawę na rynku hurtu aptecznego i spodziewa się, że dynamika w III kw. będzie bliska zeru względem analogicznego okresu roku poprzedniego. Spółka liczy na utrzymanie w II półroczu udziałów rynkowych i dodatniej dynamiki wyników.

RAFAKO Spółka planuje przeprowadzić restrukturyzację zatrudnienia i wstępnie szacuje, że zwolnienia grupowe obejmą maksymalnie 400 pracowników.
REDAN Spółka podpisała z Radosławem Wiśniewskim umowę sprzedaży 100% udziałów w Top Secret.
TRANS POLONIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zdecydowało o wypłacie dywidendy na poziomie 0,09 zł na akcję.
VRG 1. Nowy zarząd ocenia, że priorytetem jest stabilizacja funkcjonowania grupy, choć pandemia spowodowała konieczność pewnych modyfikacji w zakresie produktu, sieci sprzedaży i rozwoju online. Nie wykluczona jest w przyszłości akwizycja i ekspansja zagraniczna.

2. Grupa zakłada, że w II połowie roku marża brutto na sprzedaży się poprawi, choć uzależnione to będzie od sytuacji epidemicznej w kraju.

 

 

Przegląd prasy

 

CD PROJEKT Inwestorzy wierzą w grę CD Projektu. Powstaje mobilna produkcja z elementami AR osadzona w wiedźmińskim klimacie – ta informacja wywindowała wycenę firmy do ponad 44 mld zł. Analitycy pomysł studia chwalą, ale studzą oczekiwania co do potencjału nowej gry. (s.7) /PARKIET/
CYFROWY POLSAT Operatorzy też odczuwają negatywne skutki epidemii. Tornado przeszło przez rynek reklamy telewizyjnej w II kwartale. To z jego powodu Grupa Polsat ucierpiała z powodu wirusa najsilniej w branży. (s.A18) /RP/
NEUCA Dystrybutor leków Neuca nie dał się pandemii. Kolejne przejęcie możliwe w tym roku. (s.9) /PARKIET/

 

 

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

ENERGA Wybicie z kilkutygodniowej konsolidacji
ELEMENTAL Wybicie z kilkutygodniowej konsolidacji
MEDICALG Potwierdzenie formacji harami
OAT Formacja gwiazdy porannej
RYVU Formacja objęcia
TOYA Nowe roczne maksimum

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.