Raport rynku akcji GPW 27.08.2020

foto: gpw

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

11BIT Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
ABPL NWZA ws. przyjęcia polityki wynagradzania członków zarządu i RN.
ALUMETAL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
AMICA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 r.
ASMGROUP ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
ASSECOPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ATREM Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
BOGDANKA NWZA ws. zmian w składzie RN.
BOOMBIT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
BOWIM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
CNT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CYFRPLSAT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
DGA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
DROP ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia sprawozdania oraz likwidacji spółki.
ELEMENTAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
GTC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
IMCOMPANY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
JWCONSTR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
K2INTERNT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
KRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
LARQ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
MLSYSTEM Ostatni dzień notowań na GPW 729.999 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
NEUCA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ODLEWNIE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
ORANGEPL NWZA ws. polityki wynagradzania członków zarządu oraz RN.
PCCEXOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PRIMETECH Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
TOYA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
TRANSPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
URSUS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019 oraz dalszego istnienia spółki.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

ATAL Zarząd zdecydował o wyemitowaniu 2-letnich niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości 150 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie wybranych przedsięwzięć deweloperskich oraz zakupy gruntów.
CD PROJEKT Spokko, spółka zależna CD Projektu, pracuje nad grą mobilną „The Witcher: Monster Slayer” na systemy iOS i Android. Daty premier obu wersji gry mają zostać podane jeszcze w tym roku.
ELEMENTAL HOLDING Akcjonariusze, kontrolujący łącznie 90,99% akcji Elementalu Holding, podpisali porozumienie w sprawie wspólnego ogłoszenia wezwania oraz głosowania na walnym zgromadzeniu za skupem akcji własnych.
MBANK Zarząd wyraził zgodę na dokonanie substytucji z mFinance France na mBank jako emitenta obligacji, w związku z czym wygasną zobowiązania mFinance wobec obligatariuszy, a powstaną po stronie mBanku.
PGNiG Spółka poinformowała w środę o rozpoczęciu pilotażu systemu termograficznego do kontrolowania temperatury ciała pracowników. Ma to zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Dostawcą rozwiązania jest polski startup Scanway.
PZU Spółka dokonała odpisów pomniejszających wartość firmy z tytułu nabycia Alior Banku i Banku Pekao. Odpisy obniżą skonsolidowany wynik netto przypisywany właścicielom jednostki dominującej o około 827 mln zł.
TORPOL Spółka odnotowała w I półroczu 2020 roku 13,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 10,1 mln zł przed rokiem. Przychody grupy wyniosły w tym czasie 587,9 mln zł wobec 664,8 mln zł rok wcześniej.
UNIMOT Spółka planuje uruchomić w Sędziszowie Małopolskim własną linię produkującą panele fotowoltaiczne, które będą sprzedawane pod marką AVIA Solar. Capex inwestycji w pierwszym etapie ma nie przekroczyć 500 tys. euro.
VIVID GAMES Akcjonariusze zdecydowali o upoważnieniu zarządu do nabycia akcji własnych, stanowiących do 5% ogólnej liczby akcji. Na sfinansowanie buybacku Vivid ma przeznaczyć 130 tys. zł z kapitału zapasowego.
VRG Grupa przewiduje ograniczenie powierzchni handlowej netto w stosunku do stanu na koniec 2019 r. o około 3% ze względu na zamykanie nierentownych sklepów. Grupa podtrzymuje plan osiągnięcia dwucyfrowych wzrostów sprzedaży w kanale online oraz scenariusz bazowy dla przychodów zakładający łącznie do 20% niższą sprzedaż w 2020 r.
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA Walne zgromadzenie zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 64,4 mln zł, czyli 2,8 zł na akcję.

 

 

Przegląd prasy

 

IDEA BANK Polisa Leszka Czarneckiego wygasła. Zbliża się decydujący moment dla Idea Banku. Nadzór oczekuje od akcjonariusza realnego dokapitalizowania. (s. 2-3) /PB/
POLWAX Polwax rusza z emisją akcji i snuje plany na przyszłość. Chemiczna spółka chce pozyskać pieniądze na częściową spłatę zadłużenia i inwestycje. Zarząd na ten rok zapowiada poprawę wyników finansowych, jeśli planów nie pokrzyżuje pandemia. (s. 6) /PARKIET/
PZU/ALIOR /PEKAO 1. PZU może się szykować do bankowych porządków w grupie. Ubezpieczyciel dokonał dużych odpisów wartości swoich banków, czyli Pekao i przede wszystkim Aliora. Trudna sytuacja i spadek wyceny tej drugiej instytucji może skłonić PZU do powtórnego przeanalizowania połączenia jej z Pekao. (s. 3) /PARKIET/

2. Nic niewarta marka przybliża Alior do Pekao. Jakiekolwiek wchłonięcie problematycznego banku będzie dla jego akcjonariuszy niekontrolujących lepsze niż obecna sytuacja. (s. 16) /PB/

VRG 1. Nowy szef VRG myśli o zagranicy. Na razie właściciel marek Vistula, Bytom czy W.Kruk koncentruje się na handlu detalicznym w kraju. Andrzej Jaworski, od niedawna prezes spółki, nie ukrywa jednak, że widzi grupę większą. (s. 7) /PARKIET/

2. W VRG gorzej już było. Wyniki grupy odzieżowo-jubilerskiej mocno ucierpiały na pandemicznym zamknięciu sklepów, ale nowy zarząd liczy na poprawę i snuje plany rozwoju. (s. 4) / PB/

 

 

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

CDPROJEKT Górne wybicie z blisko 3 miesięcznej konsolidacji
PKNORLEN Testowanie ponad 2 miesięcznej spadkowej linii oporu
GPW Układ zbliżony do gwiazdy porannej
ASBIS Przebicie sierpniowych szczytów, nowe kilkuletnie maksimum

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.