Raport rynku akcji GPW 25.11.2019

foto: flickr/gpw

APATOR Apator zdecydował o zamiarze relokacji działalności produkcyjnej spółki Apator Powogaz, a następnie sprzedaży jej obecnej siedziby – podała spółka w komunikacie. Relokacja planowana jest na połowę 2021 r., a nowa fabryka będzie znajdować się na obrzeżach miasta Poznań.

CD PROJEKT 1) Wersja gry „Gwint” na urządzenia mobilne z systemem iOS odpowiadała za 68 proc. łącznych przychodów gry od końcówki października – poinformował CD Projekt w prezentacji.
2) Przedsprzedaż gry „Cyberpunk 2077” jest zgodna z oczekiwaniami zarządu CD Projekt, podobnie jak sprzedaż „Wiedźmina 3” na konsolach Nintendo Switch – poinformowali przedstawiciele grupy.
3) CD Projekt może zaktualizować strategię grupy w połowie 2020 roku, rozszerzając jej perspektywę na kolejne 4-6 lat – poinformował prezes Adam Kiciński.

CI GAMES „Sniper Ghost Warrior Contracts”, nowa gra CI Games, otrzymała średnią ocen na poziomie 73 pkt. na portalu Opencritic oraz 71 pkt. na portalu Metacritic. Prezes CI Games Marek Tymiński pozytywnie ocenia odbiór gry przez media branżowe.

ELEKTROBUDOWA Elektrobudowa szacuje, że w trzecim kwartale 2019 roku jej skonsolidowana strata netto wyniosła 8,9 mln zł, a narastająco po trzech kwartałach strata sięga 119,2 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie. Jednocześnie spółka obniżyła jednostkowe szacunki wyników na 2019 rok i odwołała założone szacunki na 2020 rok.

ELEMETAL Elemental Holding chce kontynuować programy inwestycyjne zwiększające konkurencyjność grupy, ale dostrzega wiążące się z nimi wydatki – poinformowali PAP Biznes przedstawiciele zarządu. W ich ocenie wzywaniem na najbliższe kwartały będzie wzrost zadłużenia grupy.

ERGIS Finergis Investments nabył w wezwaniu 17.254.934 akcje Ergisu – podał pośredniczący w wezwaniu DM mBanku.

GETBACK Akcjonariusze GetBacku podejmą 19 grudnia decyzję w sprawie dalszego istnienia spółki – podał GetBack w projektach uchwał na WZ akcjonariuszy.

GETIN 1) Getin Noble Bank liczy, że decyzja KNF w sprawie złożonego planu naprawy zapadnie do końca 2019 roku, albo na początku 2020 roku – poinformował prezes Artur Klimczak.
2) Strata netto grupy Getin Noble Banku w trzecim kwartale 2019 roku wyniosła 100,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 8,9 mln zł – podał bank w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że bank będzie miał 75,6 mln zł straty, nie uwzględniał jednak podanej przez bank wysokości rezerw w związku z tzw. małym TSUE.
3) Getin Noble Bank złożył w październiku do Komisji Nadzoru Finansowego grupowy plan naprawy w którym przedstawił zestaw działań mających zapewnić osiągnięcie poziomu współczynników kapitałowych spełniających wymóg połączonego bufora oraz umożliwią powrót do trwałej rentowności – poinformował bank w raporcie.
4) Łączna wartość przedmiotu sporu w 1.904 postępowaniach sądowych dotyczących umów kredytowych indeksowanych do walut obcych, w których Getin Noble Bank występuje w charakterze pozwanego wyniosła pod koniec września 2019 roku 555 mln zł – poinformował bank w raporcie. Bank utworzył rezerwy na ryzyko prawne związane z tymi pozwami w wysokości 15,6 mln zł.
5) Getin Noble Bank szacuje, że tzw. małe TSUE dotyczące kredytów konsumpcyjnych będzie pomniejszało wynik odsetkowy banku w kwocie około 4 mln zł brutto miesięcznie – poinformował członek zarządu Maciej Kleczkiewicz.
6) Getin Noble Bank obserwuje wzrost liczby złożonych przeciwko niemu pozwów sądowych dotyczących umów kredytów frankowych, ale wzrost ten nie jest duży – poinformował Marcin Romanowski, członek zarządu banku.

GRUPA AZOTY Grupa Azoty i jej spółki zależne – ZCh Police oraz GA Polyolefins – podpisały z Grupą Lotos aneks, wydłużający do 6 grudnia okres obowiązywania listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police” – poinformowały spółki w komunikatach.
JSW 1) Wydobycie JSW w 2019 r. będzie porównywalne rdr, na poziomie ponad 15 mln ton – poinformowali przedstawiciele spółki.
2) Nakłady inwestycyjne JSW w przyszłym roku zależeć będą od sytuacji rynkowej – poinformowali przedstawiciele spółki. Dodali, że JSW może sięgnąć po środki zgromadzone w funduszu stabilizacyjnym, jeśli utrzymają się negatywne trendy rynkowe.
KGHM Sprzedaż miedzi w grupie KGHM w październiku 2019 roku wyniosła 50,7 tys. ton i była niższa o 18,1 proc. niż przed rokiem. Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła w tym czasie 56,3 tys. ton. ton, co oznacza spadek o 0,7 proc. rdr – poinformował KGHM w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

LIBET Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty zmniejszył zaangażowanie w akcjonariat Libetu i posiada 2.429.635 akcji spółki, stanowiących 4,86 proc. udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ – podał Libet w komunikacie.

NEXTBIKE NB Tricity, spółka zależna Nextbike, złożyła 22 listopada wniosek o ogłoszenie upadłości – podał Nextbike w komunikacie.

NOVATURAS Główny akcjonariusz Novaturasu, Central European Tour Operator, sprzedaje 904.745 akcji spółki po 4 euro za sztukę w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu – podał Novaturas w komunikacie. Łącznie pakiet akcji ma wartość 3,6 mln euro.

PGG Zawsze odpowiedzialnie dzieliliśmy się zyskiem z załogą, i tak powinno również być w tym przypadku – ocenił w piątek wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda, odnosząc się do postulatów związkowców z Polskiej Grupy Górniczej (PGG), domagających się 12-procentowej podwyżki wynagrodzeń w 2020 roku.

RAFAMET Rafamet podpisał z PKP Intercity Remtrak 6 umów na dostawę maszyn produkcyjnych do naprawy zestawów kołowych o łącznej wartości 17,94 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie.

SANWIL Sanwil Holding ogłosił ofertę skupu do 700 tys. akcji własnych, które stanowią do 4,19 proc. ogólnej liczby akcji, po cenie 0,90 zł za akcję – poinformowała spółka w komunikacie.

TAURON 1) Tauron zdecydował o dopuszczeniu oferentów do badania due diligence spółki Tauron Ciepło, które może zakończyć się złożeniem ofert wiążących – podał Tauron w komunikacie.
2) Kopalnie spółki Tauron Wydobycie uruchamiają trzy nowe ściany wydobywcze; program naprawczy tej firmy „powoli przynosi małe, ale pewne efekty” – ocenił w piątek wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda. Nie chciał przesądzać, czy spółkę czekają zmiany strukturalne.

TORPOL Grupa Torpol posiada portfel zamówień o wartości 3,75 mld zł netto bez udziału konsorcjantów – poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Rentowność portfela wynosi około 5 proc.

TRAKCJA Skonsolidowana strata netto Trakcji po 9 miesiącach wyniosła 80,9 mln zł – podała spółka szacunkowe dane w komunikacie.

WĘGLOKOKS Katowicki Węglokoks, będący największym akcjonariuszem Polskiej Grupy Górniczej (PGG), rozmawia z władzami tej spółki o możliwości konsolidacji polityki handlowej, m.in. wspólnych działań dotyczących eksportu i – w razie potrzeby – importu węgla.

XTPL XTPL zawarło porozumienie (Memorandum of Understanding) z firmą HPK Inc. – dostawcą urządzeń do naprawy defektów w wyświetlaczach dla koreańskiego koncernu LG – podało XTPL w komunikacie. Intencją stron jest nawiązanie współpracy i podpisanie umowy licencyjnej.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.