Raport rynku akcji GPW 24.08.2020

foto: flickr, GPW

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

FORTE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
LIVECHAT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,28 zł na akcję.
OPENFIN NWZA ws. zmiany uchwał WZ nr 5 i 6 z dn. 30 czerwca 2020 r., uchylenia i przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN.
POLICE NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, zmian w składzie RN, wyboru przewodniczącego RN, wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych spółki.
POLIMEXMS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
RONSON Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
TARCZYNSKI ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 r.
TOWERINV ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2019 roku.
TSGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

DINO 1. Zysk netto grupy wyniósł w II kw. 2020 roku 148 mln zł wobec 105,5 mln zł zysku r/r. Konsensus PAP Biznes zakładał 129,2 mln zł zysku netto.

2. Dino podtrzymuje cel dwucyfrowego wzrostu sprzedaży LFL w 2020 roku. 3. Grupa realizuje otwarcia sklepów zgodnie z planem.

ENERGA Energa Operator przyłączyła do swojej sieci w I półroczu blisko 20 tys. mikroinstalacji. Łączna moc przyłączonych mikroinstalacji to 140 MW.
JSW Spółka liczy, że na jesieni otrzyma pożyczki z PFR w ramach tarczy antykryzysowej. Trwa due diligence.
KINO POLSKA TV 1. Grupa w I półroczu 2020 roku zwiększyła przychody o 10,2%, do 98,7 mln zł, wynik EBITDA wzrósł o 4,6% do 39,8 mln zł, a zysk netto spadł o 10,4% i wyniósł 9,3 mln zł. Wpływy z reklam zmniejszyły się o 1%.

2. Grupa Kino Polska TV, której przychody z reklam spadły w II kw. 2020 roku o 18,6%, nie przewiduje ich zniżki w III kw.

LPP 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP zdecyduje w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia nie więcej niż 277.863 akcji własnych za nie więcej niż 2,1 mld zł. 2. Grupa LPP chce mieć na przyszłość opcję buybacku akcji, gdyby ich kurs spadł do bardzo niskich poziomów. Na dziś spółka nie planuje skupu.
MEDICALGORITHMICS Fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI zmniejszyły udział w akcjonariacie i posiadają akcje dające 4,85% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
MENNICA POLSKA Mennica Polska odnotowuje stopniowy wzrost przychodów z karty miejskiej, ale nie spodziewa się do końca 2020 roku osiągnięcia ubiegłorocznego poziomu. Negatywne skutki pandemii rekompensuje zwiększonym obrotem złota. Prezes spółki Grzegorz Zambrzycki podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi rozpoznania do końca 2020 roku w przychodach grupy sprzedaży 480 mieszkań.
RADPOL Spółka odczuła spowolnienie w pozyskiwaniu zamówień w I półroczu, ale od czerwca notuje wzrost zamówień i na koniec miesiąca portfel do zrealizowania na kolejne półrocze jest wyższy rdr o ok. 10%. Zdaniem prezes Anny Kułach, szansę na wzrost rdr ma w tym roku sprzedaż na eksport.
TEN SQUARE GAMES Spółka po ponownym przeanalizowaniu warunków transakcji, zdecydowała o zmianie sposobu ujęcia w sprawozdaniu kosztu sprzedaży akcji dla nowego prezesa w ramach programu motywacyjnego. W efekcie spółka nie wykaże za półrocze jednorazowego kosztu 72,4 mln zł.
TOYA Fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI zgłosiły projekt uchwały na walne zgromadzenie spółki zakładające wypłatę dywidendy w wysokości 0,80 zł na akcję. Fundusze reprezentują łącznie 10,03% akcji tej spółki.
WORK SERVICE 1. Rada Nadzorcza powołała Thibault Lefebvre do zarządu spółki i powierzyła mu pełnienie funkcji prezesa zarządu. Dotychczasowa prezes Iwona Szmitkowska została odwołana z pełnionej funkcji i będzie wiceprezesem.

2. Spółka Gi International nabyła 19.546.224 akcji Work Service, stanowiących 29,8% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w spółce.

 

 

Przegląd prasy

 

BIOMED-LUBLIN/AIRWAY MEDIX Insiderzy covidowych gwiazd zbywają akcje. Biomed-Lublin, 4 Mass, Airway Medix to tylko przykłady spółek, które są beneficjentem pandemii i w których menedżerowie sprzedali część papierów. (s. 04) /PARKIET/
CYFROWY POLSAT Jeśli rządząca koalicja zdecyduje się zastosować wobec polskiego rynku mediów przepisy francuskie, co niejednokrotnie sugerowali jej przedstawiciele, nad telewizjami, radiami i największym dziennikiem zawiśnie groźba utraty większości aktywów. Po kilka koncesji telewizyjnych stracą koncern Discovery TVN i spółka Cyfrowy Polsat. Nowe prawo uderzy też w mniejszych nadawców: Grupę ZPR, Telewizję Puls i Kino Polska. (s. A1, A4-5) /DGP/

 

 

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

JSW testowanie zniesienia 50%, pozytywne dywergencje na RSI
LOTOS testowanie marcowego dołka
BENEFIT świeca marobuzu, zbliżenie do linii 5 miesięcznych szczytów
DOMDEV nowe 10-letnie maksimum
ELEMENTAL wysoka formacja objęcia
VOXEL mocne wybicie ponad ostatni szczyt, nowe historyczne maksimum

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.