Raport rynku akcji GPW 21.11.2019

foto: flickr/gpw

ALIOR Bankowy Fundusz Gwarancyjny wsparł Alior Bank w procesie restrukturyzacji SKOK Jaworzno dotacją w wysokości 110 mln zł – poinformował BFG w komunikacie.

ASSECO 1) Zysk netto Asseco Poland w trzecim kwartale wzrósł do 78,5 mln zł z 78 mln zł przed rokiem – poinformowała grupa w raporcie. Średnia prognoz analityków, ankietowanych przez PAP Biznes, wynosiła 72,1 mln zł.
2) Portfel zamówień grupy Asseco Poland na 2019 rok ma wartość 10,055 mld zł, 14 proc. więcej rok do roku – poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.

BOGDANKA Bogdanka i Zakłady Azotowe Puławy podpisały aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego – podały spółki w komunikatach. Wartość umowy w latach 2020-2025 wynosi 844 mln zł netto.

BSC W ocenie zarządu BSC Drukarni Opakowań cel dwucyfrowego tempa wzrostu przychodów ze sprzedaży w 2019 r. wydaje się być niezagrożony – podała spółka w komunikacie prasowym. Inwestycja w nową fabrykę ma przełożyć się na wzrost możliwości wytwórczych o 40 – 60 proc. do końca 2021 r.

DEKPOL Dekpol zawarł z Iglotex list intencyjny, w którym uzgodniono warunki umowy o generalne wykonawstwo, na podstawie której zaprojektuje i wybuduje zakład produkcyjno – magazynowy w Skórczu – podał Dekpol w komunikacie.

ENERGA Energa-Obrót i jedna z 22 pozwanych przez spółkę farm wiatrowych w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia – podała Energa w komunikacie.

FARMUR Famur szacuje, że w III kwartale 2019 roku zysk netto grupy wyniósł około 51 mln zł, a wpływ na wyniki miały zdarzenia o charakterze jednorazowym, których szacunkowa wartość wyniosła 41 mln zł – poinformowała spółka w raporcie. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy spodziewali się, że zysk wyniesie 71,8 mln zł.

GAZ-SYSTEM Gaz-System uzyskał wszystkie decyzje lokalizacyjne oraz pozwolenia na budowę 343 km transgranicznego połączenia gazowego z Litwą wraz z rozbudową tłoczni w Hołowczycach – poinformował Gaz-System w komunikacie prasowym.

GETBACK GetBack zbliża się do zakończenia restrukturyzacji i przygotowuje się do realizacji zatwierdzonego układu. Spółka spodziewa się, że trwające przyspieszone postępowanie układowe zostanie zakończone najpóźniej na początku przyszłego roku – poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

GETIN Zysk netto grupy Getin Holding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w III kwartale 2019 roku wzrósł do 47,3 mln zł z 15,2 mln zł rok wcześniej – poinformowała spółka w raporcie.

KGHM 1) Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w trzecim kwartale 2019 roku 1,38 mld zł wobec 1,225 mld zł przed rokiem – wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu kwartalnego spółki. Wynik okazał się 8 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 1,277 mld zł skorygowanej EBITDA.
2) Zwiększony poziom wody napływającej do wyrobisk spowodował wyłączenie dwóch oddziałów kopalni Polkowice-Sieroszowice – poinformowała spółka. Pozostałe oddziały prowadzą eksploatację i produkcja KGHM jest wykonywana na planowanym poziomie.

LENEX Lentex ogłosił ofertę skupu do 2.442.917 akcji własnych, stanowiących 5 proc. kapitału zakładowego. Akcje będą nabywane po cenie 10,5 zł za akcję w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży – poinformowała spółka w komunikacie.

MERCOR Mercor zdecydował o ponownym rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych – poinformowała spółka w komunikacie.
MIRBUD Miasto Gorzów Wielkopolski wybrało ofertę Mirbudu o wartości 104 mln zł brutto na budowę centrum edukacji zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim za 104 mln zł brutto – podała spółka w komunikacie.

MOSTOSTAL ZABRZE Mostostal Zabrze planuje zaprezentować na przełomie 2019 i 2020 roku trzyletnią strategię rozwoju grupy – poinformował w środę prezes Dariusz Pietyszuk. Strategia ma skupiać się przede wszystkim na nowych segmentach działalności.

NOVATURAS Główny akcjonariusz Novaturasu, Central European Tour Operator, rozpoczął sprzedaż akcji spółki w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu – podał Novaturas w komunikacie. Chce sprzedać pakiet akcji o wartości do 5 mln euro, choć może zdecydować o zwiększeniu liczby sprzedawanych akcji.

PGE PGE Energia Odnawialna oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podpisały umowę o współpracy przy realizacji budowy instalacji fotowoltaicznych o powierzchni blisko 100 ha przy Elektrowni Bełchatów – podała PGE EO w komunikacie prasowym. Moc planowanej inwestycji ma wynieść do 60 MW.

PGG Bez porozumienia zakończyły się środowe rozmowy płacowe w zatrudniającej ok. 42 tys. osób Polskiej Grupie Górniczej. Związki, żądające 12-procentowej podwyżki wynagrodzeń w 2020 r., ogłosiły spór zbiorowy w firmie. Koszt realizacji związkowych postulatów zarząd PGG ocenia na 610 mln zł rocznie.

PGNIG PGNiG spodziewa się, że od 2020 roku wydobycie gazu ziemnego ze złoża Arfugl na Morzu Norweskim będzie większe niż zakładano – poinformował PGNiG w komunikacie prasowym. Próg rentowności (break-even) z tego złoża wynosi 15 USD za baryłkę ekwiwalentu ropy naftowej (boe).

PHARMENA Pharmena rozpoczęła w środę, 20 listopada współpracę z Amazon EU w zakresie sprzedaży produktów z portfela spółki na platformach e-commerce Amazon – podała Pharmena w komunikacie.

PKN ORLEN PKN Orlen przedłużył umowę z Kolejami Litewskimi – poinformował na Twitterze prezes koncernu Daniel Obajtek.

PKO BP Ursus złożył do Sądu Rejonowego w Lublinie odpowiedzi na wnioski o ogłoszenie upadłości spółki, złożone przez PKO BP oraz Getin Noble Banku, wykazując brak przesłanek do uwzględnienia przedmiotowych wniosków – podał Ursus w komunikacie.

PROTEKTOR Protektor odwołał strategię rozwoju na lata 2018-2023, w I kwartale 2020 r. chce przedstawić nową strategię – poinformowała spółka w komunikacie.

STOPKLATKA Kino Polska TV podwyższyło cenę akcji w wezwaniu na sprzedaż akcji spółki Stopklatka do 7 zł z 6,20 zł oferowanych wcześniej – poinformował pośredniczący w wezwaniu DM BOŚ Banku.

TESCO Leroy-Merlin Inwestycje złożył do UOKiK wnioski w sprawie nabycia od Tesco Polska 3 nieruchomości wraz z budynkami i infrastrukturą – podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na stronie internetowej.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.