Raport rynku akcji GPW 19.08.2020

foto: gpw

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

Publikacje raportów za I poł. 2020 r. ALIOR, ARCTIC PAPER, BENEFIT SYSTEMS, GTC, KGHM, TAURON, ZUE
IMPERA ZWZA

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

ALIOR BANK Bank opublikował raport półroczny, z którego wynika, iż strata netto grupy Alior Banku w II kwartale 2020 roku wyniosła 585,5 mln zł. Odpisy (wynik z tytułu odpisów na straty oczekiwane) wyniosły w tym okresie 915,1 mln zł, wynik z opłat i prowizji wyniósł 154,6 mln zł, a wynik odsetkowy 722 mln zł. Na początku sierpnia Alior podał, że wpływ na jego wyniki będą miały dodatkowe rezerwy i odpisy w związku z epidemią koronawirusa w łącznej wartości 676 mln zł.
BIOMED LUBLIN Biomed Lublin poinformował we wtorek, że rozpoczął produkcję leku na COVID-19 z osocza ozdrowieńców. Po wyprodukowaniu pierwszej serii leku zostanie on przekazany do konsorcjantów: Instytutu Hematologii i Transfuzjologii oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie w celu wykonania niezbędnych badań klinicznych. Proces produkcyjny pierwszej serii immunoglobuliny anty SARS-CoV-2 zajmie ok. 1,5 miesiąca. Spółka planuje przekazać lek do badań pod koniec października.

 

Spółka zaproponuje Ministerstwu Zdrowia cenę leku na COVID-19 po ukończeniu pierwszej serii produkcyjnej – poinformował PAP Biznes prezes Marcin Piróg. Wtedy oszacowane zostaną również koszty projektu. Priorytetem spółki jest rynek polski, ale spółka poszukuje również osocza poza Polską, aby wykorzystać potencjał eksportowy. Na początku września ma być znana liczba ampułek leku, który będzie można wyprodukować z zebranego osocza. Pierwsze 3.000 dawek jest zabezpieczone dla Polski w ramach umowy z Agencją Badań Medycznych. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych, dotyczącego minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. ABM przyznała na realizację projektu grant w wysokości 5 mln zł. Zarząd podał we wtorek, że część kosztów, które dotyczą głównie zakupu osocza do produkcji, jest finansowana przez ABM. Reszta kosztów jest ponoszona przez firmę.

COGNOR Spółka podaje, iż wynik EBITDA będzie niższy w III kw. 2020 r. niż w II (38,97 mln zł), ale wyższy niż w tym samym kwartale ub.r. (16,9 mln zł). Cognor oczekuje w III kw. „dobrego popytu” w budownictwie i słabego w przemyśle motoryzacyjnym, choć nastąpi tu poprawa wobec II kw. br. W komentarzu do wyników za II kw. br. zarząd wskazał, że trudna sytuacja na rynku negatywnie odcisnęła się na zyskowności operacyjnej Cognoru. EBITDA zmniejszyła się do 38,97 mln zł głównie wskutek zawężenia się spreadów przerobowych. Spread dla kęsów spadł o 91 zł do tony, a dla wyrobów finalnych o 258 zł do tony. Spready przerobowe pogorszyły się, ponieważ tempo spadku cen kęsów i wyrobów finalnych było szybsze niż zmniejszenie cen złomów stali.
FERRO Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną Ferro i uchylił wyrok sądu administracyjnego oraz decyzję naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w sprawie zobowiązania podatkowego za 2012 rok – podało Ferro w komunikacie. W wyniku wydanego orzeczenia, sprawa będzie przedmiotem ponownego postępowania podatkowego.
GRUPA AZOTY Spółka w komunikacie bieżącym obniżyła szacunki zysku netto w II kwartale 2020 roku ze 105,6 mln zł podawanych w lipcu do 70,1 mln zł oraz EBITDA z 353,4 mln zł do 315,1 mln zł. Szacunek przychodów w II kwartale nie uległ zmianie i wynosi 2,269 mld zł. Przed rokiem przychody Grupy Azoty wyniosły 2,74 mld zł, a zysk netto 72,1 mln zł. Spółka podała, że zaktualizowała szacunki wyników w związku z decyzją spółki zależnej – Grupy Azoty ZA Puławy – o zmianie polityki rachunkowości w zakresie zasad rozliczania dotacji z tytułu nieodpłatnie otrzymanych praw do emisji CO2 i związaną z tym zmianą szacunkowych wyników spółki zależnej. „Łączny wpływ opisanej zmiany na jednostkowy wynik netto Spółki za I półrocze 2020 roku wynosi (-)57,3 mln zł zaś na poziom EBITDA (-)70,8 mln zł” – podano w komunikacie. Dodano, że wprowadzona zmiana zasady rozliczania dotacji nie ma wpływu na wyniki Spółki w okresie rocznym. Według aktualnych szacunków, grupa miała w całym pierwszym półroczu 5.372,60 mln zł przychodów, 752,8 mln zł EBITDA i 235,1 mln zł zysku netto. Publikacja raportu finansowego Grupy Azoty ZA Puławy zaplanowana jest na 10 września.
GTC Spółka opublikowała raport półroczny, z którego wynika, iż na poziomie skonsolidowanym miała w II kw. 2020 roku 36,2 mln euro straty netto jednostki dominującej wobec zysku przed rokiem na poziomie 23,1 mln euro. Konsensus PAP Biznes zakładał, że strata netto wyniesie 42,7 mln euro, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale od -46,6 do -38,7 mln euro. Grupa odnotowała w II kwartale 37,7 mln euro przychodów wobec 41,8 mln euro rok wcześniej. Przychody natomiast okazały się wyższe od konsensusu o 9 proc. Zakładał on, że przychody wyniosą 34,5 mln euro (przedział 28,7-37,5 mln euro). W całym I półroczu GTC miało 78,7 mln euro przychodów i 33,6 mln euro straty netto jednostki dominującej. Przed rokiem przychody grupy ukształtowały się na poziomie 81,3 mln euro, a półroczny zysk netto wyniósł 42,7 mln euro. Marża brutto na działalności operacyjnej spadła w pierwszym półroczu o 2 mln euro do 59 mln euro. Spółka podała, że marża odzwierciedla utratę przychodów z wynajmu i usług we wszystkich galeriach handlowych w związku z wybuchem pandemii COVID-19.

Strata netto a aktualizacji wartości aktywów GTC wyniosła w I półroczu 68 mln euro wobec 16 mln euro zysku przed rokiem. Strata ta wynika głównie z dewaluacji galerii handlowych, związanej z wpływem pandemii COVID-19 na działalność w segmencie obiektów handlowych. Jak podano, strata została skompensowana wzrostem wartości biurowca Spiral o 10 mln euro, w związku z podpisanym listem intencyjnym dotyczącym sprzedaży budynku.

LIVECHAT Walne zgromadzenie LiveChat Software zdecydowało, by spółka wypłaciła z zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 dywidendę, która łącznie z dwiema zaliczkami wyniesie 2,48 zł na akcję – poinformowała spółka w komunikacie. Na dywidendę spółka przeznaczy tym samym 63,9 mln zł, a na zasilenie kapitału zapasowego trafi blisko 12 mln zł.
OT LOGISTICS OT Logistics zamknął transakcję, w ramach której sprzedał na rzecz Rhenus PartnerShip 81,08 proc. akcji Deutsche Binnenreederei, część floty jednostek śródlądowych oraz prawa i obowiązki wynikające z umów z klientami za łączną cenę 18,1 mln euro netto – podała spółka w komunikacie.
PKN ORLEN, LOTOS Skarb Państwa, PKN Orlen i Grupa Lotos podpisały porozumienie dotyczące realizacji transakcji nabycia akcji Lotosu przez PKN Orlen od Skarbu Państwa, reprezentujących minimum 53 proc. kapitału zakładowego gdańskiej spółki – poinformowały Lotos i Orlen w komunikatach.
PROCAD Spółka skupiła 2,12 mln akcji własnych w celu umorzenia.
ZA PUŁAWY Grupa Azoty ZA Puławy szacuje zysk netto w II kwartale 2020 roku na 59 mln zł wobec szacowanych w lipcu 88 mln zł – podała spółka w komunikacie. EBITDA ma wynieść w tym czasie 118 mln zł wobec wcześniejszych szacunków na poziomie 153 mln zł.
UNIMA2000 WZ spółki postanowiło wypłacić dywidendę z zysku za 2019 rok w łącznej wysokości 383 tys. zł, czyli 0,14 zł na akcję – podała spółka w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 30 września, a jej wypłata ma nastąpić 10 października 2020 roku. W ubiegłym roku spółka nie wypłacała dywidendy

 

 

Przegląd prasy

 

BIOMED LUBLIN Rusza produkcja polskiego leku na koronawirusa. Wiosną producent szczepionek z Lublina – Biomed – zapowiedział rozpoczęcie prac nad immunoglobuliną. Teraz weszły one w decydującą fazę. Dowodów na skuteczność leczenia osoczem jest więcej niż kiedykolwiek przedtem. Zamierzamy też wykorzystać produkowany przez Biomed polski lek na Covid-19 do profilaktyki – zapowiada Grzegorz Czelej, senator RP. (Rzeczpospolita)

 

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

ASSECOPOL Wysoka biała świeca marobuzu, testowanie tegorocznego szczytu
EUROCASH Przełamanie spadkowej linii oporu
FERRO Wybicie ponad ostatni szczyt, nowe historyczne maksimum

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.