Raport rynku akcji GPW 19.05.2020

foto: flickr/gpw

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

ASSECOBS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,80 zł na akcję.
ATENDE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
AUTOPARTN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
CLNPHARMA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
FEERUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
FERRO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku
INC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku
KBDOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PCC ROKITA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019.
PEP ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019.
PHN Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.187.371 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
POLWAX Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
PRIMETECH Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
R22 Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
SANOK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

COMARCH Portfel zamówień Comarchu na 2020 rok jest o 5-10 % wyższy od backlogu notowanego przed rokiem – podał wiceprezes Konrad Tarański. Wiceprezes poinformował, że grupa odczuła w kwietniu spowolnienie w zakresie zawierania nowych umów. W jego ocenie Comarch prawdopodobnie utrzyma politykę dywidendową, pomimo wpływu pandemii na biznes.
DĘBICA Firma Oponiarska Dębica otrzymała od Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego wynik kontroli dotyczącej zwolnienia z poboru podatku w 2015 r., w której Urząd stwierdził, że spółka korzystała ze zwolnienia w sposób nieuprawniony – podała spółka w komunikacie. W wyniku postępowania Dębica może mieć obowiązek zapłaty zaległości z odsetkami w łącznej wysokości 22,2 mln zł.
MABION Zarząd Mabionu podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia emisji do 1.907.281 akcji serii U w celu podwyższenia kapitału zakładowego – podała spółka w komunikacie.
MIRBUD Zarząd Mirbudu będzie rekomendował wypłatę dywidendy za poszczególne lata w wysokości od 10 do 50 %. zysku netto, począwszy od zysku z 2020 roku – poinformowała spółka w komunikacie.
MOSTOSTAL WAR. Portfel zleceń Mostostalu Warszawa po pierwszym kwartale 2020 roku wyniósł 2,02 mld zł, natomiast całej grupy kapitałowej 2,24 mld zł – poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.
PGNiG PGNiG analizuje wszelkie dostępne akwizycje na polskim rynku i nie wyklucza, że przynajmniej do jednej transakcji dojdzie jeszcze w 2020 roku – poinformował prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. Podtrzymał, że najbardziej interesującym obszarem dla gazowej spółki jest ciepłownictwo.
POLENERGA Rada Nadzorcza Polenergii zatwierdziła, przygotowaną przez zarząd, strategię grupy na lata 2020-2024, której realizacja wymaga środków w wysokości co najmniej 0,5 mld zł – podała spółka w komunikacie. Docelowo, po wdrożeniu strategii, Polenergia zakłada osiągnięcie zysku EBITDA w wysokości 418 mln zł, co oznacza wzrost o 139 mln zł w porównaniu do zysku osiągniętego w 2019 r.
POLIMEX MS 1.     Aktualny portfel zamówień grupy Polimex-Mostostal pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 3,72 mld zł. W I kwartale 2020 roku grupa miała 9,78 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, podczas gdy rok wcześniej było to 17,94 mln zł straty- podała spółka w raporcie.

2.     Polimex Mostostal podtrzymuje cel 1,9 mld zł przychodów w 2020 roku. Pogorszenie w segmencie produkcji spółka chce zrekompensować wzrostami w innych obszarach działalności – poinformował w poniedziałek zarząd. Celem grupy jest dalsza poprawa wyników finansowych.

UNIMOT Unimot, zajmujący się importem paliw ciekłych i gazowych, zanotował w pierwszym kwartale 33,5 mln zł skonsolidowanej skorygowanej EBITDA – wynika z wstępnych szacunków spółki. To rekordowy wynik w historii Unimotu, stanowiący 53,7 % prognozy grupy na 2020 rok.
WADEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Wadex skupi do 165.364 akcji własnych stanowiących 5 % kapitału zakładowego, po cenie 5-7,5 zł za sztukę w celu ich umorzenia – wynika z podjętej przez akcjonariuszy Wadeksu uchwały.
WIKANA Wikana obserwuje w drugim kwartale spadek liczby zawieranych umów, zarówno deweloperskich i przedwstępnych, jak i przenoszących własność, w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego – podał deweloper w komunikacie. Spółka ocenia, że epidemia koronawirusa może mieć negatywny wpływ na sprzedaż mieszkań w całym II kwartale, a nawet w całym roku.
ZE PAK Grupa ZE PAK planuje od początku lipca do końca października 2020 roku zwolnić w PAK KWB Adamów SA maksymalnie 111 pracowników, a w PAK Górnictwo maksymalnie 126 pracowników – podała spółka w komunikacie.

 

Przegląd prasy

 

DINO PL Dino będzie rosło wolniej. Po wynikach kwartalnych akcje mocno zwyżkowały. Kolejne rezultaty mogą nie uzasadniać wyceny. (s. 5) /PARKIET/
ELEKTROBUDOWA Elektrobudowa nie chce likwidacji. Zarząd giełdowej spółki uważa, że układ i wejście inwestora będą lepsze niż bankructwo — i dla firmy, i dla akcjonariuszy. Eksperci obawiają się lawiny upadłości. (s. 6) /PB/
PGNiG Analizujemy wszystkie możliwe przejęcia w biznesie energetycznym – mówi Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG. Po kilku tygodniach szarpaniny z Gazpromem rosyjski partner skorygował faktury za sprzedaż gazu naszej spółce. To jednak nie koniec, walczymy jeszcze o zwrot 1,5 mld USD – dodaje. (s. A23) /RZ/
POLIMEX Dywersyfikacja przynosi Polimeksowi korzyści. Grupa nastawia się na 1,9 mld zł przychodów w tym roku. Fundamentem energetyka, ale mocno będą rosły infrastruktura i kubaturówka. (s. 6) /PARKIET/
POZBUD Główni udziałowcy przygotują nową strategię dla Pozbudu. Celem grupy kapitałowej będzie poprawa efektywności i wyników finansowych w każdym z obecnie prowadzonych przez nią biznesów. (s. 7) /PARKIET/

 

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

ATMGRUPA Czarny korpus na skokowo rosnącym wolumenie zapowiedzią przeceny.
CPGROUP Czarna świeca przypominająca wymową formację spadającej gwiazdy na skokowo rosnącym wolumenie zapowiada początek korekty.
HERKULES Kurs akcji rozpoczyna odbicie białym korpusem na wyraźnie na rosnącym wolumenie?
LSISOFT Wysoki biały korpus na rosnącym wolumenie zapowiada impuls wzrostowy?
MIRBUD Wysoki biały korpus na skokowo wysokim wolumenie przełamuje długoterminową linię oporu.
MOSTALWAR Nieudany test oporu na 4,90 zł tworzący na wykresie wysoki czarny korpus.
POLIMEXMS Biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie początkiem kolejnego impulsu wzrostowego.
ZUE Wysoki biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie rozpoczyna odbicie.

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.