Raport rynku akcji GPW 18.11.2019

foto: flickr, GPW

APATOR Apator odnotował w trzecim kwartale 14,4 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 17 mln zł przed rokiem – podała spółka w raporcie kwartalnym. Narastająco od początku roku zysk netto j. d. grupy wyniósł 44,3 mln zł wobec 51,6 mln zł rok wcześniej.

APLISENS Aplisens spodziewa się, że w 2019 r. zrealizuje założony w strategii wzrost przychodów do poziomu ok. 120 mln zł, głównie dzięki sprzedaży na rynku krajowym oraz krajów
WNP – poinformowali przedstawiciele spółki na piątkowej konferencji. Zarząd ocenia, że prawdopodobnie nie uda się zrealizować zakładanych dynamik sprzedaży na rynku UE oraz pozostałych rynkach, ale w dłuższej perspektywie spodziewa się ich wzrostu.

COMARCH Zysk EBITDA grupy Comarch w trzecim kwartale 2019 roku, według wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu spółki, wyniósł 89,8 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA wyniesie 66 mln zł.

ENERGA 1) Grupa Energa z optymizmem patrzy na perspektywy czwartego kwartału i przyszłego roku – poinformował wiceprezes Energi Jacek Kościelniak.
2) Zysk netto grupy Energa, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w III kwartale 2019 roku 104 mln zł wobec 122 mln zł zysku rok wcześniej – poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. EBITDA wyniosła 484 mln zł, zgodnie z ostatnimi szacunkami.
3) Energa chciałaby wziąć udział w aukcji OZE z projektem fotowoltaicznym o mocy prawie 20 MW. Liczy na uzyskanie w drugim kwartale 2020 r. pozwolenia na użytkowanie dla farmy wiatrowej Przykona – poinformowali przedstawiciele grupy.

GRUPA GLOBE TRADE CENTRE Grupa Globe Trade Centre ma w budowie pięć projektów, przygotowuje kolejne trzy na pierwszą połowę 2020 roku. Chce wypłacić dywidendę za 2019 rok na poziomie wyższym niż za 2018 rok – poinformowali PAP Biznes przedstawiciele zarządu.

JSW Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej pozostaje w kontakcie z Prairie Mining ws. nawiązania potencjalnej współpracy dotyczącej projektów węglowych – poinformowała JSW w komunikacie. Jak podano, umowa o zachowaniu poufności wygasła 28 września, ale jej przedłużenie nie jest warunkiem niezbędnym do prowadzenia dalszych rozmów.

MINVESTA Minvesta, największy akcjonariusz Quantum Software, zażądał zwołania walnego zgromadzenia spółki w celu podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy w kwocie 1,09 mln zł z niepodzielonej części zysku za 2018 rok – poinformowała spółka w komunikacie.
P4 1) P4, spółka zależna Play Communications podpisała umowę z Santander Bank Polska i PKO BP na ustanowienie programu emisji obligacji o wartości do 2 mld zł – poinformował Play Communications w komunikacie. Do pierwszej emisji ma dojść w ciągu trzech miesięcy.
2) P4, spółka zależna Play Communications, planuje emisję obligacji wartych do 750 mln zł w ramach pierwszej transzy programu o maksymalnej wartości 2 mld zł – wynika z warunków emisji przesłanych instytucjom finansowym.

PGNIG Zarząd PGNiG, po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych, przekazał do PAO Gazprom Export oświadczenie woli zakończenia obowiązywania kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego z dniem 31 grudnia 2022 roku – poinformowało PGNiG w komunikacie.

TAURON 1) Tauron pracuje nad programem dla segmentu wydobycie, którego wyniki są cały czas pod presją niskiego wydobycia – poinformował podczas piątkowej konferencji prasowej wiceprezes spółki Marek Wadowski.
2) Tauron nie podjął jeszcze decyzji o wyborze potencjalnych chętnych do kupna aktywów wydobywczych i ciepłowniczych grupy – poinformował wiceprezes Tauronu Marek Wadowski podczas piątkowej konferencji prasowej.

UNIBEP Portfel zamówień Unibepu w części budowlano-infrastrukturalnej na koniec września wynosił ok. 1,8 mld zł – poinformowała spółka w raporcie.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.