Raport rynku akcji GPW 17.07.2020

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

CZTOREBKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
LABOPRINT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
PGNIG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
PRIMAMODA Publikacja raportu za 2019 rok.
SIMPLE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
ULTGAMES Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
WASKO Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

EKO EXPORT Akcjonariusze Eko Exportu upoważnili zarząd spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Podwyższenie ma nastąpić przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 160 tys. zł – wynika z uchwał walnego zgromadzenia spółki.
LIVECHAT SOFTWARE LiveChat Software szacuje, że jego skonsolidowane przychody w I kwartale roku finansowego 2020/2021 wyniosły 10,36 mln USD wobec 7,89 mln USD przed rokiem, co oznacza wzrost o 31,3 proc. – podała spółka w komunikacie.
NEWAG Newag podpisał z województwem zachodniopomorskim umowę, której przedmiotem jest dostawa dwóch dwunapędowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich wraz z dokumentacją – podała spółka w komunikacie. Dostawy zostaną zrealizowane do 20 grudnia 2021 roku, a wartość umowy to 40 mln zł netto.
PGE PGE przeprowadzi testy na utratę wartości aktywów zgodnie z MSR 36 – podała spółka w komunikacie.
PGNIG 1. Konsolidacja w krajowym obszarze paliwowo-gazowym jest potrzebna. Trzeba zbudować silny podmiot, który będzie mógł sprostać wyzwaniom unijnym i będzie budował siłę gospodarki w wymiarze międzynarodowym – ocenił prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

2. PGNiG Obrót Detaliczny i Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych uruchomiły usługę doradztwa prawnego dla swoich klientów – osób indywidualnych i firm – poinformowali przedstawiciele spółek podczas czwartkowej konferencji prasowej.

PKN ORLEN Moody’s utrzymał rating PKN Orlen na poziomie Baa2, ale perspektywa ratingu została zmieniona na pozytywną z negatywnej – podała agencja Moody’s w komunikacie.
POLNORD Skonsolidowana strata netto Polnordu w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła 53,5 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 roku strata była na poziomie 5,4 mln zł – wynika z raportu kwartalnego spółki.
RYVU THERAPEUTICS Zarząd Ryvu Therapeutics ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii I oferowanych w ofercie publicznej na 60 zł za jedną akcję, co oznacza, że łączna wartość oferty wyniesie ponad 143 mln zł – podała spółka w komunikacie.
STALEXPORT AUTOSTRADY Stalexport Autostrady szacuje, że odnotował w pierwszym półroczu 2020 roku 33 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 35,1 mln zł zysku przed rokiem – poinformowała grupa w komunikacie.

 

Przegląd prasy

 

KERNEL Kernel chce zwiększyć eksport zboża z Ukrainy. Spółka rozważa zmianę polityki dywidendowej i pod koniec roku poinformuje o tym rynek. Analitycy liczą na wyższą dywidendę.(s.7)  /PARKIET/
PKN ORLEN 1. Czy paliwowa fuzja będzie korzystna dla gospodarki? PKN Orlen, wzmocniony po planowanych przejęciach, będzie w stanie przeprowadzić w Polsce rewolucję energetyczną – twierdzą eksperci. Spierają się jednak o to, czy cena za fuzję nie jest zbyt wysoka.(A16) /RP/ 2. Nowy Orlen wciąż nie będzie gigantem. Orlen po planowanych fuzjach stanie się hegemonem na polskim rynku. Od europejskich gigantów branży paliwowej firmę jednak nadal będzie sporo dzieliło.(s.12)  /PB/

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

BOGDANKA Kurs akcji narusza linię lokalnego trendu wzrostowego.
PCCEXOL Kurs akcji wykonał ruch powrotny do przełamanego oporu na 3,89 zł i od 2 sesji broni tego poziomu.
POLIMEXMS Kurs akcji testuje lokalne wsparcie w rejonie 2,44-2,45 zł.
WASKO Świeca przypominająca wyglądem formację czarnego młota na dołkach korekty.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.