Raport rynku akcji GPW 15.09.2020

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

PGE Publikacja raportu za I półrocze 2020
AMBRA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2019/2020
ATENDE Publikacja raportu za I półrocze 2020
BIK Publikacja raportu za I półrocze 2020
BIOMEDLUB Wprowadzenie do obrotu na GPW 794.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
RYVU Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku
PRIMAMODA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok
ACAUTOGAS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,85 zł na akcję
MARVIPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

ALLEGRO 1) Allegro. eu ogłosiło zamiar przeprowadzenia oferty publicznej i debiutu na GPW. Z nowej emisji spółka chce pozyskać 1 mld zł na spłatę zadłużenia, IPO obejmować będzie także sprzedaż akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy – podała spółka w komunikacie.

2) Allegro spodziewa się publikacji prospektu na początku przyszłego tygodnia – powiedział podczas telekonferencji dyrektor finansowy Jon Eastick.

3) Allegro przewiduje ofertę publiczną w IV kwartale 2020 roku – powiedział podczas telekonferencji prezes spółki Francois Nyuts.

4) Skorygowana EBITDA Allegro w pierwszym półroczu 2020 wzrosła o 28 proc., do 808 mln zł z 631 mln zł – podała spółka w komunikacie prasowym. Spółka ogłosiła w poniedziałek zamiar przeprowadzenia oferty publicznej i debiutu na GPW.

5) Allegro oczekuje spadku wskaźnika długu netto do skorygowanej EBITDA poniżej poziomu 3,0x na koniec 2020 roku – poinformował Jon Eastick, dyrektor finansowy (CFO) Allegro.

6) Allegro nie planuje wypłaty dywidendy w przewidywalnej przyszłości – powiedział podczas telekonferencji dyrektor finansowy Jon Eastick.

7) Allegro spodziewa się, że koszty dostaw w ramach usługi Smart! będą jeszcze w przyszłości lekko rosnąć – ocenia dyrektor finansowy Allegro Jon Eastick. Obecnie stanowią one około 14 proc. przychodów grupy i są dla niej największym składnikiem kosztowym.

 

AMBRA Zarząd Ambry rekomenduje, by za rok obrotowy 2019/2020 zakończony 30 czerwca 2020 roku wypłacić dywidendę w wysokości 0,70 zł na akcję – poinformowała spółka w komunikacie.
BIOMED Biomed Lublin poprawił swoje wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2020 roku – poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Wzrost Biomed tłumaczy lepszym miksem sprzedażowym oraz zwiększeniem sprzedaży poza granicami Polski.

 

BUDIMEX Oferta Budimeksu została oceniona najwyżej w przetargu GDDKiA dotyczącym budowy drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Zachód do węzła Białystok Księżyno – podała spółka w komunikacie. Wartość oferty to 469,1mln zł netto.

 

FAMUR Famur zawarł transakcje nabycia w ramach wezwania 1.241.650 akcji Primetech – poinformował pośredniczący w wezwaniu Santander BM. Rozliczenie transakcji nastąpi 17 września.
GLOBAL COSMED Grupa Global Cosmed podniosła prognozę EBITDA w 2020 roku do 28 mln zł z 22 mln zł prognozowanych wcześniej – podała spółka w komunikacie. Przychody mają wynieść 348 mln zł wobec 329 mln zł zakładanych poprzednio.

 

IMPEL Celem grupy Impel, świadczącej usługi outsourcingowe, jest stabilne przejście przez okres pandemii i powtórzenie w 2020 r. ubiegłorocznych wyników – powiedział PAP Biznes wiceprezes Jakub Dzik. Grupa chce rozwijać narzędzia cyfrowe i spodziewa się, że postępująca cyfryzacja może prowadzić do konsolidacji rynku i wzmocnienia dużych graczy w branży.

 

MABION Mabion zawarł z australijską firmą Vaxine porozumienie (Memorandum of Understanding) dotyczące wypracowywania uzgodnień w odniesieniu do potencjalnego rozwoju procesu, produkcji i komercjalizacji produktu Covax-19, mogącego stanowić szczepionkę na COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem rynków Polski i Unii Europejskiej – podał Mabion w komunikacie.

 

NOVITA Akcjonariusze Novity zdecydują w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego kapitału zapasowego. Na dywidendę trafić ma 27 mln zł, co dawać będzie 10,8 zł dywidendy na akcję – poinformowała spółka w komunikacie.

 

PKNORLEN PKN Orlen rozpoczął wybór wykonawcy hubu wodorowego we Włocławku, który docelowo będzie mógł wytwarzać do 600 kg doczyszczonego wodoru na godzinę. Zakończenie inwestycji planowane jest w pierwszym półroczu 2022 r. – poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

 

POLNORD Polnord otrzymał powiadomienie o wydanej przez Starostę Legionowskiego decyzji, ustalającej wysokość odszkodowania dla spółki w kwocie 7,4 mln zł za wygasłe prawo użytkowania wieczystego działek, przejętych pod drogi publiczne na terenie warszawskiego Wilanowa – poinformował deweloper w komunikacie.

 

RELPOL Relpol zawarł umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie projektu opracowania przemysłowych przekaźników bistabilnych i technologii ich produkcji – podała spółka w komunikacie. Wartość projektu wynosi ok. 31,6 mln zł, a kwota dofinansowania nie więcej niż 12,7 mln zł.

 

 

Przegląd prasy

 

ALLEGRO Oferta Allegro na rozwój, długi i przejęcia. Największy internetowy sprzedawca w kraju w końcu potwierdził, że jeszcze w tym roku chce wejść na warszawską giełdę. Spółka, planując pozyskać 1 mld zł, podkreśla dwucyfrowe tempo rozwoju rynku, na którym rośnie nawet szybciej. /Rz/

 

JSW 1) JSW próbuje stanąć na nogi. Pogrążony w kłopotach producent węgla dla hut stali chce utrzymać poziom wydobycia, ale zetnie część inwestycji. Potrzebuje też finansowego wsparcia. /Rz/

2) JSW chce utrzymać poziom produkcji, ale ścina inwestycje mówi prezes Włodzimierz Hereźniak. Węglowa spółka liczy na 1,7 mld zł wsparcia z PFR. JSW zakłada, że do końca roku sprzeda zapasy koksu i radykalnie zredukuje zapasy węgla koksowego. Prezes chciałby, by pomimo pandemii w tym roku poziom produkcji węgla nie był gorszy od zeszłorocznego. Od lipca zarówno prace przygotowawcze w kopalniach, jak i wydobycie węgla są zgodne z założeniami. /Parkiet/

 

K2INTERNET W K2 Internet silniejszy akcent na technologie. Wyrosła z biznesu agencyjnego grupa chce pokazać strategię na kilka lat. Nie zarzuca skupu akcji. /Parkiet/
LOTOS, ORLEN BP o rozbiorze Lotosu. Zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie przez Orlen kontroli nad Lotosem pod warunkiem pozbawienia Lotosu kluczowego majątku z zadowoleniem przyjął koncern BP, główny zachodni partner rosyjskiego giganta naftowego Rosnieft. /DGP/

 

PKOBP Jeśli nie dywidenda, to skup akcji własnych? PKO BP w obliczu zakazu wypłat zysku akcjonariuszom może szykować się do buy-backu. Takie operacje wymagają zgody nadzoru, decyzje będą indywidualne. /Rz/

 

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

HUBSTYLE Wysoki biały korpus na wysokim wolumenie pokonuje istotny opór na 0,64 zł.
KRVITAMIN Wysoki biały korpus na wysokim wolumenie pokonuje ważny podwójny długoterminowy opór na 8,60 zł.
ROPCZYCE Wysoki biały korpus na wyraźnie rosnącym wolumenie zbliża kurs w rejon ostatniego maksimum na 25,40 zł.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.