Raport rynku akcji GPW 15.05.2020

foto: GPW

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

ALTA Publikacja raportu za 2019 rok.
APATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
APLISENS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
COMARCH Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
DEKPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
DINOPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
EDINVEST Wypłata dywidendy 0,31 zł na akcję.
ELZAB Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
HYDROTOR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
I2DEV Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku
IBSM Publikacja raportu za 2019 rok.
IFIRMA Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
INSTSLKRK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
INTERAOLT Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
IQP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
JHMDEV Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
KPPD Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
LENA Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MBFGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MERCATOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MILKILAND Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MIRACULLUM Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MONNARI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MWTRADE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2019.
NOWAGALA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ORBIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
OVOSTAR Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
PATENTUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PEPEES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PHARMENA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PROCAD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PROCHEM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
RAWLPLUG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
RELPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SELENAFM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
SERINUS Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
SKARBIEC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
SKOTAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
STAPLROD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ULMA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,60 zł na akcję
ULTIMAGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
UNIBEP Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
VENTUREIN Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
XTB Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

11BIT Zysk netto 11 bit studios w pierwszym kwartale 2020 roku wyniósł 14,5 mln zł i był o 60 proc. wyższy od średniej prognozy analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Zysk wzrósł o 227 proc. rok do roku.
ARCTIC 1.     Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej Arctic Paper wyniósł w pierwszym kwartale 2020 roku 54,96 mln zł wobec 14,3 mln zł rok wcześniej – podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP Biznes zakładał 31,8 mln zł zysku netto.

2.     Z powodu spadku popytu, wykorzystanie mocy produkcyjnych w segmencie papierniczym Arctic Paper w drugim kwartale 2020 roku może spaść do ok. 70 % z rekordowych 97 %, w pierwszym kwartale – poinformował podczas telekonferencji prezes spółki Michał Jarczyński.

3.     Nakłady inwestycyjne Arctic Paper w segmencie papieru nie przekroczą 50 mln zł w 2020 roku – poinformował podczas telekonferencji prezes spółki Michał Jarczyński.

CCC 1.     DeeZee, w której grupa CCC posiada 75 proc. udziałów, uruchamia dedykowane sklepy online na czterech nowych rynkach zagranicznych: na Węgrzech, w Czechach, Słowacji oraz Rumunii – poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

2.     Spółka Ultro objęła wszystkie akcje serii J będące przedmiotem oferty złożonej przez CCC – podała spółka w komunikacie.

CYFRPLSAT 1.     Zysk EBITDA grupy Cyfrowego Polsatu wyniósł w pierwszym kwartale 2020 roku 1,027 mld zł i był o 0,7 % wyższy od średniej oczekiwań analityków. Wynik spadł o 1,1 % w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku.

2.     Przychody reklamowe Telewizji Polsat spadły w kwietniu i na początku maja o ok. 35 %. – poinformował prezes spółki Stanisław Janowski.

3.     Sprzedaż nowych usług oraz telefonów przez Cyfrowy Polsat jest obecnie o około 30 proc. niższa niż przed pandemią COVID-19 – poinformowali przedstawiciele spółki. Grupa nie notuje istotnych problemów z terminowymi płatnościami od klientów.

DATAWALK DataWalk szacuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosły 1,26 mln zł, w porównaniu do 180 tys. zł w analogicznym okresie 2019 r. – podała spółka w komunikacie. Szacowana strata netto wyniosła w pierwszym kwartale tego roku 3,45 mln zł i była na porównywalnym poziomie wobec poprzedniego roku.
DEVELIA 1.     Develia miała w pierwszym kwartale 2020 roku 65,4 mln zł zysku netto wobec 108,9 mln zł przed rokiem – podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk wyniesie 64,6 mln zł, a prognozy znajdowały się w przedziale 60-70,3 mln zł.

2.     Rada Nadzorcza Develii powierzyła tymczasowo Pawłowi Ruszczakowi, dotychczas pełniącemu funkcję członka zarządu ds. finansowych, pełnienie obowiązków prezesa zarządu, począwszy od 30 maja – podała spółka w komunikacie.

ERBUD 1.     Erbud spodziewa się w 2020 roku podobnych przychodów i wyników finansowych jak w 2019 roku – poinformował prezes Dariusz Grzeszczak w komunikacie prasowym

2.     Portfel zamówień grupy Erbud wyniósł na koniec marca 2.554 mln zł, z czego 1.495 mln zł przypada na 2020 rok, a 1.059 mln zł na lata 2021-2023 – poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Udział zamówień publicznych w portfelu zleceń wyniósł na koniec marca 40 %

HANDLOWY 1.     Zysk netto grupy Banku Handlowego w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 26,4 mln zł z 59,5 mln zł rok wcześniej. Zysk banku okazał się 39 % niższy od konsensusu na poziomie 43,5 mln zł. Bank utworzył dodatkowe odpisy w wysokości ok. 42 mln zł w związku ze zmianą sytuacji gospodarczej wywołanej ogłoszeniem stanu pandemii- poinformował bank w raporcie.

2.     Bank Handlowy ocenia, że stać go na wypłatę dywidendy z zysku za 2019 roku i chce rozmawiać z regulatorem, by odłożyła decyzję w sprawie dywidendy do jesieni – poinformował prezes Banku Handlowego Sławomir Sikora.

LOTOS Oczyszczona EBITDA LIFO Grupy Lotos w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła 670,5 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami – poinformowała spółka w komunikacie. Strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła w pierwszych trzech miesiącach tego roku 1,13 mld zł.
NEUCA 1.     Grupa Neuca odnotowała w pierwszym kwartale 2020 roku 49,5 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 36,2 mln zł przed rokiem – podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 42 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 40,7-44,7 mln zł.

2.     Neuca spodziewa się, że przychody w najbliższych kwartałach będą niższe niż w pierwszym kwartale – poinformował w czwartek wiceprezes Grzegorz Dzik. Grupa zakłada też, że wyniki operacyjne w obszarze przychodni i badań klinicznych spadną w 2020 roku o kilka milionów r/r.

3.     Rynek hurtu aptecznego notuje ujemne dynamiki w kwietniu i maju względem analogicznego okresu roku poprzedniego – poinformował podczas wideokonferencji Piotr Sucharski, prezes Neuki. Spółka zakłada, że duże wzrosty rynku w pierwszym kwartale pozwolą zachować dodatnią dynamikę w całym roku.

PCC EXOL Zarząd PCC Exol rekomenduje przeznaczenie zysku za 2019 r. w kwocie 26,2 mln zł na kapitał zapasowy – poinformowała spółka w komunikacie.
PCC ROKITA Zarząd PCC Rokita rekomenduje przeznaczenie zysku za 2019 r. w kwocie 105,6 mln zł na kapitał zapasowy – poinformowała spółka w komunikacie.
PGG W czerwcu zarząd Polskiej Grupy Górniczej przedstawi plan działania spółki do końca roku, zawierający szacunkowe prognozy zapotrzebowania na węgiel i wielkości przychodów w tym okresie – zapowiedział prezes PGG Tomasz Rogala. Zastrzegł, że prognozy te będą obarczone ryzykiem, wynikającym z kryzysu.
RADPOL THC SICAV-RAIF wzywa do sprzedaży wszystkich akcji Radpolu, tj. 38.260.605 akcji, po 1,32 zł za sztukę – poinformowało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.
RONSON 1.     Ronson Development planuje w tym roku zakończyć budowę sześciu projektów obejmujących łącznie 701 lokali. Do końca roku chce uruchomić cztery nowe inwestycje liczące łącznie ponad 400 lokali – podała spółka w komunikacie prasowym.

2.     Ronson Development ocenia, że w ceny mieszkań w długim terminie pozostaną na podobnym poziomie – poinformował zarząd podczas czwartkowej wideokonferencji. Pod koniec trzeciego kwartału spółka chce uruchomić kolejny etap w projekcie Miasto Moje, a w październiku następny etap Ursusa Centralnego.

TAURON 1.     Tauron Wytwarzanie podpisał ze związkami zawodowymi porozumienie, zgodnie z którym w okresie od maja do lipca pracownicy tej spółki będą mieli do 90 proc. zmniejszony wymiar czasu pracy i proporcjonalnie zmniejszone wynagrodzenie – poinformował prezes Tauronu Filip Grzegorczyk.

2.     Tauron oczekuje w 2020 roku wzrostu EBITDA w 2020 roku wobec 2019 roku w segmentach: OZE, sprzedaż i wydobycie, a spadku tego wyniku w dystrybucji i wytwarzaniu – poinformowała spółka w prezentacji.

WORK SERVICE Kredytodawcy Work Service zgodzili się na wydłużenie terminu wypłaty finansowania pomostowego nie później niż do 30 czerwca 2020 r. – podała spóła w komunikacie.

 

Przegląd prasy

 

CYFRPLSAT Polsat kupił BCast, liczy na zyski z Interii. Cyfrowy Polsat znowu się rozrósł. Kupił firmę, która chciała mocno namieszać na rynku radiodyfuzji. Ale to o internecie myśli na poważnie. (s.4) /PARKIET/
TAURON Tauronowi z węglem jest już nie po drodze. W ciągu dwóch, trzech tygodni poznamy plan restrukturyzacji branży. – Musi się dostosować się do megatrendów – podkreśla prezes Tauronu. (s.6) /PARKIET/

 

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

ASSECOSEE Świeca przypominająca wymową formację wisielca na szczytach fali, na przeciętnym wolumenie.
ASTARTA Kurs akcji wykonał ruch powrotny do przełamanego długoterminowego dołka na 14,29 zł.
ATMGRUPA Czarna świeca na skokowo rosnącym wolumenie oznaką dalszej korekty?
ERBUD Kurs akcji rozkręca korektę, za sprawą wysokiego czarnego korpusu na wyraźnie rosnącym wolumenie.
INTERAOLT Formacja czarnego młota na dołkach przeceny, ale na przeciętnym wolumenie.
KETY Spadkowa korekta rozkręca się z luką podażową, na wykresie pojawił się wysoki czarny korpus na wyraźnie rosnącym wolumenie.
LIVECHAT Kurs akcji wykonał ruch powrotny do przełamanego długoterminowego oporu na 59 zł.
RONSON Kurs akcji przetestował średnio-długoterminowy opór w rejonie 0,97 zł, świecą przypominającą wymową formację spadającej gwiazdy.
TSGAMES Świeca przypominająca wymową formację wisielca w rejonie historycznego szczytu (ale na wolumenie poniżej średniego).

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.