Raport rynku akcji GPW 14.11.2019

ALUMETAL Alumetal zdecydował o modyfikacji planu inwestycyjnego zakładu w Kętach w konsekwencji czego nastąpi wzrost zdolności produkcyjnych grupy z 250 tys. ton rocznie do 270 tys. ton i oznaczać będzie wzrost planowanych wydatków inwestycyjnych projektu z 55,6 mln zł do 67,8 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie.

ATLANTA POLAND Zarząd Atlanty Poland proponuje, aby z zysku netto za rok obrotowy 2018/2019 spółka wypłaciła w formie dywidendy 304,6 tys. zł – podała firma w komunikacie.

BIOMED LUBLIN Biomed Lublin chce utrzymać dwucyfrowe tempo wzrostu sprzedaży w najbliższych kwartałach – poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Przychody po trzech kwartałach wzrosły rdr o 13 proc. do 26,4 mln zł.

BOŚ Komisja Nadzoru Finansowego wyznaczyła Bankowi Ochrony Środowiska dodatkowy wymóg kapitałowy w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie skonsolidowanym na poziomie 0,52 p.p. dla łącznego współczynnika kapitałowego – poinformował bank w komunikacie.

COLORPACK Wspólnicy spółki Colorpack, która kontroluje 36 proc. akcji BSC Drukarni Opakowań, zdecydowali o sprzedaży na rzecz strategicznego inwestora A&R Carton Holding GmbH wszystkich posiadanych przez nich udziałów w jednostce posiadającej udziały w podmiotach z grupy rlc packaging – podała spółka w komunikacie.

EUROCASH 1) Eurocash nie widzi istotnej zmiany trendów w IV kwartale, spodziewa się stabilizacji wyników w segmentach hurtu i detalu – poinformował PAP Biznes członek zarządu Jacek Owczarek. Na 2020 rok grupa zakłada wzrost LFL w obu segmentach, przychody powinny przekroczyć 25 mld zł.
2) Zysk EBITDA grupy Eurocash (przed MSSF 16) w trzecim kwartale 2019 roku wyniósł 129 mln zł wobec 105,1 mln zł zysku rok wcześniej – poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał 125,8 mln zł zysku EBITDA.

GETIN Komisja Nadzoru Finansowego podniosła bufor kapitałowy na zabezpieczenie ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych Getin Noble Banku do 1,32 pkt. proc. z 1,29 pkt. proc. wcześniej na poziomie łącznego współczynnika kapitałowego – podał bank w komunikacie.

GRUPA AZOTY 1) Grupa Azoty przygotowuje się na potencjalne spowolnienie globalnej koniunktury, zwłaszcza w segmencie tworzyw – poinformował prezes Wojciech Wardacki. W przypadku spełnienia się negatywnych scenariuszy spółka wzmocni dyscyplinę kosztową i optymalizację finansową.
2) Grupa Azoty szacuje efekty synergii z przejęcia niemieckiej firmy Compo Expert do 2024 roku na 40 mln euro, ale prezes Wojciech Wardacki zaznacza, że ostatecznie mogą się one okazać dużo większe.
3) Grupa Azoty liczy, że na koniec 2019 roku skonsolidowane przychody sięgną 12 mld zł – poinformował wiceprezes spółki Paweł Łapiński podczas środowej konferencji prasowej.
4) Zysk netto Grupy Azoty w trzecim kwartale 2019 roku wyniósł 61 mln zł wobec 116,8 mln zł straty netto rok wcześniej i okazał się zgodny z wcześniejszymi szacunkami – poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.

GRUPA SANOK RUBBER Grupa Sanok Rubber wdraża nowe produkty w segmencie motoryzacji, który w okresie trzech kwartałów 2019 r. wzrósł o ponad 7 proc. – podała spółka w komunikacie prasowym. W ocenie zarządu, uruchomienie produkcji dla nowych modeli samochodów pozwoli na wzrost w perspektywie długoterminowej.

NEUCA 1) Neuca zakłada utrzymanie w 2020 roku polityki dywidendowej – poinformował w środę wiceprezes Grzegorz Dzik.
2) Grupa Neuca miała w trzecim kwartale 2019 roku 28 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 25,6 mln zł przed rokiem – poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie w tym okresie 25,9 mln zł.
3) Neuca zakłada, że rynek hurtu aptecznego na koniec ’19 wzrośnie o minimum 4 proc. – poinformował prezes Piotr Sucharski. Spółka liczy na dalszy wzrost liczby aptek w swoich programach rynkowych. Zarząd podtrzymał, że nakłady inwestycyjne w 2020 roku będą znacznie niższe niż w roku bieżącym.

ORBIS Orbis wstępnie zakłada, że pierwsza transza programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia będzie miała wartość około 560 mln zł, a sam odkup będzie przeprowadzony nie później niż do końca marca 2020 r. – poinformowała spółka w komunikacie.

PEKAO Zarząd Banku Pekao podjął decyzję o emisji obligacji podporządkowanych o wartości 400 mln zł – podał bank w komunikacie.

PGE 1) PGE spodziewa się w przyszłym roku niższych marż w segmencie wytwarzania konwencjonalnego. Presję na aktywa może wywierać wysoki import energii – poinformowali przedstawiciele grupy.
2) PGE zakłada, że projekt offshore osiągnie status „ready to build” na przełomie 2023/24 roku – poinformowali przedstawiciele grupy.
3) PGE nie przewiduje tworzenia rezerw w segmencie obrotu w 2020 roku – poinformowali w środę przedstawiciele grupy.

PLAY 1) Prezes Play Communications Jean-Marc Harion spodziewa się w długim terminie wzrostu cen usług mobilnych w Polsce.
2) Prezes Play, Jean-Marc Harion nie spodziewa się dalszej sprzedaży akcji przez głównych akcjonariuszy.
3) Play Communications planuje dołączyć do sygnatariuszy porozumienia w sprawie prac nad powołaniem spółki Polskie 5G do budowy wspólnej infrastruktury usług w technologii 5G – poinformował na spotkaniu z dziennikarzami prezes Play Jean-Marc Harion.

POLICE Zakończenie emisji akcji przez Police i uzyskanie od banków wiążących ofert na finansowanie projektu Polimery Police, którego najważniejszym elementem jest fabryka polipropylenu, powinno nastąpić na początku grudnia – poinformowali PAP Biznes przedstawiciele Grupy Azoty. Pierwsze przychody z nowego projektu planowane są na 2022 rok.

RCI RCI, spółka zajmująca się w grupie OT Logistics zarządzaniem nieruchomościami, podpisała warunkową umowę sprzedaży gruntów oraz wybranych składników majątku ruchomego znajdujących się we Wrocławiu. Po sfinalizowaniu transakcji zobowiązania grupy spadną docelowo o ponad 50 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie.

ROBYG Robyg wprowadza do oferty mikroapartamenty, pierwsza tego typu inwestycja powstanie na warszawskiej Woli. W dwóch budynkach powstaną 402 lokale – poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

TAURON Zysk netto grupy Tauron w III kwartale 2019 roku wyniósł 187,6 mln zł wobec 286,4 mln zł zysku przed rokiem – podała spółka w raporcie kwartalnym. Spółka szacowała wcześniej, że jej zysk netto wyniósł w tym okresie 188 mln zł.

TIM TIM na koniec 2019 r. chce utrzymać wskaźniki zyskowności z półrocza – poinformował PAP Biznes prezes Krzysztof Folta. W jego ocenie, potencjał do wzrostów jest w sektorze sprzedaży związanej z fotowoltaiką, którego udział w przyszłorocznych obrotach może wzrosnąć do 7 proc.

TOYA Rockbridge TFI zażądał zwołania walnego zgromadzenia spółki Toya i zmiany uchwały z czerwca 2019 roku ws. skupu akcji własnych. Towarzystwo chce upoważnić zarząd spółki do skupu do 3 mln akcji własnych, po cenie 7-7,5 zł za sztukę – podała spółka w komunikacie.

VRG Grupa VRG planuje w 2020 roku zwiększyć swoją powierzchnię handlową o około 5 proc. rdr, poprawić marżę brutto o 1 p.p. dzięki synergiom marżowym i poprawić kapitał obrotowy – podała spółka w raporcie kwartalnym.

ZM HENRYK KANIA Jeden z banków zablokował 1,36 mln zł środków znajdujących się na rachunkach bankowych Zakładów Mięsnych Henryk Kania – poinformowała spółka w komunikacie.

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.