Raport rynku akcji GPW 13.11.2019

ALTUS TFI Altus TFI miał w III kwartale 2019 r. 3.458 tys. zł skonsolidowanego zysku netto, co stanowi spadek o 68 proc. rdr i jest zgodne z szacunkami spółki – wynika z raportu spółki za III kw. 2019 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym okresie 20,2 mln zł, czyli o 71,4 proc. mniej rdr, również zgodnie z szacunkami.

BENEFIT 1) Zysk netto Benefit Systems spadł rok do roku o 3,5 proc. do 26,8 mln zł – podała spółka w raporcie kwartalnym. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 21,2 mln zł.
2) Benefit Systems spodziewa się, że efekty optymalizacji segmentu fitness będą bardziej widoczne w wynikach w czwartym kwartale i pierwszym półroczu 2020 roku – poinformowali PAP Biznes przedstawiciele spółki. Benefit chce w kolejnych latach otwierać w Polsce 5-10 nowych klubów rocznie, raczej będzie to wzrost organiczny. Segment zagraniczny grupy ma być rentowny w 2021 roku.

CEZ 1) CEZ chce w 2019 roku osiągnąć 58 mld CZK EBITDA i od 17 do 18 mld CZK skorygowanego zysku netto – podała spółka w prezentacji.
2) Grupa CEZ chce sfinalizować sprzedaż aktywów w Polsce w 2021 r. – podała spółka w prezentacji.

KONSORCJUM STALI Konsorcjum Stali planuje skup nie więcej niż 448.413 akcji własnych po cenie 26 zł za jedną akcję – poinformowała spółka w komunikacie.

LOKUM Lokum Deweloper ustanowił program emisji obligacji o łącznej wartości do 100 mln zł – podała spółka w komunikacie. Środki z emisji przeznaczone zostaną na realizację projektów deweloperskich oraz na finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty.

ORBIS Akcjonariusze Orbisu upoważnili zarząd do nabycia do 13.076.923 akcji własnych, stanowiących nie więcej niż 28,38 proc. kapitału zakładowego, w celu umorzenia – wynika z uchwał podjętych przez NWZ spółki.

PGE 1) Polska Grupa Energetyczna w 2020 roku spodziewa się spadku raportowanego wyniku EBITDA w porównaniu z 2019 r. w segmentach energetyki konwencjonalnej i energetyki odnawialnej, obrotu i ciepłownictwa – podała grupa w prezentacji wynikowej. Spółka oczekuje stabilnego wyniku w segmencie dystrybucji.
2) Zysk netto grupy PGE, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w trzecim kwartale 2019 roku 471 mln zł wobec 416 mln zł zysku rok wcześniej – poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.
3) PGE Energia Odnawialna i PGE GiEK planują wkrótce podpisać umowę dotyczącą farmy fotowoltaicznej na gruntach w Bełchatowie o mocy nawet 60 MW – poinformowała PGE w komunikacie prasowym.
4) PGE GiEK ocenia pod kątem formalno-prawnym ofertę konsorcjum Polimeksu Mostostal i General Electric dotyczącą wyboru generalnego wykonawcy budowy dwóch bloków gazowo-parowych o łącznej mocy ok. 1.400 MW w Elektrowni Dolna Odra – poinformowała PGE w komunikacie prasowym.
5) PGE Dystrybucja pozyskała w trzech kwartałach 2019 roku 8.102 klientów na zasadzie TPA (zasada dostępu stron trzecich – PAP) – podało URE w komunikacie.

PKO BP KNF zaleciła utrzymywanie przez grupę PKO BP funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na zabezpieczenia ryzyka, wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie grupy w wysokości 0,36 pkt. proc., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego – podał bank w komunikacie.

PLAY 1) Play Communications podwyższył prognozę skorygowanego zysku EBITDA na 2019 rok: spółka spodziewa się ponad 2,4 mld zł wobec prognozowanego wcześniej przedziału 2,3-2,4 mld zł – podał Play w raporcie kwartalnym. Aktualna prognoza zakłada również wypracowanie ponad 900 mln zł wolnych przepływów pieniężnych (FCFE) wobec 770-830 mln zł prognozowanych wcześniej – podała spółka w raporcie.
2) Zysk EBITDA Play Communications w trzecim kwartale wzrósł rok do roku o 17 proc. do 636,1 mln zł – podała spółka w raporcie. Zysk okazał się o 1,7 wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał wynik na poziomie 625,4 mln zł.

POLIMEX Aktualny portfel zamówień grupy Polimex-Mostostal pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 2,19 mld zł – podała spółka w raporcie. Po trzech kwartałach 2019 roku grupa miała 574 tys. zł zysku netto, wobec 9,79 mln zł straty netto rok wcześniej.

WORK SERVICE Akcjonariusze Work Service nie podjęli uchwał dotyczących emisji akcji i obligacji zamiennych na akcje – podała spółka w uchwałach po wtorkowym walnym zgromadzeniu.

XTPL XTPL rozpoczęło współpracę z producentem wyświetlaczy – chińskim koncernem BOE – podała spółka w komunikacie. Zawarta ze spółką zależną koncernu – Hefei BOE Joint Technology -umowa dotyczy przeprowadzenia ewaluacji technologii XTPL.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.