Raport rynku akcji GPW 12.08.2020

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

ATLASEST ZWZA
BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
DROZAPOL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2019 rok.
ECHO ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.
ERG ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
FERRUM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
FASTFIN Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
GRODNO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
HYDROTOR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
KOMPAP Wypłata dywidendy 0,39 zł na akcję.
MIRBUD Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
NETIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SYGNITY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

AMICA 1. Spółka, która początkowo planowała w 2020 roku zainwestować ok. 95 mln zł, może wydać na ten cel 65-70% pierwotnie planowanej kwoty. Nie oznacza to zaniechania inwestycji, lecz tylko odłożenie ich w czasie. 2. Kondycja finansowa grup jest bardzo dobra, a główne pozycje wyników po I półroczu 2020, oprócz przychodów, mogą pozostać na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.
AMREST Według wstępnych danych, przychody w II kw. 2020 roku spadły o 43,6 proc. do 272 mln euro.
ASBIS Spółka notuje poprawę sprzedaży smartfonów po spadku w II kw. wywołanym problemami z podażą urządzeń. Grupa nadal odczuwa zwiększony popyt na laptopy i komputery do pracy zdalnej oraz spodziewa się dalszego wzrostu sprzedaży procesorów, dysków twardych i SSD.
BOŚ BANK Zysk netto BOŚ Banku w II kw. 2020 roku wyniósł 16,1 mln zł, co oznacza spadek 40% rdr.
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING Grupa zbada możliwość pozyskania inwestora lub inwestorów dla poszczególnych spółek wchodzących w skład grupy, jak również możliwość sprzedaży całości lub części udziałów w spółkach zależnych lub sprzedaży posiadanych przez nie aktywów.
CI GAMES Zysk netto CI Games w I pół. 2020 roku szacowany jest na 4,9 mln zł, z czego 3,4 mln zł grupa wypracowała w II kwartale.
LOTOS 1. Oczyszczona EBITDA LIFO Grupy w II kw. sięgnęła 52,1 mln zł wobec wcześniej szacowanych 45 mln zł. W całym półroczu oczyszczona EBITDA LIFO spadła o 48,9%, do 722,6 mln zł. Przychody grupy wyniosły w II kw. 4,25 mld zł wobec 7,66 mld zł rok wcześniej.

2. Wydatki kapitałowe Grupy w całym 2020 roku wyniosą około 1 mld zł, z możliwością odchylenia plus minus 10-15%.

3. Wpływ projektu EFRA na wyniki Grupy jest na razie poniżej założeń, gdyż zdecydowanie nie sprzyjają mu warunki makroekonomiczne. Obecnie projekt dodaje do marży rafineryjnej Lotosu poniżej 1 USD na baryłce, a Lotos zakładał wstępnie, że będą to 2 USD/b.

MABION Kontrolowany przez Macieja Wieczorka Glatton oraz kontrolowany przez Roberta Aleksandrowicza Twiti Investments udzielą Mabionowi do 15 mln zł pożyczek.
MERCOR Zarząd rekomenduje przeznaczenie 3,9 mln zł z zysku za 2019/2020 rok na wypłatę dywidendy, co daje 0,25 zł dywidendy na akcję.
WOJAS Skonsolidowane przychody producenta i dystrybutora obuwia, wyniosły w lipcu 2020 roku 20,3 mln zł i były niższe rdr o 7,1%.

 

Przegląd prasy

 

DECORA / ŚNIEŻKA Śnieżka i Decora trzymają się mocno. Branża artykułów wykończenia i dekoracji wnętrz wykazuje się dużą odpornością na kryzys wywołany pandemią Covid-19. (s. 6) /PARKIET/
LOTOS Mniejsza zyskowność flagowego projektu Lotosu. Nowe instalacje w gdańskiej rafinerii miały zapewnić ok. 2 USD dodatkowej marży na każdej baryłce przerabianej ropy. Ostatnio dają jednak jej przyrost na poziomie poniżej 1 USD. (s. 5) /PARKIET/
RONSON Covid-19 nie zatrzymał sprzedaży mieszkań – Bank ziemi pozwala na budowę 3984 lokali. (s. 7) /PARKIET/

 

 

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

BOGDANKA Kurs akcji od 4 sesji testuje lokalne wsparcie na 18,50 zł.
CIGAMES Wysoki biały korpus na wyraźnie rosnącym wolumenie kończy lokalną korektę?
LIVECHAT Formacja czarnego młota na dołkach krótkiej, lokalnej korekty?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.