Raport rynku akcji GPW 12.05.2020

foto: GPW SA

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

PEKAO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PLAY 1.     Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

2.     Wypłata dywidendy okresowej 1,65 zł na akcję.

BBIDEV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
CDRL ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.
IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
IMPERA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
INTERAOLT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,7 euro na akcję.
KOGENERA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
KREC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
NTTSYSTEM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PBSFINANSE NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

ARCHICOM Archicom obserwuje stopniową odbudowę zainteresowania ofertą mieszkaniową i nie rewiduje na ten moment celów sprzedażowych – poinformował PAP Biznes członek zarządu Tomasz Ślęzak. Grupa podtrzymuje plan przekazań na 2020 rok
ATENDE Zarząd Atende rekomenduje wypłatę 0,22 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 roku – podała spółka w komunikacie.
BIOTON Biomed-Lublin wypowiedział Biotonowi umowę o współpracy w zakresie dystrybucji i promocji produktu Distreptaza – podał Biomed-Lublin w komunikacie.
CCC Sprzedaż grupy CCC w sklepach stacjonarnych po otwarciu handlu w Polsce idzie zgodnie z przewidywaniami. Ruch w sklepach grupy jest niższy r/r, ale spadki są mniejsze niż średnio w galeriach handlowych. Otwarcie sklepów stacjonarnych nie zaszkodziło sprzedaży online – poinformował PAP Biznes prezes Marcin Czyczerski.
FORTE Grupa Forte otrzymała 9,92 mln zł dofinansowania do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym i obniżonym wymiarem czasu pracy oraz na pokrycie części składek na ubezpieczenie społeczne pracowników – podało Forte w komunikacie.
INPRO Zarząd Inpro zaproponuje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za rok 2019 w wysokości 0,15 zł za akcję – podała spółka w komunikacie.
INTERSPORT Intersport Polska zanotował w dniach 4-9 maja, po ponownym otwarciu sklepów w galeriach handlowych, spadek obrotów rok do roku w porównywalnych obiektach o 46 % oraz spadek liczby odwiedzających o 45 proc. – podała spółka w komunikacie.
mBANK Commerzbank zdecydował o niesprzedawaniu mBanku uznając, że obecnie transakcja ta jest niewykonalna na rozsądnych warunkach – poinformował Commerzbank w komunikacie. mBank pozostanie w grupie Commerzbanku.
MEDICALALG Medi-Lynx Cardiac Monitoring, amerykańska spółka zależna Medicalgorithmics, złożyła w kwietniu 2020 roku 4.928 wniosków o płatność od ubezpieczycieli z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA wobec 7,5 tys. wniosków w marcu – poinformowała spółka w komunikacie.
MILLENNIUM 1.     Bank Millennium spodziewa się, że wynik grupy w 2020 roku będzie niższy niż w 2019 roku – poinformował bank w raporcie.

2.     Bank Millennium ocenia, że ma niewielką ekspozycję na sektory postrzegane jako najbardziej wrażliwe na negatywne efekty pandemii, ale sytuacja finansowa niektórych jego klientów może się pogorszyć, co może doprowadzić do wyższych kosztów ryzyka. Bank koncentruje się na istniejących ekspozycjach w segmencie korporacyjnym, nie ma presji na emisję obligacji w ramach nowego programu – poinformowali przedstawiciele banku.

3.     Skonsolidowany zysk netto grupy Banku Millennium w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 18,1 mln zł z 160 mln zł rok wcześniej – poinformował bank w raporcie kwartalnym. Wynik banku okazał się 69 %. niższy od średniej prognoz analityków na poziomie 57,6 mln zł. Bank utworzył rezerwę w wysokości 60 mln zł na ryzyko związane z ewentualnym wpływem pandemii Covid-19.

MOSTOSTAL ZAB. Mostostal Zabrze szacuje, że odnotował w pierwszym kwartale 2020 roku 131,8 mln zł skonsolidowanych przychodów, 5,7 mln zł zysku operacyjnego, 3,2 mln zł zysku brutto i 2,2 mln zł zysku netto – podała spółka w komunikacie. Wartość backlogu wynosi obecnie 455,4 mln zł.
PGE Grupa PGE podpisała z Ministerstwem Klimatu dwie umowy na dofinansowanie inwestycji PGE Dystrybucja, dzięki którym zwiększy się możliwość przyłączania do sieci odnawialnych źródeł energii. Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 34 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie ponad 20 mln zł- podała PGE w komunikacie prasowym.
XTPL Zarząd XTPL rozpoczął działania zmierzające do pozyskania nowego finansowania poprzez emisję do 42 tys. nowych akcji oraz obligacji zamiennych na akcje o wartości do 3,2 mln zł – podała spółka w komunikacie.

 

Przegląd prasy

 

PGE PGE skupi się na sobie. Grupa, którą kieruje Wojciech Dąbrowski, nie będzie inwestorem w atomie, ani fabryce e-aut. Chętnie pozbędzie się aktywów węglowych, które blokują jej finansowanie, a 42-tys. załodze zaproponuje pakt społeczny. Wyklucza dokapitalizowanie PGG. (s.1,4-5) /PB/
   
   
   

 

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

ASSECOPOL Formacja objęcia bessy na szczytach wzrostów, na przeciętnym wolumenie.
BUDIMEX Formacja biało-białego harami na szczytach wzrostów, czemu towarzyszy wyraźnie rosnący wolumen.
DINOPL Kurs akcji przed kilkoma sesjami spadł poniżej wsparcia na 171,50 zł, po czym w trakcie wczorajszej sesji wyraźnie zniżkował na relatywnie wysokim wolumenie.
GTC Kurs akcji rozkręca korektę na rosnącym wolumenie.
PCCROKITA Kurs akcji w symboliczny sposób powraca powyżej przełamanego wsparcia na 46,80 zł.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.