Raport rynku akcji GPW 11.08.2020

foto: flickr, GPW

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

GPW Wypłata dywidendy 2,40 zł na akcję.
KOGENERA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MENNICA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PRIMETECH Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Famur S.A.
QUERCUS Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
REMAK Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SYNEKTIK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

ATM Akcjonariusze zdecydowali o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym.
AUTO PARTNER Spółka spodziewa się istotnego wzrostu przychodów w 2020 roku. Grupa podtrzymuje cel powrotu w 2020 roku do rentowności netto zbliżonej do 2018 roku. W 2018 roku rentowność netto dystrybutora części samochodowych wyniosła 5,1%.
DEBICA Spółka szacuje, że miała w drugim kwartale 21,2 mln zł straty netto i 288,7 mln zł przychodów. W analogicznym okresie 2019 roku firma wypracowała 15,1 mln zł zysku netto i 495,6 mln zł przychodów.
ECHO INVESTMENT Budowy Echo Investment postępują zgodnie z harmonogramem, w sierpniu spółka planuje ruszyć z realizacją dwóch biurowców,  jest jeszcze za wcześnie na pełną ocenę wpływu epidemii na rynek biurowy. Zarząd jest zadowolony z działania galerii handlowych po ich ponownym otwarciu, ale spodziewa się znaczącego ograniczenia zysków w tym obszarze.
ENERGA Spółka planuje wybudować farmę fotowoltaiczną Gryf o mocy 19,83 MW i projekt ten jest przygotowany jest do udziału w aukcji OZE w 2020 r.
LIBET Glaspin Consultants, akcjonariusz kontrolujący 30,06% kapitału zakładowego zgłosił na walne zgromadzenie projekt uchwały, zakładający upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję do 37,5 mln akcji.
MEDICALGORITHMICS Medi-Lynx Cardiac Monitoring, amerykańska spółka zależna Medicalgorithmics, złożyła w lipcu 7.413 wniosków o płatność od ubezpieczycieli z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA, o 10% więcej niż w czerwcu.
PLAY 1. Spółka spodziewa się, że wzrost przychodów w 2020 roku będzie niższy niż 2-3% prognozowane na początku roku. Spółka podtrzymała pozostałe prognozy na bieżący rok – nadal liczy m.in. na 2,5-2,6 mld zł skorygowanej EBITDA. 2.Skorygowany wynik EBITDA w drugim kwartale spadł r/r o 2,2% do 630,2 mln zł, zysk okazał się o 0,7% wyższy od konsensusu PAP Biznes.
QUERCUS TFI Akcjonariusz i prezes, Sebastian Buczek, zażądał umieszczenia w porządku obrad NWZ zwołanego na 31 sierpnia projektu uchwały w sprawie emisji do 5,5 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru, po minimum 4 zł za papier. Środki z emisji miałyby trafić na rozwój sieci dystrybucji, konsolidację rynku TFI oraz utworzenie agenta transferowego.

 

 

 

 

 

 

 

Przegląd prasy

 

AC Zarząd AC liczy na odbudowę popytu. Wsparciem dla producenta są rosnące ceny ropy naftowej oraz wzrost importu używanych samochodów. (s.7) /PARKIET/
ALIOR BANK Alior stanął przed dużym wyzwaniem. Blisko 700 mln zł dodatkowych rezerw zwiastuje głęboką stratę w tym roku. Czy bankowi uda się samodzielnie wrócić do osiągania dodatnich wyników? (s.11) /PARKIET/
DATAWALK DataWalk przypilnuje granic USA. Wrocławski producent platformy analityczno-wywiadowczej ma szansę na trzecią amerykańską referencję. (s.7) /PB/
MERCATOR Mercator nie jest na sprzedaż. Rekordowe zyski z produkcji jednorazowych rękawic mają pozwolić na awans do wyższej ligi. Prezes spółki już został miliarderem. (s.4-5) /PB/
PGNIG PGNiG będzie mocno inwestowało w biometan. Koncern chce do 2026 r. produkować ponad 1 mld m sześc. paliwa z odnawialnych źródeł, co oznacza współpracę z ponad 250 biometanowniami. (s.6) /PARKIET/
PKN ORLEN Przejęcie PGNiG może pójść łatwiej niż Lotosu – uważa prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Płocki koncern nie będzie angażować się w większym stopniu w ElectroMobility Poland, chce natomiast dostarczyć tworzywa. (s.A8-A9) /DGP/
REINO CAPITAL Krakowska Grupa Buma wciąż na celowniku Reino Capital. Przejęcie spółek operacyjnych nastąpi do końca tego roku. (s.5) /PARKIET/
WIRTUALNA POLSKA HOLDING Medialni potentaci z silnymi spadkami przychodów i zarobków. Epidemia silnie podkopała zyski dwóch największych reprezentantów sektora. Analitycy prognozują, że lepiej radziła sobie w tym czasie działająca w e-commerce Wirtualna Polska Holding. (s.7) /PARKIET/

 

 

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

AMICA Układ 2 świec przypominający wymową formację zasłony ciemnej chmury.
ASSECOBS Biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie rozkręca kolejny impuls popytowy?
ASSECOSEE Kurs testuje dotychczasowy szczyt hossy na 45 zł.
CDPROJEKT Świeca przypominająca wyglądem formację spadającej gwiazdy na szczytach historycznych.
INTERCARS Kurs akcji przełamał/naruszył długoterminową linię trendu spadkowego, ale na relatywnie niskim wolumenie.
RAFAKO Kurs akcji testuje i broni lokalnego wsparcia na 1,016 zł.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.