Raport rynku akcji GPW 09.04.2020

foto: flickr/gpw

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

ITMTRADE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MOSTALPLC Publikacja raportu za 2019 rok.
RYVU Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
UNICREDIT WZA
VANTAGE Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

BIOMED LUB. Biomed-Lublin ma umowę z turecką firmą farmaceutyczną Valentis dotyczącą współpracy w zakresie rejestracji, dostawy i dystrybucji leku Onko BCG 100 w Turcji – podała spółka w komunikacie. Łączna minimalna wartość zamówień w pierwszych pięciu latach obowiązywania umowy po rejestracji produktu, została określona na 40 mln zł.
CAPITAL PARK Capital Park spodziewa się, że na skutek redukcji opłat z tytułu najmów skonsolidowany zysk operacyjny netto (NOI) grupy za drugi kwartał 2020 r. może być mniejszy o ok. 45 % – podała spółka w komunikacie.
CD PROJEKT Zysk netto CD Projektu w czwartym kwartale 2019 roku wyniósł 108,9 mln zł i był ponad dwukrotnie wyższy od oczekiwań analityków, którzy prognozowali wynik na poziomie 52,7 mln zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem zysk wzrósł o 163 %
GPW GPW podtrzymuje, że w latach 2020-21 wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) będzie najwyższy z powodu realizacji inicjatyw strategicznych, ale przedstawiciele zarządu deklarują elastyczność w wydatkach i możliwość pewnych oszczędności wynikających z trudniejszej sytuacji gospodarczej.
GRUPA AZOTY 1.     Grupa Azoty przewiduje, że inwestycje w 2020 roku mogą przekroczyć 2 mld zł, jednak zarząd – z uwagi na niepewne otoczenie – wciąż analizuje, które projekty uruchomić, a z którymi poczekać – poinformował w środę wiceprezes Paweł Łapiński.

2.     Grupa Azoty planuje przedstawić w czwartym kwartale 2020 roku strategię na lata 2021-2030 – poinformował w środę prezes Wojciech Wardacki. Spółka będzie chciała też oszacować ewentualny wpływ epidemii koronawirusa na działalność.

3.     Zarząd Grupy Azoty planuje podjąć decyzję w sprawie wypłaty dywidendy za 2019 rok w maju – poinformował w środę wiceprezes Paweł Łapiński.

4.     Skonsolidowane przychody Grupy Azoty w 2019 roku wzrosły o 13 %., wynik EBITDA zwiększył się o 86 %, a wynik netto wyniósł 407,7 mln zł i był ponad 50-krotnie większy niż w 2018 r. – poinformowała Grupa Azoty w raporcie. Grupie sprzyjały w zeszłym roku niskie ceny surowców, zwłaszcza gazu ziemnego.

5.     Grupa Azoty zanotowała w 2019 roku 372,9 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 9,9 mln zł zysku rok wcześniej i 1,42 mld zł zysku EBITDA wobec 764,4 mln zł zysku przed rokiem – poinformowała spółka w raporcie.

IMS Przychody spółek z grupy IMS spadły w marcu o 5-20 % wobec lutego. Grupa zredukowała zatrudnienie o około 20 %, pozostałym pracownikom obniżono wynagrodzenia. Zarząd IMS rozpoczął działania w celu przedłużenia linii kredytowych dostępnych do lipca- podał IMS w komunikacie.
mBANK Zysk netto mBanku w pierwszym kwartale 2020 roku będzie niższy niż przed rokiem, kiedy wyniósł 164 mln zł, z powodu wzrostu kosztów ryzyka. Ostatnie dwie obniżki stóp przez Radę Polityki Pieniężnej zmniejszą w 2020 roku wynik odsetkowy banku o około 155 mln zł- poinformował mBank w komunikacie.
MOL Ze względu na niepewność związaną z czasem trwania i wpływem pandemii koronawirusa MOL wycofał prognozę EBITDA na 2020 rok, wydatki inwestycyjne grupy będą co najmniej 25 % niższe od planów i wyniosą poniżej 1,5 mld USD. Zarząd zarekomendował niewypłacanie dywidendy – poinformowała spółka w komunikacie.
MONNARI Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Monnari Trade w marcu 2020 roku wyniosły ok. 7,2 mln zł i były niższe od przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 62,7 %. Zarząd, z uwagi na obowiązujący zakaz handlu, zdecydował, że w okresie obowiązywania zakazu nie będzie publikował informacji o realizowanych przychodach- poinformowała spółka w komunikacie.
MURAPOL Grupa Murapol podpisała w pierwszym kwartale 2020 roku 846 umów dotyczących sprzedaży mieszkań, w tym 666 umów deweloperskich i przedwstępnych, wobec 939 zawartych rok wcześniej. Spółka przekazała w tym czasie klientom klucze do 402 lokali wobec 549 przed rokiem- poinformował deweloper w komunikacie.
OPEN FIN. Grupa Open Finance planuje do 31 maja 2020 r. przeprowadzić zwolnienia grupowe, które objąć mają maksymalnie 380 osób w Open Finance i do 60 osób w spółce zależnej Home Broker – poinformowała spółka w komunikatach.
PEKAO Agencja ratingowa S&P Global Ratings zmieniła perspektywę ratingu Banku Pekao do stabilnej z pozytywnej oraz potwierdziła rating długoterminowy banku na poziomie „BBB+” – poinformowała spółka w komunikacie.
PGS Przychody PGS Software mogą w drugim kwartale 2020 roku sukcesywnie maleć, osiągając 25 % spadek w stosunku do średniej ze stycznia i lutego – podała spółka w komunikacie.
PKN ORLEN PKN Olren otrzymał od Komisji Europejskiej wyniki analiz przeprowadzonych w drugiej fazie postępowania, związanego z przejęciem Lotosu. Zgodnie z praktyką zastosowana została procedura „Statement of Objections”, czyli zgłoszenie uwag przez Komisję – podał Orlen w komunikacie prasowym. Spółka zapowiada formalne złożenie propozycji środków zaradczych do wytycznych Komisji w najbliższym czasie.
PKO BP PKO BP rozpoczął ofertę wykupu (tender offer) obligacji wyemitowanych przez bank, których łączna wartość nominalna wynosi 750 mln euro oraz wyemitowanych przez PKO Finance AB (publ) o łącznej wartości nominalnej 1 mld USD. Termin wykupu tych obligacji przypada na 2021 i 2022 rok – poinformował bank w komunikacie.
POLNORD Strata netto Polnordu w 2019 roku z działalności kontynuowanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniosła 116,7 mln zł, podczas gdy w 2018 roku strata była na poziomie 51,1 mln zł.
RAFAMET Rafamet wstrzymuje do odwołania realizację studium wykonalności inwestycji potencjalnego projektu inwestycyjnego dotyczącego budowy linii technologicznej do produkcji kół kolejowych oraz zestawów kołowych w Kuźni Raciborskiej – podała spółka w komunikacie.
REDAN Grupa Redan, właściciel marki odzieżowej Top Secret, ogranicza wydatki, redukuje zamówienia na sezon jesienny. Spółka będzie pracować nad finansowaniem – poinformował PAP Biznes Bogusz Kruszyński, prezes Redanu.
STALPROFIL Zarząd Stalprofilu rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie całego zysku netto za 2019 rok na kapitał zapasowy – poinformowała spółka w komunikacie.
WIELTON Wielton w okresie styczeń-marzec zarejestrował 654 nowych przyczep i naczep, o 39,4 % mniej r/r – podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP.

 

Przegląd prasy

 

BNP Cardif wchodzi online do BNP Paribas. Ubezpieczyciel, ramię w ramię z bankowym krewniakiem, próbuje ubić interes na indywidualnych polisach. Epidemia może mu to ułatwić.(s.6) /PB/
   

 

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

COMARCH Kurs akcji ustanawia nowy szczyt odbicia (w cenach zamknięcia) czemu towarzyszy skokowo rosnący wolumen.
ESOTIQ Kurs akcji wykonał ruch korekcyjny (i odbił) w kierunku połowy poprzedniego wysokiego białego korpusu, utworzonego na skokowo rosnącym wolumenie.
GPW Formacja objęcia bessy na szczytach odbicia.
HANDLOWY Układ świec przypominający wymową formację dna ostatniego objęcia.
PEKAO Akcje powracają do wybitej górą lokalnej konsolidacji, wysokim czarnym korpusem na wysokim wolumenie.
WOJAS Akcje rozkręcają odbicie na wysokim wolumenie.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.