Raport rynku akcji GPW 06.08.2020

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

APLISENS Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
INGBSK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
KETY Wprowadzenie do obrotu na GPW 26.050 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
LIVECHAT Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019/2020 w wysokości 0,60 zł na akcję.
UNICREDIT Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

BANK HANDLOWY/ SANTANDER BANK POLSKA Rzecznik Finansowy skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie powództwa przeciwko Bankowi Handlowemu i przeciwko Santander Bank Polska o zaniechanie stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej – poinformował rzecznik w komunikacie. Nieuczciwa praktyka polegać ma na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszt prowizji.
BOOMBIT BoomBit szacuje, że przychody spółki wzrosły w lipcu do 9,8 mln zł z 9,1 mln zł w czerwcu – poinformowała spółka w komunikacie.
KĘTY Zysk netto grupy Kęty w drugim kwartale wyniósł 121 mln zł, o 10% więcej niż spółka szacowała pod koniec czerwca – wynika z raportu półrocznego grupy.
PEKAO 1. Zysk netto grupy Banku Pekao SA w drugim kwartale 2020 roku spadł do 359,2 mln zł z 582 mln zł rok wcześniej – poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 271,3 mln zł.

2. Bank Pekao spodziewa się spadku zysku w 2020 roku na poziomie przynajmniej 50%, przy koszcie ryzyka w przedziale od 0,9% do 1,1% Bank nie ma jednoznacznych sygnałów pogorszenia jakości kredytów dla których zakończyły się moratoria kredytowe – poinformowali PAP Biznes wiceprezesi banku.

PKO BP Zysk netto grupy PKO BP w drugim kwartale 2020 roku spadł do 803 mln zł z 1.217 mln zł rok wcześniej – poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 3,8% powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 773,5 mln zł.
RAFAKO Rafako podpisało przedwstępne umowy dotyczące sprzedaży na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu 100% udziałów w spółce zależnej E-Bus oraz oddziału w Solcu Kujawskim – podało Rafako w komunikacie.
STALPRODUKT Stalprodukt odnotował w pierwszym półroczu 2020 roku 78,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 94,1 mln zł zysku operacyjnego – podała spółka w komunikacie.
TAURON Tauron utworzy odpisy w segmentach wydobycia i wytwarzania oraz odpisy związane z wartością udziałów i aktywów spółki Tauron Ciepło. Łączna wartość odpisów w sprawozdaniu skonsolidowanym wyniesie ok. 1,03 mld zł. Odpisy w segmentach wydobycia i wytwarzanie obniżą zysk netto grupy o 184 mln zł – podał Tauron w komunikacie.
VRG Grupa VRG wstępnie szacuje że miała w drugim kwartale 2,3 mln zł straty netto, a w całym pierwszym półroczu 2020 roku miała 34,3 mln zł straty netto – poinformowała spółka w komunikacie. Na wyniki wpłynęło 11,2 mln zł odpisów aktualizacyjnych. Rok temu VRG osiągnęło 23,9 mln zł zysku netto.

 

Przegląd prasy

 

PEKAO Odpisy i cięcie stóp ciężarem dla wyników Pekao. Branża staje się nieco bardziej optymistyczna, ale słabość notowań wskazuje, że lepsze nastroje nie udzieliły się inwestorom. (s. 11) /PARKIET/
PKN ORLEN Wynegocjowanie z Komisją Europejską sprzedaży 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańskiej jest sukcesem, bo początkowo Bruksela żądała od nas sprzedaży zakładów w Możejkach i Kralupach – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. (s. A20-21) /RP/
PKO BP PKO BP podziewa się podwyższonych rezerw także w kolejnych kwartałach, ale tempo ich wzrostu może wyhamować w 2021 roku. Celem nie jest szybki powrót do rekordowych zysków, ale dostosowanie się do nowej sytuacji. (s. 11) /PARKIET/
PKP CARGO Sytuacja w PKP Cargo nadal się pogarsza. W tym roku grupa notuje istotny spadek przychodów i wysokie straty. Główną przyczyną są spadające w Polsce przewozy kolejowe. (s. 5) /PARKIET/

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

CDPROJEKT Kurs cofa się poniżej naruszonego historycznego szczytu na 417,70 zł.
COMARCH Biała świeca na skokowo rosnącym wolumenie kończy lokalną krótką korektę?
DOMDEV Notowania akcji podchodzą do średnioterminowego szczytu na 108 zł, wysokim białym korpusem na rosnącym wolumenie.
K2INTERNET Wysoki biały korpus na wysokim wolumenie wprowadza kurs na nowe maksima trwającego odbicia.
SOLAR Kurs akcji wychodzi powyżej przełamanej linii trendu wzrostowego i białym korpusem na rosnącym wolumenie ustanawia nowe maksima trwającego odbicia.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.