Raport rynku akcji GPW 05.06.2020

foto: flickr, GPW

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

ASSECOPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,01 zł na akcję.
PKN ORLEN ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
ASSECOBS Wypłata dywidendy 1,80 zł na akcję.
EKOEXPORT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
EUCO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
IFIRMA Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2020 w wysokości 0,03 zł na akcję.
INTERCARS Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MEGARON Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
PCCEXOL Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
PRAGMAINK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
SECOGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.
SOLAR ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
SOPHARMA ZWZA
WAWEL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 30 zł na akcję.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

BENEFIT Benefit Systems przeznaczy w czerwcu ponad 4 mln zł bezzwrotnego wsparcia dla obiektów sportowych programu MultiSport, otwierających się ponownie po zniesieniu zakazu działalności – podała spółka w komunikacie.
BOOMBIT BoomBit spodziewa się, że po rekordowym pierwszym kwartale dynamika wyników w kolejnych okresach będzie niższa. Spółka skupia się na utrzymaniu rentowności na satysfakcjonującym poziomie – poinformowali przedstawiciele zarządu. Dodali, że zmiany na rynku reklamowym związane z pandemią nie wpływają istotnie na działalność firmy.
ENEA 1.     Mirosław Kowalik złożył rezygnację z funkcji prezesa Enei; Paweł Szczeszek p.o. prezesa – poinformowała spółka w komunikacie.

2.     Zarząd Enei rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za 2019 rok w kwocie 283,3 mln zł na finansowanie inwestycji, poprzez zwiększenie kapitału rezerwowego – poinformowała spółka w komunikacie.

3.     Wyniki Enei za 2019 r. są zgodne z przedstawionymi wcześniej szacunkami spółki. Zysk netto Enei przypisany jednostce dominującej wyniósł 423,2 mln zł wobec 686,7 mln zł zysku rok wcześniej.

ENEL-MED Zarząd Enel-Med zaproponuje w porządku obrad najbliższego ZWZ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 6 mln akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru – podała spółka w komunikacie.
ERBUD Erbud w konsorcjum ze spółką zależną PBDI zawarł umowy na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Dębsk za 79,8 mln zł oraz za 34,5 mln zł na roboty przy budowie farmy wiatrowej Kozłowo.- podał Erbud w komunikacie.
HANDLOWY Czwartkowe Walne Zgromadzenie Banku Handlowego zdecydowało, żeby zysk netto banku za 2019 rok w wysokości 478,8 mln zł pozostawić w całości niepodzielonym – poinformował bank w raporcie.
INTROL Zarząd Introlu rekomenduje, by odstąpić od wypłaty dywidendy z zysku netto za 2019 rok w wysokości prawie 4,5 mln zł i przekazać tę kwotę na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę w kolejnych latach – poinformowała spółka w komunikacie.
KGL Akcjonariusze Korporacji KGL zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 2,43 mln zł, co daje 0,34 zł na akcję – wynika z uchwał podjętych przez ZWZ spółki.
KOMPAP Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Kompap chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy 1,4 mln zł, czyli 0,3 zł na akcję – wynika z projektów uchwał ZWZ zwołanego na 2 lipca.
LOTOS Rada nadzorcza Grupy Lotos zgodziła się na zaangażowanie 500 mln zł w spółkę Grupa Azoty Polyolefins, budującej instalację polipropylenu w Policach – poinformowała spółka w komunikacie. Lotos 300 mln zł z tej kwoty przeznaczy na objęcie akcji GA Polyolefins, a 200 mln zł stanowić będzie pożyczka właścicielska dla spółki.
MERCOR Akcjonariusze spółki Mercor zdecydują o upoważnieniu zarządu do skupu akcji własnych za maksymalnie 23,5 mln zł – wynika z projektów uchwał NWZ zwołanego na 30 czerwca. Mercor chce nabyć do 1.565.853 akcji własnych po cenie nie niższej niż 0,25 zł i nie wyższej niż 15 zł za walor.
MONNARI Monnari chce rozwijać kanał e-commerce i sieć franczyzową – poinformowali w czwartek przedstawiciele grupy. W maju, po otwarciu galerii handlowych, spółka notowała mocne spadki odwiedzalności sklepów i znaczące spadki sprzedaży.
ORANGE Orange Polska podpisał ze związkami zawodowymi porozumienie dotyczące zmian w układzie zbiorowym, w tym m.in. zasad wypłacania nagród jubileuszowych. Uzgodnienia spowodują rozwiązanie rezerw z tytułu zobowiązań spółki do wypłaty przyszłych nagród – podał Orange Polska w komunikacie.
PGNiG 1.     Grupa kapitałowa PGNiG miała w pierwszym kwartale 2020 roku 13,76 mld zł przychodów, 2,08 mld zł EBITDA, 1,21 mld zł zysku operacyjnego oraz 779 mln zł zysku netto – poinformowała spółka w raporcie rocznym. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

2.     Grupa PGNiG zakłada, że w 2020 roku jej wydatki inwestycyjne będą na podobnym poziomie jak w 2019 roku, kiedy wyniosły one 6,58 mld zł – poinformował wiceprezes PGNiG Przemysław Wacławski.

PHOTON EN. Photon Energy rozpoczął działania zmierzające do uruchomienia na Węgrzech dziesięciu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 14,1 MWp – podała spółka w komunikacie. Grupa zakłada, że jej przychody wzrosną dzięki nowym elektrowniom o 1,94 mln euro w skali roku. Uruchomienie elektrowni planowane jest na IV kwartał 2020 roku.
TRAKCJA AB Kauno tiltai, spółka zależna Trakcji, podpisała umowę z Gminą Miasta Kłajpedy na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę ronda wraz z przygotowaniem projektu robót – poinformowała Trakcja w komunikacie. Wartość umowy sięga 25,17 mln euro netto, czyli ok. 111,62 mln zł.

 

Przegląd prasy

 

DATAWALK DataWalk wygryzł Palantira. Spółka zdobyła kontrakt w Departamencie Sprawiedliwości. Pomoże Amerykanom w walce z praniem brudnych pieniędzy. (s. 3) /PB/
DELKO Pandemia napędza wyniki Delko, w planach kolejne przejęcia. (s. 04) /PARKIET/

 

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

ALTA Kurs akcji rozpoczyna odbicie na wysokim wolumenie.
DOMDEV Układ 2 świec przypominający wymową formację zasłony ciemnej chmury.
ENEA Układ 2 świec przypominający wymową formację zasłony ciemnej chmury (druga świeca sprowadza kurs do połowy pierwszej, a modelowo w formacji powinna sprowadzić poniżej połowy).
LIVECHAT Kurs akcji wyraźnie schodzi poniżej poprzedniego szczytu na 59 zł.
MABION Wysoki biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie kończy lokalną konsolidację i zapowiada wzrosty?
MOSTALZAB Notowania akcji pokonały strefę oporową 0,88-0,90 białym korpusem na średnim wolumenie.
RANKPROGR Formacja spadającej gwiazdy na szczytach odbicia.
RONSON Wysoki czarny korpus w rejonie oporu na 0,97 zł, początkiem korekty?

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.