Raport rynku akcji GPW 04.09.2020

foto: wikipedia

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

AMICA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
BORYSZEW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
DOMDEV Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9,50 zł na akcję.
ERBUD NWZA ws. umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, zmiany oznaczenia serii akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
IMPEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
IMS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
KRVITAMIN Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zinat sp. z o.o. oraz Piotra Czachorowskiego.
TORPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
WASKO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

ATAL 1. Atal w pierwszych 8 miesiącach 2020 roku zawarł łącznie 1.759 umów deweloperskich i przedwstępnych. Grupa posiadała na koniec sierpnia 619 aktywnych umów rezerwacyjnych.

2. Grupa odnotowała w II kw. 2020 roku 28,7 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 12,6 mln zł przed rokiem. Konsensus PAP zakładał, że zysk netto wyniesie 36,3 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 35,1-37,1 mln zł.

BOGDANKA Spółka wypracowała w I pół. 2020 roku 36,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 221,1 mln zł EBITDA. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.
BOOMBIT Spółka szacuje, że przychody wzrosły w sierpniu wobec lipca o 21,6%, do 11,92 mln zł.
CD PROJEKT Zysk netto w II kw. 2020 roku wyniósł 54,8 mln zł i był o 8,6% niższy od oczekiwań analityków, którzy prognozowali wynik na poziomie 59,9 mln zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem zysk wzrósł o 61,5%.
CI GAMES Spółka przydzieliła 21 mln akcji serii I po 1,20 zł za sztukę, pozyskując z emisji 25,2 mln zł.
DATAWALK / COMP Spółki zawarły 3 września umowę dotyczącą sprzedaży licencji wieczystej oraz realizacji usług wdrożeniowo-szkoleniowych w zakresie pełnego produkcyjnego wykorzystania platformy DataWalk w charakterze centralnego systemu informacji operacyjnej policji.
ENEA Grupa miała w I pół. 2020 roku 99,2 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 99 mln zł szacowanej wcześniej straty.
ERBUD Portfel zamówień grupy wyniósł na koniec czerwca 2,35 mld zł, z czego ok. 1,05 mld zł przypada na 2020 rok. Priorytetem grupy w kolejnych okresach jest budowanie rentownego portfela zleceń we wszystkich segmentach działalności.
GRODNO Akcjonariusze 30 września zdecydują o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy 1,23 mln zł zysku netto za rok finansowy 2019/2020, co daje 0,08 zł dywidendy na akcję.
IDEA BANK Bank złożył w czwartek do KNF o wniosek w sprawie odwołania BFG z funkcji kuratora banku z powodu niewłaściwego wykonywania tej funkcji.
KRUK Kruk w ramach oferty publicznej zaoferuje do 250 tys. obligacji emitowanych w ramach VII programu, po 100 zł za sztukę.
MOSTOSTAL ZABRZE Spółka szacuje, że odnotowała w I pół. 2020 roku 277,9 mln zł skonsolidowanych przychodów, 12,3 mln zł zysku operacyjnego, 7,7 mln zł zysku brutto i 4,4 mln zł zysku netto.
PKN ORLEN / PGNIG Spółki podpisały list intencyjny dotyczący analizy możliwości realizacji wspólnych inwestycji, obejmujący projekty: budowy bloku gazowo-parowego CCGT w Ostrołęce oraz rozwoju biogazowni.
UNIBEP Rada nadzorcza wydała zarządowi rekomendację w sprawie rozpoczęcia procesu analizy perspektyw działalności dla segmentu budownictwa modułowego.
VRG Skonsolidowane przychody w sierpniu 2020 roku wyniosły około 87,9 mln zł, co oznacza wzrost o 1,3% w porównaniu do sierpnia 2019 roku. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły około 546,2 mln zł i były niższe rdr o około 16,8%.

 

Przegląd prasy

 

PEKAO Maklerzy spod znaku żubra mierzą coraz wyżej. BM Pekao zdobywa coraz większe udziały w rynku. Na tym nie zamierza jednak poprzestawać. (s. 10) /PARKIET/
PKN ORLEN Orlen zbiera fundusze na zeroemisyjność. Od nisko- i zeroemisyjnej gospodarki nie ma odwrotu – podkreśla Daniel Obajtek. Transformację ułatwią przejęcia, najlepiej bezgotówkowe. (s. 6) /PB/
PKN ORLEN / PGNIG Najwięcej pieniędzy budżetowi z podatku CIT przynoszą spółki kontrolowane przez państwo. Choć ten silnik w przypadku niektórych firm – jak PGNiG czy Orlen – zaczyna niepokojąco zgrzytać. (s. 12) /GW/

 

 

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

ARCHICOM Świeca przypominająca wymową formację czarnego młota na dołkach lokalnej korekty.
IMS Świeca przypominająca wymową (ale z białym korpusem) formację spadającej gwiazdy w rejonie ważnego oporu na 3,02 zł.
KINOPOL Wysoki czarny korpus na wysokim wolumenie zapowiada dalszą korektę kursu.
LOKUM Biały korpus na wyraźnie rosnącym wolumenie początkiem impulsu popytowego?
PCCEXOL Akcje od 4 sesji testują na wysokim wolumenie wsparcie na 3,89 zł.
TAURON Ruch powrotny do przełamanej linii szyi formacji RGR.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.