Raport rynku akcji GPW 04.05.2020

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

PLAY Dzień ustalenia prawa do dywidendy okresowej 1,65 zł na akcję.
BSCDRUK NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz ich wycofania z obrotu na GPW
MEDIACAP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PGSSOFT Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

11 BIT 11 bit studios zakłada wydanie trzech gier stworzonych wewnętrznie przez spółkę do końca trwania programu motywacyjnego, czyli maksymalnie do 2024 roku – poinformował prezes Grzegorz Miechowski. Dodatkowo, firma chce wydać co najmniej siedem gier zewnętrznych producentów. Prezes podał, że celem zarządu w czasie trwania programu motywacyjnego będzie minimum podwojenie wartości spółki.
AGORA Spółka Foodio Concepts, wchodząca w skład grupy Helios, złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości, a spółka zależna Domiporta rozpoczęła negocjacje w sprawie zbycia przedsiębiorstwa – podała Agora w komunikatach. Grupa Agora dokona odpisów na łączną kwotę ok. 21,7 mln zł, a spółka Agora na kwotę 59,5 mln zł.
ASSECOSE 1.     Portfel zamówień Asseco South Eastern Europe na 2020 rok ma wartość 123,3 mln euro, czyli jest o 16 % wyższy r/r – podała spółka w prezentacji.

2.     Asseco South Eastern Europe widzi zarówno negatywne, jak i pozytywne efekty biznesowe trwającej pandemii – poinformował prezes Piotr Jeleński. Grupa ogranicza koszty m.in. poprzez zamrożenie podwyżek, ograniczenie rekrutacji oraz tymczasowe zwolnienia na niektórych rynkach, głównie w Hiszpanii.

ATAL Atal rozpoczyna sprzedaż lokali we wrocławskiej inwestycji Atal City Square – poinformował deweloper w komunikacie prasowym. Projekt składa się z części mieszkalnej ze 232 mieszkaniami oraz aparthotelowej ze 124 lokalami inwestycyjnymi.
CCC 1.     Zarząd CCC, po zakończeniu w środę procesu przyspieszonego budowania księgi popytu ustalił, że cena emisyjna akcji serii I i serii J wynosi 37 zł za sztukę – poinformowała spółka w komunikacie.

2.     CCC chce 4 maja otworzyć wszystkie sklepy w Polsce – poinformowała PAP Biznes spółka. Grupa jest w trakcie renegocjacji umów najmu.

CYFROWY POLSAT Telewizja Polsat zawarła z Bauer Media Invest i Bauer Polen Invest przedwstępną umowę kupna 100 proc. udziałów w Grupie Interia za kwotę 422 mln zł.
KGL Zarząd Korporacji KGL rekomenduje wypłatę 0,34 zł dywidendy na akcję, co łącznie oznaczałoby wypłatę w wysokości 2,43 mln zł z zysku netto za 2019 rok – podała spółka w komunikacie.
LOTOS Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO Grupy Lotos w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła 0,67 mld zł, a oczyszczony EBIT LIFO 0,4 mld zł. Konsensus zakładał nieco wyższe wyniki, odpowiednio: 0,7 mld zł i 0,45 mld zł – podała grupa w komunikacie.
LPP 1.     Zarząd LPP zdecydował o odstąpieniu od części umów najmu zawartych z właścicielami galerii handlowych w Polsce. Spółka odstąpi od umów stanowiących około 29,5 % ogólnej powierzchni handlowej wykorzystywanej przez grupę – podała spółka w komunikacie.

2.     Grupa LPP, która odstąpiła od części umów najmu zawartych z właścicielami galerii handlowych w Polsce, nie otworzy tych sklepów 4 maja, jeśli nie dojdzie do tego czasu do porozumienia – poinformował wiceprezes Sławomir Łoboda. Dodał, że najbardziej sprawiedliwy byłby czynsz od obrotu.

3.     Grupa LPP szacuje wartość niesprzedanego towaru w pierwszym półroczu na 400 mln zł, a wartość całego towaru niesprzedanego w 2020 r. na ok. 1 mld zł – poinformował wiceprezes Sławomir Łoboda.

mBANK 1.     Zysk netto grupy mBanku w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 90,9 mln zł z 163 mln zł rok wcześniej – poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 32 % poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 132,8 mln zł.

2.     mBank oczekuje, że skonsolidowany wynik netto w II kwartale 2020 roku oraz w całym 2020 roku będzie znacząco niższy od zysku netto osiągniętego w II kwartale 2019 roku oraz w całym 2019 roku – poinformował bank w raporcie finansowym za I kwartał.

3.     mBank spodziewa się, że będzie zawiązywał kolejne rezerwy na ryzyko wynikające z pandemii COVID-19 i zakłada, że koszty ryzyka mogą być wyższe niż w I kwartale – poinformował prezes banku Cezary Stypułkowski.

MENNICA Zarząd Mennicy rekomenduje walnemu zgromadzeniu, aby spółka wypłaciła w formie dywidendy 25,6 mln zł, czyli 0,50 zł na akcję, z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich – poinformowała spółka w komunikacie.
MOL Rada Dyrektorów MOL zdecydowała, aby zysk za 2019 rok przeznaczyć jako zysk zatrzymany – podała spółka w komunikacie.
PEKAO Decyzje RPP o obniżce stóp proc. zmniejszą wynik netto grupy Pekao w 2020 r. o około 450-500 mln zł wskutek obniżenia marży odsetkowej o ok. 30 pb – poinformował bank w komunikacie. Dodał, że negatywny wpływ obniżenia aktywności gosp. w Polsce na poziom kosztów ryzyka Grupy w I kw., w z związku z COVID-19, wyniesie około 200 mln zł, a zysk netto grupy w I kwartale będzie niższy r/r.
PGNiG W należącej do PGNiG Termika stołecznej Elektrociepłowni Siekierki w czwartek wieczorem doszło do zapalenia się biomasy – podało w piątek PGNiG. Spółka zaznaczyła, że EC Siekierki pracuje normalnie, a przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja.
PKP CARGO PKP Cargo w okresie styczeń-marzec przewiozło 21,5 mln ton towarów, co oznacza spadek r/r o 17,3 % – podała spółka w komunikacie prasowym.
PLAYWAY Wynik EBITDA PlayWay w czwartym kwartale 2019 roku sięgnął 21,1 mln zł i był o 12,8 % niższy od oczekiwań analityków. Wynik wzrósł o 48,5 % r/r.
SELVITA 1.     Selvita raczej nie będzie dzieliła się z akcjonariuszami zyskiem w okresie strategii na lata 2020-2023, ale docelowo chce być spółką dywidendową – poinformował podczas czwartkowej konferencji prezes Bogusław Sieczkowski.

2.     Selvita ma nadzieję, że uda się zrealizować cele w strategii „z nawiązką” – poinformował w czwartek prezes Bogusław Sieczkowski. Spółka chce przeprowadzić emisję akcji w najbliższym możliwym czasie po wyrażeniu zgody akcjonariuszy. W planach do końca 2023 roku m.in. trzy akwizycje.

STALPROD. Zarząd Stalproduktu rekomenduje, by zysk za 2019 r. w wysokości 92,8 mln zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy – podała spółka w komunikacie. Zarząd uzasadnia swoją propozycję niepewnością przyszłej sytuacji wynikającą z epidemii koronawirusa.
TAURON Tauron szacuje, że w pierwszym kwartale 2020 r. EBITDA grupy wyniosła 957 mln zł, przychody 5,468 mld zł, EBIT 474 mln zł, zysk brutto 231 mln zł, a zysk netto 161 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie. Wyniki są zbliżone do konsensusu, z wyjątkiem niższego prawie o połowę od oczekiwań zysku netto.
TS GAMES Przychody gry „Fishing Clash”, której producentem jest Ten Square Games, wzrosły w kwietniu do ok. 7 mln USD z ok. 5 mln USD w marcu – szacuje portal Sensor Tower. Według szacunków, grę pobrano w ubiegłym miesiącu ze sklepów Google i Apple łącznie ok. 7 mln razy, o 4,6 mln więcej niż w marcu.
WIELTON Zarząd Wieltonu rekomenduje przeznaczenie 30,8 mln zł zysku netto za 2019 rok na kapitał zapasowy – poinformowała spółka w komunikacie.

 

Przegląd prasy

 

CD PROJEKT Cyberpunk nie może spudłować. Michał Kiciński, współtwórca CD Projektu, jest pewien sukcesu największej gry warszawskiego studia, choć za nim nie stoi. Jego zdaniem przemawia za tym wszystko, m.in. mistrzowski marketing. Uważa, że nowym terminem premiery „Cyberpunk” idealne wstrzelił się w okienko wydawnicze przed gorącym w branży gier sezonem jesiennym. Planów nie powinna pokrzyżować nawet epidemia. Michał Kiciński kontroluje blisko 11 proc. akcji CD Projektu i jest jego drugim co do wielkości akcjonariuszem, po Marcinie Iwińskim. Do pomysłu fuzji warszawskiej spółki z dużym zagranicznym graczem nie pała entuzjazmem. Akcje CD Projektu uważa za bardzo dobre aktywo i nie planuje zmniejszać zaangażowania. W 2019 roku trochę ich dokupił przy kursie wynoszącym około 200 zł.(s.1,4-5) /PB/
PKN ORLEN Orlen zwiększy wydatki na petrochemię. Dotychczasowe inwestycje w sztandarowy program są nieznaczne. W tym roku mają wzrosnąć, ale miliardy pochłoną dopiero w latach 2022–2023.(s.4) /PARKIET/
RAFAKO Rafako czyści bilans i negocjuje z Tauronem. Raciborski producent kotłów decyduje się na kolejne odpisy. W sprawie Jaworzna jest bliski porozumienia z Tauronem.(s.7) /PB/

 

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

AGROTON Układ 2 świec przypominający wymową formację objęcia bessy na szczytach odbicia.
CCC Dwa wysoki białe korpusy na skokowo rosnącym wolumenie wyglądają jak początek nowego impulsu wzrostowego.
COMARCH Formacja objęcia bessy (nie poparta wolumenem) w rejonie ważnego oporu 215,50 zł.
ESOTIQ Formacja objęcia bessy na szczytach lokalnego odbicia.
MERCOR Formacja objęcia bessy na szczytach lokalnego odbicia.
MONNARI Kurs akcji przetestował długoterminową linię trendu spadkowego, czemu towarzyszył wysoki wolumen.
PLAYWAY Układ 2 świec przypominający wymową formację objęcia bessy na szczytach odbicia.
TSGAMES Formacja zasłony ciemnej chmury na szczytach odbicia.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.