Raport rynku akcji GPW 02.09.2020

foto: GPW SA

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

CZTOREBKA ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
DIGITREE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
HYDROTOR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
INSTALKRK Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
LOKUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MCI Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
NEWAG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
OEX Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,32 zł na akcję.
SEKO Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
STALPROFI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

ATAL Zarząd zdecydował o podniesieniu wartości programu emisji obligacji do 200 mln zł z 150 mln zł wcześniej i wyemitowaniu 2-letnich obligacji o wartości do 50 mln zł.
BORYSZEW Spółka ocenia, że mógła naruszyć na koniec I półrocza 2020 roku wskaźnik obsługi zadłużenia finansowego DSCR oparty o skorygowany wynik EBITDA grupy i obsługę zadłużenia za ostatnie 12 miesięcy, a także wskaźnik pokrycia odsetek oparty na wyniku EBIT i odsetkach za ostatnie 12 miesięcy.
CERAMIKA NOWA GALA Value FIZ, zarządzany przez AgioFunds TFI, sprzedał wszystkie posiadane dotąd akcje Ceramiki Nowej Gali.
ELEMENTAL HOLDING Skonsolidowane przychody spółki w II kw. 2020 roku spadły kdk o około 43%, co jest spowodowane rozprzestrzenianiem się pandemii Covid-19.
GRODNO Zarząd chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy 1,23 mln zł zysku netto za rok finansowy 2019/2020, co daje 0,08 zł dywidendy na akcję.
INTERCARS Wstępny szacowany zysk netto grupy w I półroczu 2020 roku wyniósł ok. 134 mln zł i był wyższy o ok. 16% rdr. Konsensus PAP zakładał, że spółka będzie miała 72,3 mln zł zysku netto.
MEDICALGORITHMICS Grupa odnotowała w II kw. 2020 roku 1,2 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 1,4 mln zł zysku netto przed rokiem. Przychody grupy spadły w tym czasie do 23,1 mln zł z 45,4 mln zł przed rokiem.
PKP CARGO 1. Spółka chce dokonać rewizji strategii grupy na lata 2019-23 m.in z powodu pandemii koronawirusa. Grupa pracuje nad poprawą EBITDA w II pół. 2020 roku, a tegoroczne inwestycje mają sięgnąć 0,8-0,85 EBITDA.

2. PKP Cargo spodziewa się w sierpniu wzrostu przewozów mdm i dalszego ożywienia we wrześniu w związku z prowadzonymi inwestycjami oraz zapotrzebowaniem na węgiel w elektrowniach. Trwalsza poprawa w zakresie przewozów powinna nastąpić od 2021 roku.

TEN SQUARE GAMES Przychody gry „Fishing Clash”, której producentem jest spółka, wyniosły w sierpniu ok. 9 mln USD, tyle samo co miesiąc wcześniej. Według szacunków, grę pobrano w ubiegłym miesiącu ze sklepów Google i Apple łącznie ok. 2,5 mln razy wobec 3,6 mln w lipcu.
UNIBEP Portfel zamówień grupy w części budowlano-infrastrukturalnej ma wartość ok. 1,6 mld zł. Grupa miała w II kw. 2020 roku 6,5 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 4,6 mln zł rok wcześniej.

 

Przegląd prasy

 

INTERCARS Inter Cars nie dał się pokonać koronawirusowi. Dystrybutorowi części samochodowych udało się skutecznie zneutralizować negatywny wpływ pandemii na wyniki. Kluczem do ich poprawy okazało się m.in. cięcie kosztów i wydatków. (s. 5) /PARKIET/
PGE Potężne odpisy obciążyły wyniki PGE. W II kwartale energetyczny koncern zanotował spadek wyników finansowych w każdym ze swoich biznesów. (s. 4) /PARKIET/
UNIBEP Rynek infrastruktury poniósł wyniki Unibepu. Grupa stara się m.in. o kolejne zlecenia drogowe. Z ożywienia w mieszkaniówce korzysta jako deweloper i generalny wykonawca. (s. 3) /PARKIET/

 

 

 

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

ATAL Wysoki biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie rozpoczyna kolejny impuls popytowy.
GRUPA AZOTY Formacja dna ostatniego objęcia, czy kolejny impuls podażowy?
MIRACULUM Świeca przypominająca wymową formację czarnego młota (na wolumenie) na dołkach korekty.
PKOBP Strona podażowa przełamała lokalne wsparcie na 21,50 zł, na relatywnie rosnącym wolumenie, co otwiera drogę do wsparcia na 19,655 zł.
POLWAX Kurs akcji przetestował na wysokim wolumenie istotne wsparcie na 2,62 zł.
SYGNITY Wysoki biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie testuje dotychczasowe maksimum wzrostów na 8,74 zł.
TRAKCJA Formacja zasłony ciemnej chmury w trakcie lokalnego odbicia.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.