Raport rynku akcji GPW 01.09.2020

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

LIVECHAT Wypłata dywidendy 1,28 zł na akcję.
MEDICALG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
NEWAG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
POLWAX Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych. Pierwszy dzień notowań praw poboru akcji serii E.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

AGORA Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie działań spółki AMS z grupy Agora oraz Ströer Polska na rynku reklamy zewnętrznej w Warszawie. Celem jest ustalenie, czy firmy te nie zawarły porozumienia ograniczającego konkurencję.
APS ENERGIA Portfel zamówień grupy wynosił na dzień 1 lipca 2020 r. ponad 144 mln zł.
ARCTIC PAPER  Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2019 r. w kwocie 33,04 mln zł na kapitał rezerwowy.
CERAMIKA NOWA GALA Cerrad kupi od Value Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z wydzielonym Subfunduszem 1, 3.994.610 akcji Ceramiki Nowej Gali stanowiących 8,5% kapitału i głosów, po 1 zł za sztukę.
COMARCH Portfel zamówień na 2020 rok jest wyższy o 7-8% od backlogu notowanego przed rokiem. Grupa spodziewa się w III i IV kw. znacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży rozwiązań dla telekomunikacji, mediów i IT.
COMP Akcjonariusze upoważnili zarząd do przeprowadzenia skupu do 295.910 akcji własnych. Cena akcji nabywanych przez spółkę ma się mieścić w przedziale 80-150 zł.
DEVELIA Akcjonariusze zdecydowali, że spółka wypłaci z zysku za 2019 rok 0,1 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie blisko 44,8 mln zł. Zarząd spółki rekomendował wcześniej, by spółka przeznaczyła blisko 145 mln zł na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na przyszłe dywidendy.
DOM DEVELOPMENT Akcjonariusze zdecydowali, że spółka wypłaci w formie dywidendy 239,6 mln zł, czyli 9,50 zł na akcję.
FAMUR 1. Zysk netto producenta maszyn górniczych spadł w II kw. o 85,8%, do 31 mln zł. Wynik jest o 5,4% wyższy niż zakładał konsensus PAP Biznes. Portfel zamówień grupy wynosił na koniec czerwca około 800 mln zł.

2. Grupa chce, w ramach dywersyfikacji działalności, szukać podmiotów do przejęcia zarówno w sektorach komplementarnych (Hard Rock Mining), ale i na rynkach poza górnictwem. Spółka będzie się rozglądać za celami akwizycyjnymi na terenie Unii Europejskiej.

FERRO WZ zdecydowało, by spółka wypłaciła w formie dywidendy za 2019 rok łącznie 8,5 mln zł, czyli 0,4 zł na akcję.
KRUK ZWZ zdecydowało o przeznaczeniu z zysku osiągniętego w 2019 roku kwoty 95 mln zł na kapitał rezerwowy utworzony w celu skupu nie więcej niż 271 tys. akcji własnych po cenie 350 zł za jedną akcję.
MARVIPOL DEVELOPMENT Akcjonariusze zdecydowali, że spółka wypłaci za 2019 rok 0,17 zł brutto dywidendy na akcję, czyli łącznie 7,08 mln zł.
PGE Spółka szacuje, że skonsolidowana EBITDA w I półroczu 2020 roku wyniosła ok. 2,805 mld zł. Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w samym II kw. EBITDA wyniosła 1,035 mld zł wobec konsensusu PAP Biznes na poziomie 1,286 mld zł i wobec 2,506 mld zł rok wcześniej.
PGS SOFTWARE WZ zdecydowało, by spółka wypłaciła za 2019 rok 14,1 mln zł dywidendy, czyli 0,5 zł na akcję.
QUERCUS TFI NWZ zdecydowało o emisji do 5,5 mln nowych akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru. Celem jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych na rozwój sieci dystrybucji, konsolidację rynku funduszy inwestycyjnych oraz na utworzenie agenta transferowego.
ŚNIEŻKA Zarząd zdecydował o wyodrębnieniu od 1 września pionu handlowego jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa w strukturze organizacyjnej spółki. W kolejnym etapie planowane jest przeniesienie go do spółki zależnej.
TAURON Spółka rozpoczęła budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 5 MW na terenach, gdzie w przeszłości zlokalizowana była Elektrownia Jaworzno I.
TOYA WZ przyjęło uchwałę, zakładającą wypłatę dywidendy w wysokości 0,80 zł na akcje. Łącznie na dywidendę trafi 60,03 mln zł.
XTPL Fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI zwiększyły udział w akcjonariacie XTPL i posiadają akcje dające 5,75% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

 

Przegląd prasy

 

BNP PARIBAS Spółce BNP Paribas zabrakło elektryków. Popularność aut elektrycznych pozytywnie zaskoczyła Arval Service Lease Polska. Dlatego rozbudowuje ofertę. (s.2) /PB/
COMARCH Comarchowi przybywa zleceń. Dynamika portfela zamówień informatycznej grupy się poprawiła, co ma się przełożyć na wzrost w kolejnych kwartałach. (s.7) /PB/
FAMUR 1. Famur, producent maszyn ucieka od węgla. Pogarszająca się sytuacja na rynku węgla stawia w trudnej sytuacji firmy pracujące dla kopalń. Ratunkiem może być wejście w zupełnie nowy biznes. (s.A17) /RP/

2. Famur szuka nowych biznesów. Pogarszająca się sytuacja na rynku węgla zmusza producenta maszyn górniczych do spróbowania swoich sił w zupełnie innych branżach, np. w wytwarzaniu urządzeń dla farm wiatrowych. Spółka chce rozwijać się przez akwizycje. (s.6) /PARKIET/

LIVECHAT LiveChat beneficjentem zmian w sposobie komunikacji. W trakcie pandemii biznes producenta oprogramowania komunikacyjnego kwitnie, co przekłada się na efektowną poprawę wyników finansowych. (s.5) /PARKIET/

 

 

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

BOGDANKA Kurs akcji powrócił powyżej przełamanego lokalnego wsparcia na 18,50 zł.
POLICE Biały korpus na rosnącym wolumenie próbą zakończenia lokalnej konsolidacji.
SANOK Kurs akcji przetestował na wyraźnie rosnącym wolumenie lokalny opór na 15,40 zł.
TRAKCJA Kurs akcji pokonał lokalny opór w rejonie 1,96 zł i obiera na cel kolejny opór na 2,335 zł.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.