Raport rynku akcji GPW 01.07.2020

foto: gpw

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

BUDIMEX Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,56 zł na akcję.
PEPEES Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
POLNORD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2019.
PULAWY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,45 zł na akcję.
QUANTUM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
ŚNIEŻKA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,60 zł na akcję.
TXM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
UNIBEP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
ZASTAL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

ALIOR BANK Członkowie zarządu Alior Banku Marek Szcześniak, Tomasz Biłous oraz Marcin Jaszczuk w związku z upływem w dniu 29 czerwca 2020 r. wspólnej kadencji zarządu, złożyli rezygnację ze sprawowanych stanowisk. Rada nadzorcza powołała w skład zarządu 6 osób, dołączyła do niego Agnieszka Nogajczyk-Simeonow oraz Maciej Brzozowski – poinformowała spółka w komunikacie.
ATC CARGO Akcjonariusze ATC Cargo zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 1,86 mln zł, czyli 0,28 zł na akcję – podała spółka w komunikacie.
BORYSZEW 1.     Grupa Boryszew prognozuje, że z powodu pandemii przychody jej spółek w drugim kwartale 2020 r. będą mniejsze średnio o około 20% w porównaniu do budżetu. Spadek sprzedaży spowoduje zmniejszenie, w porównaniu do budżetu, zrealizowanej EBITDA na poziomie grupy o około 50% – poinformowała spółka w raporcie.

2.     Finalizacja transakcji sprzedaży przez Boryszew Impexmetalu Aluminium Konin szwedzkiej spółce Gränges AB powinna nastąpić w III kw. 2020 roku – poinformował podczas konferencji prasowej prezes Boryszewa Piotr Lisiecki. Dodał, że dzięki środkom ze sprzedaży wskaźnik długu netto do EBITDA grupy znacznie spadnie, poniżej bankowych kowenantów.

DELKO Akcjonariusze spółki Delko zdecydowali, że spółka wypłaci w formie dywidendy za 2019 rok łącznie 2,69 mln zł, czyli 0,45 zł na akcję – podała spółka w komunikacie.
DINO POLSKA Dino Polska zawarło aneks przedłużający do 30 czerwca 2025 r. umowę z Krot Invest, dotyczącą zleceń budowy swoich sklepów – podała spółka w komunikacie.
ERBUD Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbudu zdecydowało, by zysk za 2019 r. przeznaczyć na pokrycie straty oraz na kapitał rezerwowy tworzony na nabycie akcji własnych – wynika z uchwał podjętych przez ZWZ spółki. Erbud przeznaczy na buyback maksymalnie 16,5 mln zł.
FEERUM Aktualny portfel zamówień Feerum z terminem realizacji w latach 2020/2021 wynosi ok. 163,6 mln zł, natomiast potencjalny portfel kontraktów ma wartość 226,4 mln zł – podała spółka w raporcie kwartalnym.
GRUPA AZOTY Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty zdecydowało o przeznaczeniu zysku za 2019 rok w wysokości 58,25 mln zł w całości na kapitał zapasowy – podała spółka w komunikacie.
HORTICO Hortico wypłaci z zysku za 2019 r. dywidendę w wysokości 587,2 tys. zł, czyli 0,05 zł na akcję – podała spółka w uchwałach walnego zgromadzenia.
INTROL Akcjonariusze Introlu zdecydowali, że spółka przekaże zysk netto za 2019 rok w wysokości prawie 4,5 mln zł na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę w przyszłych okresach – poinformowała spółka w komunikacie.
LOTOS Walne Zgromadzenie Grupy Lotos zdecydowało o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję za 2019 rok – podała spółka w komunikacie. Łącznie na dywidendę trafi 184,9 mln zł z zysku za 2019 r.
MIRBUD Mirbud wypłaci w formie dywidendy za 2019 rok łącznie 1,83 mln zł, czyli 0,02 zł na akcję – wynika z podjętych przez walne zgromadzenie spółki uchwał.
NOVITA Akcjonariusze Novity zdecydowali o wypłacie 5,20 zł dywidendy na akcję – podała spółka w komunikacie.
NTT SYSTEM Akcjonariusze NTT System zdecydowali o wypłacie 0,07 zł dywidendy na akcję za 2019 rok. Łącznie na ten cel trafi 948,5 tys. zł – podała spółka w komunikacie.
PBKM Polski Bank Komórek Macierzystych zawarł ze spółką InGeneron oraz osobą fizyczną umowę zakupu udziałów stanowiących 100 % kapitału zakładowego niemieckiej spółki eticur) za 1 euro oraz wierzytelności względem spółki w kwocie 2 mln euro – podał PBKM w komunikacie.
PHN ZWZ Polskiego Holdingu Nieruchomości zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy z zysku za 2019 rok kwoty 27,6 mln zł, czyli 0,54 zł na akcję – poinformowała spółka w komunikacie.
PKO BP Grupa PKO BP będzie mocno rozwijała ubezpieczenia stand alone, czyli ubezpieczenia niepowiązane z produktami bankowymi. Bank chce, by w ciągu 5 lat przypis składki w tym segmencie wzrósł o około 1,5 mld zł i na ubezpieczenia te zdecydowało się co najmniej 3 mln klientów banku – poinformował PAP Biznes wiceprezes banku Jan Emeryk Rościszewski.
PZU PZU zawarł umowę najmu siedziby centrali PZU ze spółką z grupy Skanska. Całkowita, szacunkowa wartość umowy, w okresie 10 lat jej trwania, wynosi ok. 787 mln zł brutto, a dodatkowe koszty związane z relokacją to ok. 65 mln zł brutto – poinformowała spółka komunikacie.
RONSON Ronson Development wypłaci 0,06 zł dywidendy na akcję – poinformował Ronson w komunikacie. Do akcjonariuszy trafi maksymalnie 9,84 mln zł. Decyzja ZWZ jest zgodna z propozycją większościowego akcjonariusza.
SUNEX Akcjonariusze Suneksu zdecydowali, by spółka wypłaciła w formie dywidendy 405,8 tys. zł, czyli 0,10 zł na akcję – wynika z uchwał podjętych przez ZWZ spółki.
UNIBEP Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik – poinformował Unibep w komunikacie. Wartość umowy to 48,75 mln zł netto.
WASKO Akcjonariusze Wasko zdecydowali, by z zysku za 2019 rok przeznaczyć na wypłatę dywidendy 1,8 mln zł, czyli 0,02 zł na akcję – podała spółka w komunikacie.
WORK SERVICE Na mocy aneksu do zawartej w lutym umowy inwestycyjnej, przedłużony do 31 lipca został termin ziszczenia się warunków zawieszających oraz zamknięcia transakcji przejęcia Work Service przez Gi International – poinformował Work Service w komunikacie. Banki finansujące spółkę wyraziły zgodę na wypłatę finansowania pomostowego nie później niż do 31 lipca.

 

Przegląd prasy

 

BORYSZEW Boryszew odczuł skutki pandemii. W obliczu pogarszających się wyników priorytetem grupy jest utrzymanie płynności na bezpiecznym poziomie. (s. 04) /PARKIET/
PEKABEX Czas na budownictwo senioralne. Producent prefabrykatów wchodzi w rynkową niszę z dużym potencjałem. Spółka zależna Pekabex Development przeprowadzi inwestycję wspólnie z Origin Investments. (s. 04) /PARKIET/
PGNiG Grupa PGNiG wchodzi na nowe rynki gazu. W tym roku zależne PST rozpocznie handel na Słowacji i Węgrzech. Jest też gotowe do przeprowadzenia takich operacji we Francji i Danii. (s. 06) /PARKIET/
PKN ORLEN Bruksela bardziej życzliwa dla Orlenu. Wygląda na to, że postcovidowy kryzys pomógł w sprawie przejęcia Lotosu. Płocki koncern nie będzie musiał sprzedać rafinerii. Z informacji „DGP” wynika, że Komisja Europejska z większą „życzliwością” patrzy na planowaną fuzję, wobec której do niedawna unijni urzędnicy mieli wiele pytań. (s. A12) /DGP/

 

Wybrane sygnały analizy technicznej

 

ALTA Kurs akcji przetestował lokalny dołek na 1 zł wysokim czarnym korpusem na skokowo rosnącym wolumenie.
BIOMEDLUB Kurs akcji wykonał ruch powrotny do przełamanego oporu na 6,50 zł.
PEP Nieudany test długoterminowego oporu na poziomie 35,80 zł.
UNIBEP Wysoki czarny korpus powraca z kursem poniżej przełamanej strefy oporu w przedziale 9,50-9,68 zł.
ZEPAK Kurs akcji powraca do wnętrza wybitej górą średnioterminowej konsolidacji.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.