Raport rynku akcji: CCC, CI GAMES, GRUPA LOTOS, SANTANDER BANK, GRUPA AZOTY

foto: flickr, GPW

Informacja dnia CCC SA
CCC powiększa straty. Narastająco po trzech kwartałach strata netto CCC to 163,8 mln zł, w tym z działalności kontynuowanej 117,4 mln zł. Spółka opublikowała wczoraj wieczorem raport finansowy. Najważniejsze jego pozycje nie są jednak niespodzianką, bo już na początku października przedstawiono szacunkowe dane za okres od lipca do końca września. W trzecim kwartale przy przychodach w wysokości 1,45 mld zł (+21 %) zysk operacyjny wyniósł 16,2 mln zł (30,2 mln zł rok wcześniej), a strata netto 32,7 mln zł (było 44,7 mln zł straty). Narastająco po trzech kwartałach strata netto to 163,8 mln zł, wobec 43,7 mln zł zysku przed rokiem. Strata z działalności kontynuowanej to 117,4 mln zł, wobec 121,4 mln zł zysku przed rokiem. Zysk operacyjny to 5,9 mln zł (wobec 223 mln zł zysku rok wcześniej), a przychody 4,13 mld zł (+32 %) Źródło: Puls Biznesu (pb.pl) https:// www.pb.pl/ccc-powieksza-straty-974233

Informacja dnia CI GAMES SA
Szef CI Games sprzedał 7 mln akcji spółki. Marek Tymiński, prezes CI Games, poinformował o sprzedaży 7 mln akcji spółki i zmniejszeniu zaangażowania z 36,8 do 32,5%.Transakcje zawarto 25 października. Były to transakcje pakietowe, których cena jednostkowa wyniosła 0,99 zł. Źródło: Puls Biznesu (pb.pl) https://www.pb.pl/szef-cigames-sprzedal-7-mln-akcji-spolki-974235

Informacja dnia GRUPA LOTOS SA
Oczyszczona EBITDA LIFO Lotosu w III kw. wyniosła 855,7 mln zł, zgodnie z szacunkami – podała spółka w komunikacie. Przed rokiem oczyszczony wynik EBITDA LIFO wynosił 888 mln zł (spadek o 3,6 %), a w drugim kwartale 783,3 mln zł (wzrost o 9,2 %) Skonsolidowane przychody Grupy Lotos ze sprzedaży wyniosły w trzecim kwartale 7,88 mld zł, co oznacza spadek r/r o 5,6 %. i wzrost k/k o 2,8 % Skonsolidowany wynik operacyjny według metodologii LIFO po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony EBIT LIFO) wyniósł 628,9 mln zł, a efekt LIFO sięgnął plus 121,4 mln zł. Oznacza to spadek oczyszczonej EBIT LIFO r/r o 11,8 %. i wzrost k/k o 10,2 %.Grupa Lotos wykazała w trzecim kwartale 2019 roku zysk operacyjny w wysokości 496,3 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 480,6 mln zł, zysk operacyjny segmentu wydobywczego 14,6 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości 1,1 mln zł.(…) (PAP Biznes)

Informacja dnia SANTANDER BANK SA
Zysk netto Santander Bank Polska w III kw. wyniósł 625,7 mln zł, lekko powyżej oczekiwań. Zysk netto należny akcjonariuszom Santander Bank Polska w trzecim kwartale 2019 roku wzrósł do 625,7 mln zł z 506 mln zł rok wcześniej – poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się lekko powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 611 mln zł. Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich, co do zysku netto Santander Bank Polska za trzeci kwartał, wahały się od 519 mln zł do 647 mln zł. Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 1.701 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.687 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.658-1.705 mln zł). Wynik z opłat i prowizji wyniósł 544 mln zł i był nieznacznie powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 531 mln zł (oczekiwania wahały się od 525 mln zł do 538 mln zł).Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 337 mln zł, czyli były o 9 proc. wyższe od konsensusu. Analitycy oczekiwali odpisów na poziomie 309 mln zł. Porównywalność wyników banku w ujęciu rok do roku jest zaburzona wskutek transakcji przejęcia wydzielonej części Deutsche Bank Polska, do której doszło 9 listopada 2018 r.(PAP Biznes)

Informacja dnia GRUPA AZOTY SA
Grupa Azoty podała wstępne wyniki za III kw. Grupa Azoty podała wstępne wyniki finansowe za III kwartał 2019. Przychody wyniosły 2,56 mld zł, EBITDA 316,3 mln zł, a zysk netto 61 mln zł. Rezultaty są lepsze od oczekiwań analityków, ankietowanych przez PAP Biznes. Średnia prognoz dla zysku netto wynosiła 38,9 mln zł, a EBITDA 276,6 mln zł. Źródło: Puls Biznesu (pb.pl) https://www.pb.pl/grupa-azoty-podala-wstepne-wyniki-za-iiikwartal-974234

Tomasz Czarnecki, MPW p.o. Dyrektor Departamentu Analiz
DM BPS

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.