Raport rynku akcji 10.12.2019

foto: gpw
BENEFIT Zarząd Benefit Systems przyjął politykę dywidendową na lata 2020-2023 i będzie rekomendować walnemu zgromadzeniu przeznaczanie na wypłatę dywidendy co najmniej 50 proc. skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy – podała spółka w komunikacie.
ELEMENTAL Elemental Holding złożył wniosek o pomoc publiczną, która ma na celu skompensowanie strat i ujemnych przepływów projektu dotyczącego badań i innowacji w obszarze produkcji baterii m.in. do samochodów elektrycznych – podała spółka w komunikacie.
ERBUD Spółka zależna Erbudu podpisała umowę z PGE Energia Ciepła na budowę nowych źródeł szczytowych w Oddziale Wybrzeże w Elektrociepłowni Gdańskiej – podał Erbud w komunikacie. Wartość umowy wynosi 80,5 mln zł netto.
INTER CAR Skonsolidowane przychody grupy Inter Carsu w listopadzie 2019 roku wyniosły 784,5 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 1,5 proc. – podała grupa w komunikacie. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 8.059,6 mln zł przychodów, czyli o 10,4 proc. więcej niż rok wcześniej.
KRUK Spółka zależna Kruka, Prokura NS FIZ, kupi od banku portfel wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ok. 781 mln zł – podał Kruk w komunikacie. Jednocześnie, bank odstąpił od sprzedaży wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ok. 604 mln zł, w tym wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, w tym denominowanych w EUR, CHF oraz USD.
MLP GROUP Zarząd MLP Group zdecydował o wypłacie 3,98 mln zł zaliczki na poczet dywidendy, czyli 0,22 zł na akcję – podała spółka w komunikacie.
NEWAG Newag zawarł umowę z województwem lubelskim na dostawę ośmiu dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniami dodatkowymi – podała spółka w komunikacie. Wartość umowy wynosi 119,2 mln zł netto.
PEKAO Bank Pekao w pierwszych miesiącach 2020 roku rozpocznie prace nad nową, kilkuletnią strategią – poinformował PAP Biznes Marek Lusztyn, nowy prezes banku. Jego zdaniem Pekao ma ogromny potencjał dalszego wzrostu, cel ROE na poziomie 12,5 proc. bank będzie chciał osiągnąć w najszybszym możliwym terminie.
PGNIG PGNiG podpisało w poniedziałek z Energy Resources of Ukraine porozumienie dotyczące współpracy przy poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów na Ukrainie – poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak.

 

POLENERGIA Polenergia zawarła z Wind Power przyrzeczoną umowę sprzedaży 50 proc. udziałów w spółce zależnej MFW Bałtyk I – podała Polenergia w komunikacie.
ZYWIEC Śląski Urząd Celno-Skarbowy uznał, że w rozliczeniach podatkowych od osób prawnych za 2012 rok Grupa Żywiec niewłaściwie ujęła przychody i koszty związane z rozliczeniem opłat licencyjnych z Brandhouse Żywiec, a także koszty uzyskania przychodów związane z odpisami amortyzacyjnymi od znaków towarowych.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.