Raport Rynek Akcji 30.01.2020

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

PKN ORLEN Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
SANWIL NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału, powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej oraz zmiany statutu.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

CCC 1. Strategia CCC do 2022 roku zakłada zmniejszenie wydatków inwestycyjnych oraz redukcję zadłużenia, maksymalnie do jednokrotności zysku EBITDA. Spółka planuje wzrost przychodów do 8,5-9 mld zł, chce też zwiększyć rentowność operacyjną do 8,5-9,5%. Strategia przewiduje również wzrost udziału sprzedaży internetowej do 35-40%. przychodów grupy z 24% w 2019 roku. Spółka nie planuje nowych akwizycji w latach 2020-22 – poinformowała spółka w prezentacji.

2. CCC może powrócić do tematu oferty publicznej eobuwie, ale decyzja o dalszych krokach zostanie podjęta po osiągnięciu przez tę spółkę 50 mln euro zysku EBITDA – poinformowało CCC w prezentacji.

3. CCC nie wyklucza rozmów o wydłużeniu o trzy lata, do 2024 roku, opcji nabycia 25% akcji eobuwia – poinformował prezes CCC Marcin Czyczerski.

4. Grupa CCC w nowej strategii zakłada znacznie bardziej selektywny rozwój nowych sklepów, przewiduje rozbudowę nowej powierzchni sieci własnej o nie więcej niż 120 tys. m kw. w kolejnych trzech latach – poinformowała spółka w prezentacji przed konferencją.

COMARCH Marcin Dąbrowski, szef sektora telekomunikacyjnego Comarchu, złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu – poinformowała spółka w komunikacie.
DEVELIA Spółka zależna Develii podpisała umowę sprzedaży budynku biurowego Wola Center w Warszawie za 101,9 mln euro – podała spółka w komunikacie.
ENERGA Cena 7 zł za akcję, zaoferowana w wezwaniu na akcje Energi ogłoszonym przez Orlen, odpowiada wartości godziwej. Według zarządu wzywający zamierza rozwijać firmę zgodnie z jej obecnym profilem działania, a przejęcie kontroli przez Orlen będzie korzystane dla pracowników Energi. Jednocześnie zwrócono uwagę, że transakcja może naruszać klauzule zawarte w umowach z instytucjami finansującymi Energę- podała spółka w komunikacie.
MURAPOL Murapol nabył grunty w Warszawie i Krakowie oraz podpisał umowę warunkową sprzedaży nieruchomości w Łodzi. Murapol zamierza zrealizować projekty inwestycyjne, w których łącznie powstanie ok. 1,1 tys. Lokali – podała spółka w komunikacie.
ONCO ARENDI Projekt OncoArendi o wartości około 31 mln zł został zarekomendowany do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wartość wnioskowanego dofinansowania to ok. 22 mln zł – podała spółka w komunikacie.
SANTANDER 1. Zysk netto należny akcjonariuszom grupy Santander Bank Polska w czwartym kwartale 2019 roku spadł do 507 mln zł z 788,1 mln zł rok wcześniej – poinformował bank we wstępnych nieaudytowanych danych. Zysk banku okazał się powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 434 mln zł.

2. Grupa Santander Bank Polska pod koniec 2019 roku była pozwana w 1.508 sprawach dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej, co oznacza, że w ciągu czwartego kwartału liczba pozwów wzrosła o 250 – poinformował prezes banku Michał Gajewski.

3. Santander Bank Polska ocenia, że spełnia warunki do wypłaty dywidendy, zarząd nie podjął decyzji w tej sprawie. Bank będzie brał pod uwagę rozwój sytuacji wokół kredytów frankowych, szczególnie to, jak będzie ona wyglądała na dzień wypłaty planowanej dywidendy – poinformował prezes banku Michał Gajewski.

SYNEKTIK Zarząd Synektika zarekomendował walnemu zgromadzeniu, aby spółka wypłaciła z zysku za rok obrotowy 2018/2019 dywidendę w łącznej kwocie 3,07 mln zł, czyli 0,36 zł na akcję – poinformowała spółka w komunikacie.

 

Przegląd prasy

 

ASSECO Asseco traci intratny kontrakt w Czechach. Spółka miała wykonać elektroniczny system sprzedaży winiet autostradowych. Wart 70 mln zł kontrakt został jednak unieważniony. (S. A23) /RZ/
CCC Wzrost przychodów o ponad 46 proc. dzięki pracy organicznej, powrót do rentowności operacyjnej sprzed przejęć i politykę dywidendową bez zmian zakłada trzyletni plan obuwniczej grupy CCC. (s. 04) /PARKIET/
MERCATOR Doniesienia o koronawirusie mocno podbiły kurs firmy Mercator Medical, która produkuje jednorazowe rękawiczki w Tajlandii. Zyskują też inne spółki z branży, np. Zarys. (s. 2-3) /PB/
SANTANDER Frankowe rezerwy mogą jeszcze się zwiększać. Zarząd Santander Bank Polska podkreśla, że wielkość rezerw na hipoteki frankowe jest teraz odpowiednia, ale analitycy prognozują, że będą rosły. (s. 09) /PARKIET/

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.