Raport Rynek Akcji 29.01.2020

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

ENERGOINSTAL NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy przewałaszczenia na zabezpieczenie z przewodniczącym RN, wyrażenia zgody na zawarcie umowy poręczenia za spółkę ENITEC Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów zastawów rejestrowych z W.A.M. Sp. z o.o.
MABION Wprowadzenie do obrotu na GPW 514.773 akcji serii P i 9.500 akcji serii S.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

BUDIMEX W najbliższych dniach PPL powtórzy aukcję elektroniczną związaną z przetargiem na budowę terminala na lotnisku w Radomiu. Wiąże się to stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej, która uwzględniła odwołanie Budimeksu, który stratował w przetargu – poinformowała spółka w komunikacie.
J.W. CONSTR. Zarząd J.W. Construction ustanowił program emisji obligacji o wartości nominalnej do 100 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie.
MLP GROUP MLP Group wyemituje w ramach oferty publicznej obligacje serii C o łącznej wartości emisyjnej do 30 mln euro. Cel emisji obligacji nie został określony. – poinformowała spółka w komunikacie.
REINO CAP. NWZ Reino Capital zdecyduje o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 18.969.950 akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru – wynika z projektów uchwał na NWZ zwołane na 27 lutego.
TS GAMES Akcjonariusze Ten Square Games, Maciej Popowicz oraz Arkadiusz Pernal, chcą sprzedać w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu do 963.574 akcji spółki, stanowiących do 13,31% kapitału zakładowego – poinformowała spółka w komunikacie.
VOTUM Votum w ramach przeglądu opcji strategicznych rozważa przystąpienie do spółki z sektora energii odnawialnej. We wtorek zawarł z tym podmiotem umowę o zachowaniu poufności i planuje przeprowadzenie due diligence – podała kancelaria Votum w komunikacie.

 

Przegląd prasy

 

DEVELIA W tym roku spodziewamy się wysokiego, jednocyfrowego wzrostu cen lokali na rynku pierwotnym – mówi Michał Hulbój, p.o. prezesa Develii (d. LC Corp). Na skutek opóźnień administracyjnych w ubiegłym roku sprzedaliśmy 1,51 tys. mieszkań, znacznie poniżej naszych oczekiwań. Począwszy od tego roku wracamy do poziomów ponad 2 tys. lokali rocznie. (s.A25) /RZ/
GETBACK GetBack odzyska 40 milionów złotych. To efekt ugody, jaką wrocławski windykator zawarł z Lartiq TFI (tak dzisiaj nazywa się Trigon TFI) (s.A1) /DGP/
MERCATOR MED. Inwestorzy Mercator Medical wierzą w rękawice. Koronawirus zwiększa popyt na środki higieniczne. (s.4) /PARKIET/
PGG Polska Grupa Górnicza stoi na rozdrożu. Jeśli nie sprzeda energetyce całej swojej produkcji, rozważa zmniejszenie wydobycia węgla i odchudzenie całej grupy – dowiedziała się „Rzeczpospolita”. W pierwszej kolejności spółka chce przekonać państwowe firmy energetyczne, by odbierały całą produkcję z jej kopalń i to bez względu na koszty. Alternatywą jest zmniejszenie wydobycia i odchudzenie grupy. (s.A19) /RZ/
PKP CARGO Wyniki PKP Cargo zależą od kruszyw. Analitycy nie są zgodni, jaka będzie kondycja finansowa grupy w tym roku. Jednomyślnie mówią jednak, że zdecydują o tym przewozy kruszyw. (s.4) /PARKIET/
POLENERGIA Fundusz wygrał z Dominiką Kulczyk. NN OFE pozbawił inwestorkę ważnego przywileju w akcjonariacie Polenergii. Wyrok sądu jest prawomocny. (s.4) /PB/
R22 R22 jeszcze mocniej podkręca tempo. Zagraniczni klienci i potencjał międzynarodowego rozwoju biznesu – na takie firmy stawia giełdowa spółka. (s.7) /PARKIET/

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.