Raport Rynek Akcji 18.12.2019

foto: GPW
ALIOR 1)    Alior Bank w strategii na lata 2020-2022 będzie chciał kontynuować szybki, organiczny wzrost i przedstawi w niej plany co do wypłaty dywidendy. Bank nie wyklucza emisji obligacji podporządkowanych i sekurytyzacji portfeli leasingowych – poinformował PAP Biznes prezes Alior Banku Krzysztof Bachta.

2)    Alior Bank liczy na poprawę zyskowności w 2020 roku i zakłada, że zysk będzie rósł z kwartału na kwartał. Marża odsetkowa w przyszłym roku wyniesie co najmniej 4,5 proc., koszt ryzyka powinien spaść do około 2 proc., a wzrost wolumenu brutto kredytów wyniesie około 5 mld zł – poinformował PAP Biznes prezes Alior Banku Krzysztof Bachta.

3)    Alior Bank szacuje wartość emisji obligacji pod wymóg MREL na około 3 mld zł – poinformował PAP Biznes prezes Alior Banku Krzysztof Bachta.

ATLANTA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atlanty Poland zdecydowało, że z zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018/2019 zakończonym 30 czerwca 2019 roku, dywidenda na akcję wyniesie 0,20 zł – poinformowała spółka w komunikacie.
BIOMED LUBLIN Maltański Minister Zdrowia wydał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Malty leku Onko BCG 100 produkowanego przez Biomed Lublin – podała spółka w komunikacie. To drugi – po Ukrainie – europejski kraj, gdzie ten lek został dopuszczony do obrotu.
BOS Agencja Fitch, w raporcie z 17 grudnia, potwierdziła rating długoterminowy (IDR) BOŚ Banku na poziomie „BB-„. Perspektywa ratingu pozostaje stabilna – poinformowała agencja w komunikacie.
FRAM FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wzywa do sprzedaży 2.290.739 akcji Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków, stanowiących 35,22 proc. kapitału, po 1,33 zł/sztukę – podał pośredniczący w wezwaniu Trigon DM.
GETBACK Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła na GetBack w restrukturyzacji karę w wysokości 500 tys. zł za naruszenia dot. sporządzania śródrocznych raportów okresowych za 2017 r. oraz nieterminowe przekazanie trzech raportów okresowych za 2017 r. i I kwartał 2018 r. – poinformowała KNF.

 

IDEA BANK Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na powierzenie Markowi Kempnemu stanowiska członka zarządu Idea Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku – poinformował Idea Bank w komunikacie.
MIRBUD Mirbud ogłosił przymusowy wykup 3.022.758 akcji JHM Development, stanowiących około 4,37 proc. w kapitale zakładowym, po cenie 1,64 zł za sztukę – wynika z opublikowanego we wtorkowym „Parkiecie” ogłoszenia.
ORBIS AccorInvest Group wzywa do sprzedaży 46.077.008 akcji Orbisu, stanowiących 100 proc. kapitału, po 115 zł za sztukę – poinformował pośredniczący w wezwaniu Santander BM.
PEKAO 1)    Bankowy Fundusz Gwarancyjny wyznaczył Bankowi Pekao na poziomie skonsolidowanym wymóg MREL na poziomie 14,325 proc. sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem (TLOF), co stanowi 21,533 proc. kwoty ekspozycji na ryzyko (TRE) – poinformował bank w komunikacie.

2)    Pekao ocenia, że do pierwszych emisji obligacji pod wymóg MREL dojść może w 2020 roku i uwzględniając zakładany wzrost bilansu w ciągu trzech lat bank będzie musiał wyemitować obligacje o wartości około 10 mld zł. Wymóg MREL jest bez znaczącego wpływu na politykę dywidendową banku – poinformował PAP Biznes Tomasz Kubiak, wiceprezes banku.

3)    Po rozliczeniu 3-letnich certyfikatów zamiennych na akcje Banku Pekao udział UniCredit w akcjonariacie banku spadł do zera – poinformował Pekao w komunikacie.

PGNIG 1)    Prezes URE zatwierdził taryfy dla PGNiG Obrót Detaliczny. W nowej taryfie ceny gazu uległy obniżeniu o 2,9 proc., natomiast stawki opłat abonamentowych pozostały bez zmian – poinformowało URE w komunikacie. Taryfa, która będzie obowiązywać do 30 czerwca 2020 r., dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych.

2)    Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin nie wyklucza, że z nowym rokiem dojdzie do zmian w zarządzie PGNiG, gdyż trwa tam konkurs i trudno rozstrzygnąć jego efekty.

PRO-LOG Zwyczajne Walne Zgromadzenie notowanej na NewConnect spółki Pro-Log zdecydowało, że z zysku za rok obrotowy 2018/2019 na dywidendę trafi 2,3 mln zł, czyli 2,3 zł na akcję – poinformowała spółka w komunikacie.
QUANTUM Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum Software zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę z niepodzielonej części zysku za 2018 rok kwoty 1,08 mln zł, co daje 0,82 zł dywidendy na akcję – poinformowała spółka w komunikacie.
RAFAKO Rafako zawarło z doradcą – KPMG Advisory – umowę w zakresie rozpoznania możliwości pozyskania finansowania spółki – podało Rafako w komunikacie.
TAURON 1)    Prezes URE zatwierdził taryfę Operatora Systemu Przesyłowego (PSE) oraz pięciu dystrybutorów energii elektrycznej. Regulator zatwierdził także taryfę na sprzedaż energii dla klientów korzystających z taryfy sprzedawcy z urzędu – Tauron Sprzedaż.

2)    Tauron utworzy w czwartym kwartale 2019 r. rezerwę w szacunkowej wysokości 230-280 mln zł na umowy rodzące obciążenia w segmencie sprzedaży – poinformował Tauron w komunikacie.

 

Przegląd prasy

 

TAURON 1)    Nowe ceny prądu tylko w jednym koncernie. Jedynie Tauron Polska Energia przekonał URE do podwyżki taryf za prąd dla gospodarstw indywidualnych. Pozostałe koncerny energetyczne napotkały weto Urzędu wobec proponowanych przyszłorocznych stawek, co – na chwilę obecną – oznacza stosowanie dotychczasowych taryf. (s. A18) /RZ/

2)    Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził ceny dla klientów indywidualnych tylko Tauronowi Sprzedaż. Zaakceptował natomiast stawki za dystrybucję dla wszystkich spółek. (s. A8) /DZGP/

TAURON, ENERGA, ENEA, PGE Jedna trzecia Polaków zapłaci więcej za prąd. Od nowego roku 12 proc. droższy prąd w Tauronie. Taryfy dla Energi, Enei i PGE wciąż niepewne. (s. 10) /GP/
INVESTORS Investors TFI zarządza 116 PPK. O wyborze Investors TFI na firmę zarządzającą PPK decydowała przede wszystkim nasza dotychczasowa efektywność w zarządzaniu funduszami – mówi Zbigniew Wójtowicz, prezes Investors TFI. (s. A26) /RZ/
PGNIG Baltic Pipe chcemy zasilić własnym gazem w jak największym stopniu. Gazociąg ma zdolności przesyłowe poniżej 10 mld m sześc. Jeśli naszym gazem będzie wypełniony w 25 proc., to rachunki nam się dobrze poskładają. Wtedy gaz na polskim rynku będzie tani. W tym roku kupiliśmy trzy złoża, będziemy kupować dalej – mówi Piotr Woźniak, prezes PGNiG. (s. A31) /RZ/
ORBIS Orbis: powodzenie wezwania w rękach jednego inwestora. Główny akcjonariusz nie rezygnuje z planów wycofania spółki z giełdy. Musi jednak przekonać NN OFE. Fundusz ten kontroluje 10,2 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki i to od niego będzie zależało powodzenie wezwania. Zdaniem analityków cena w wezwaniu może wydawać się atrakcyjna. (s. 04) /Parkiet/
DATAWALK DataWalk zaczął odliczanie. Dostawca platformy do analizowania informacji już zdobywa globalnych klientów, których do 2021 r. chce mieć 20. (s. 8) /PB/
GAZPROM Rośnie spór o tranzyt gazu. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyda decyzję o warunkach, na jakich Gaz-System będzie operatorem polskiego odcinka gazociągu jamalskiego od Nowego Roku – ustalił DGP. URE musi zdecydować się na taki krok, bo Polska nie dogadała się w tej sprawie z Gazpromem. (s. A9) /DZGP/
SAUDI ARAMCO Saudi Aramco warte ponad 2 bln dolarów. Z kapitalizacją nieco ponad 2 bln dolarów saudyjski gigant naftowy Saudi Aramco szykuje się do włączenia na listę kluczowych indeksów giełdowych świata. (s. 11) /GW/

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.