Raport Rynek Akcji 17.02.2020

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

GRUPA AZOTY NWZA ws. wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A., wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę Grupa Azoty S.A. długoterminowych pożyczek pieniężnych.
HARPER Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
HERCULES NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
MIRBUD NWZA ws. powołania członków RN oraz zmian w statucie.
POLICE NWZA ws. wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. spółce „Grupa Azoty Polyolefins” S.A., realizującej projekt inwestycyjny pn. „Polimery Police”, długoterminowych pożyczek podporządkowanych wobec planowanego finansowania dłużnego uprzywilejowanego spółki „Grupa Azoty Polyolefins” S.A.
PULAWY NWZA ws. zatwierdzenia regulaminu wyboru kandydatów na członków RN powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

11 BIT STUDIOS 11 bit studios podpisało umowę ze spółką branży growej z sektora mobilnego na produkcję gry „Frostpunk” na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi iOS i Android – poinformowała spółka w komunikacie.
ALUMETAL 1.     Alumetal obserwuje lekki optymizm u części klientów w I kw. i stabilizację zamówień. W 2020 roku producent aluminiowych wtórnych stopów odlewniczych dla motoryzacji chce znacznie przekroczyć wolumen 200 tys. ton sprzedaży. Polityka dywidendowa zakładająca przeznaczenie 70 proc. znormalizowanego zysku netto na dywidendę pozostaje aktualna – poinformowała PAP Biznes prezes Agnieszka Drzyżdżyk.

2.     Alumetal planuje podwojenie nakładów inwestycyjnych w 2020 roku. Producent aluminiowych wtórnych stopów odlewniczych dla motoryzacji szacował wcześniej ubiegłoroczny CAPEX na około 40 mln zł – poinformowała PAP Biznes prezes Agnieszka Drzyżdżyk.

ENEA Zarząd ENEA S.A. informuje, iż 14 lutego 2020 roku Emitent powziął informację o:

1.     przekazaniu 14 lutego 2020 roku przez spółkę Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. -generalnemu wykonawcy Kontraktu Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW z dnia 12 lipca 2018 roku polecenia zawieszenia wykonywania całości prac związanych z Kontraktem, z terminem wejścia w życie zawieszenia w dniu 14 lutego 2020 roku,

2.     przekazaniu 14 lutego 2020 roku przez Spółkę wykonawcy Umowy – Przebudowa infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C z dnia 4 października 2019 roku („Kontrakt kolejowy”) polecenia zawieszenia realizacji Kontraktu kolejowego z terminem wejścia w życie zawieszenia w dniu 14 lutego 2020 roku.

Powodem zawieszenia prac jest fakt zawieszenia finansowania Projektu w konsekwencji zawarcia w dniu 13 lutego 2020 roku Porozumienia Dotyczącego Dalszych Działań w Projekcie Ostrołęka „C”, pomiędzy Emitentem a Energą S.A. – poinformował zarząd spółki w komunikacie.

ENERGA 1.     Elektrownia Ostrołęka przekazała generalnemu wykonawcy elektrowni Ostrołęka C polecenie zawieszenia wykonywania całości prac związanych z kontraktem – podała Energa w komunikacie. Grupa GE potwierdza gotowość dalszej współpracy ze swoimi klientami i polskim rządem.

2.     Polska Grupa Górnicza utworzyła odpis aktualizujący wartość posiadanych aktywów trwałych, w efekcie którego PGG zanotowało w 2019 roku stratę netto. Jej udział w stracie netto wyniesie 65 mln zł. Szacowany wpływ odpisu na skonsolidowany wynik netto Grupy PGE za 2019 rok wynosi 79 mln zł – poinformowała Energa, która jest jednym z akcjonariuszy PGG.

LIVECHAT Zarząd LiveChat Software S.A. informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LiveChat Software w okresie październik – grudzień 2019 wyniosły 8.408.357 USD i były o 14,1% wyższe od osiągniętych w III kwartale 2018/19 roku finansowego.
MIRBUD Oferta konsorcjum Mirbudu i PBDiM Kobylarnia została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – poinformował Mirbud w komunikacie. Wartość oferty to 164,7 mln zł brutto.
MURAPOL Ares Management i Griffin Real Estate przejęły 98,04% akcji spółki deweloperskiej Murapol – poinformowały spółki w komunikacie. Wartości transakcji nie ujawniono.
NEWAG Jedynie Newag złożył ofertę SKM na zakup 21 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z siedmioletnim okresem utrzymania dla warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej. Otwarcie ofert odbyło się w piątek.
PGNiG Skonsolidowany zysk netto PGNiG w czwartym kwartale 2019 roku spadł do 30 mln zł z 390 mln zł przed rokiem – wynika ze wstępnych szacunków spółki. Konsensus zakładał zysk netto w wysokości 360 mln zł.
PKN ORLEN 1.     PKN Orlen odwróci w jednostkowym raporcie za 2019 rok część odpisów aktualizujących wartość inwestycji w grupę Orlen Lietuva w kwocie około 1 mld zł – podała spółka w komunikacie. Kwota powiększy jednostkowy wynik finansowy Orlenu, ale nie wpłynie na wysokość skonsolidowanego zysku EBITDA za 2019 rok.

2.     PKN Orlen chce do połowy 2020 roku wybrać wykonawcę instalacji pogłębionego przerobu ropy (BoB – bottom of the barrell) w rafinerii w Możejkach. Inwestycja ma zwiększyć zysk operacyjny Orlenu średnio o kilkaset milionów złotych rocznie – poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek

3.     PKN Orlen zamierza w 2020 roku zwiększyć liczbę stacji paliw na Litwie przynajmniej do 29 punktów, a docelowo w ciągu kilku lat chce mieć na tym rynku 70-80 stacji – poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

POLNORD Cordia International ogłasza wezwanie na 33.501.018 akcji Polnordu, oferując za jeden papier 3,55 zł. W wyniku wezwania Cordia chce mieć 100% akcji Polnordu – poinformował pośredniczący w wezwaniu BM PKO BP.
ŻYWIEC Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach utrzymał w mocy decyzję organu I instancji z 30 listopada 2018, zgodnie z którą Grupa Żywiec zobowiązana jest do zapłaty 47,1 mln zł podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 rok wraz z odsetkami wynoszącymi w przybliżeniu 22,5 mln zł.

 

Przegląd prasy

 

CD PROJEKT CD Projekt stoi „Wiedźminem”, dlatego „Cyberpunk 2077” jest grą o wszystko. Jeśli od razu nie wzbudzi zachwytu, osłabi nie tylko reputację producenta. „Po prostu dobra” premiera najbardziej oczekiwanej gry roku to za mało. Takiej premiery boi się cały sektor. (s. 12) /GW/
PEKAO Bank Pekao spieniężył dwie zabytkowe kamienice w Krakowie i wystawił na sprzedaż trzecią. Kupiec już czekał z gotówką w ręku — Pekao zostało jednak z budynkiem, ale bez… prezesa. (s. 2-3) /PB/
PGNiG PGNiG potrzebuje wyższej taryfy dystrybucyjnej? Koncern chce dużo inwestować w gazociągi. Realizacja tego celu wymaga jednak podwyżek cen. (s. 03)
SFINKS Bank dokręca śrubę. Sfinks Polska, który wciąż nie wywiązał się z dokapitalizowania, poinformował o aneksie do umowy kredytowej. (s.3) /PARKIET/
UPC UPC chce urosnąć na cudzym. O nowych klientów wicelider rynku kablowego będzie walczył na światłowodach konkurentów. Liczy też na użytkowników usług mobilnych. (s. 5) /PB/

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.