Raport Rynek Akcji 13.03.2020

foto: GPW SA

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

EUROCASH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
AGORA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
DINOPL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
IFIRMA Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.
JHMDEV NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.
TORPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

ALTUS TFI GetBack złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciw Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i 12 funduszom inwestycyjnym w związku z zapłatą przez spółkę zawyżonej ceny za akcje EGB Investment – podał GetBack w komunikacie.
BOOMBIT Producent gier BoomBit widzi poprawę przepływów pieniężnych oraz rentowności na początku roku i spodziewa się dalszego polepszenia sytuacji gotówkowej w kolejnych. BoomBit podtrzymuje, że wydatki na produkcję nowych gier nie będą przekraczały 4 mln zł kwartalnie, nie planuje dalszych istotnych zmian zatrudnienia w obszarze produkcji miesiącach – podali przedstawiciele spółki.
CYFRPLSAT 1.     Zysk EBITDA grupy Cyfrowego Polsatu, według standardu MSSF 16, wyniósł w czwartym kwartale 2019 roku 1,062 mld zł i był o 1,6 % wyższy od średniej oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Przychody grupy sięgnęły 3,069 mld zł i były zgodne z prognozami biur maklerskich.

2.     Liczba usług świadczonych przez grupę Cyfrowego Polsatu wzrosła w czwartym kwartale 2019 roku o 119,5 tys. netto do 17,39 mln – wynika z raportu rocznego grupy.

FAMUR Rosyjska kompania górnicza SUEK-Kuzbass wstrzymała na czas nieokreślony realizację projektu, w ramach którego Grupa Famur miała w tym roku dostarczyć dwóm kopalniom tej spółki obudowy zmechanizowane warte ok. 85 mln euro. Wśród przyczyn decyzji są rynkowe skutki pandemii koronawirusa.
LOTOS 1.     Oczyszczona EBITDA LIFO Grupy Lotos w 2019 roku wyniosła 2,86 mld zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami – poinformowała spółka w komunikacie. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w całym zeszłym roku 1,15 mld zł.

2.     Grupa Lotos planuje ok. 1,4 mld zł nakładów inwestycyjnych w 2020 roku – wartość ta może być o 15-20 % niższa, w zależności od decyzji w sprawie konkretnych projektów – poinformował wiceprezes ds. produkcji i handlu Jarosław Kawula.

3.     Wydatki inwestycyjne Grupy Lotos w segmencie poszukiwawczo-wydobywczym w 2020 roku wyniosą około 500 mln zł – poinformował wiceprezes ds. produkcji i handlu Lotosu Jarosław Kawula. Podtrzymał, że wydobycie z norweskiego złoża Yme ruszy w czwartym kwartale tego roku.

PEKAO Bank Pekao zawarł porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych mających objąć do 1,35 tys. pracowników. Bank utworzy w związku ze zwolnieniami rezerwę w wysokości 110-130 mln zł – podało Pekao w komunikacie.
PKO BP Zarząd PKO BP będzie realizował zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego, w którym określono, że bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 50 proc. zysku netto za 2019 rok – poinformowała spółka w komunikacie.
PGNiG 1.     Grupa kapitałowa PGNiG miała w 2019 roku 42 mld zł przychodów, 5,5 mld zł EBITDA, 2,45 mld zł zysku operacyjnego oraz 1,37 mld zł zysku netto – poinformowała spółka w raporcie rocznym. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

2.     Dywidenda za 2019 rok nie będzie wyższa niż 50 % skonsolidowanego zysku netto – poinformował prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. Dodał, że żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.

3.     Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński potwierdza, że PGNiG będzie szukał wszelkich okazji inwestycyjnych do przejęć w segmencie ciepłowniczym, w tym również tego rodzaju aktywów posiadanych przez Tauron.

4.     PGNiG spodziewa się, że po trudnym zeszłym roku również 2020 rok będzie dla spółki bardzo trudny ze względu na sytuację na rynkach międzynarodowych – powiedział prezes PGNIG Jerzy Kwieciński.

5.     PGNiG jest zainteresowany mocnym wejściem w segment odnawialnych źródeł energii, w tym w energetykę wiatrową – poinformował prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

PZU 1.     Zysk netto grupy PZU w IV kwartale 2019 roku wyniósł 935 mln zł – podała spółka w raporcie. Zysk PZU okazał się 10 % wyższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 851,5 mln zł.

2.     Zarząd PZU nie będzie się spieszył z przedstawieniem rekomendacji w sprawie podziału zysku za 2019 rok, bez akwizycji będzie rekomendował wypłatę dywidendy w górnej granicy widełek 50-80 % z aktualnej polityki dywidendowej – wynika z wypowiedzi członka zarządu PZU i dyrektora finansowego Tomasza Kulika.

3.     Prawdopodobieństwo powrotu do bardziej stabilnej polityki cenowej przez ubezpieczycieli w 2020 roku, w szczególności w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych, jest większe niż w 2019 roku – napisało PZU w raporcie rocznym.

4.     PZU w ubezpieczeniach typu business interruption (BI) nie ma ekspozycji w związku z koronawirusem, ubezpieczyciel nie ma także ekspozycji z tytułu gwarancji ubezpieczeniowych dla touroperatorów. W produktach zdrowotnych PZU liczy się z potencjalnie wyższą szkodowością i wzrostem kosztów leczenia – poinformowała spółka w prezentacji.

TAURON Kopalnie spółki Tauron Wydobycie uruchomiły dwie nowe ściany wydobywcze, w tym jedną z wykorzystaniem części infrastruktury nowego poziomu 800 m w kopalni Janina. Kopalnie firmy eksploatują obecnie węgiel z pięciu ścian wydobywczych, co daje ponad 20 tys. ton surowca na dobę.
WIRTUALNA Wirtualna Polska ocenia, że początek 2020 r. jest słabszy od oczekiwań w obszarze turystyki zagranicznej, jako powód wskazując rozprzestrzenianie się koronawirusa. Zarząd spodziewa się, że tendencja spadkowa w rezerwacji wycieczek może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe grupy w 2020 r. – wynika z komunikatu prasowego i raportu rocznego WP.

 

Przegląd prasy

 

CYFRPLSAT Cyfrowy Polsat chce utrzymać marże. Wejdzie w mobilne płatności. Wyniki grupy kontrolowanej przez Zygmunta Solorza za ostatni kwartał i cały 2019 r. nie zaskoczyły analityków. (s. 8) /PARKIET/
GPW Obecnie nie widzimy żadnych przesłanek do zawieszenia obrotu. GPW, jak i cały rynek pod względem operacyjnym działają w sposób niezakłócony – mówi Marek Dietl, prezes GPW w Warszawie. (s. 3) /PARKIET/
LOTOS Nakłady Lotosu mogą sięgać 1,4 mld zł. Koncern rozważa zwiększenie inwestycji. (s. 7) /PARKIET/
PGNiG 1.     PGNiG dywersyfikuje działalność i import. Mimo niekorzystnej sytuacji zewnętrznej koncern zamierza się rozwijać organicznie i poprzez przejęcia. (s. 6) /PARKIET/

2.     PGNiG spodziewa się trudnego roku, ale Lotos, mimo zawirowań w cenach ropy, podtrzymuje plan inwestycji w złoża. (S. 7) /PB/

PZU PZU nie obawia się wpływu koronawirusa na wyniki. Ubezpieczyciel ocenia, że jego ekspozycja na konsekwencje epidemii jest ograniczona. Pomimo dalszej przeceny na GPW zależnego Aliora nadal nie przeprowadzono aktualizacji jego wyceny. (s. 10) /PARKIET/

 

Sygnały analizy technicznej

 

DEBICA Kurs akcji przełamał długoterminowy dołek na 73,32 zł.
DECORA Akcje wykonały spadek w kierunku przełamanego oporu na 12,19 zł. Jako ruch powrotny?
DEVELIA Kurs akcji przełamał długoterminową linię trendu wzrostowego i przetestował lokalne wsparcie na 2,19 zł.
EUROCASH Kurs akcji przełamał średnioterminowe wsparcie na 16,72 zł schodząc na nowe dołki bessy.
FERRO Kurs akcji przetestował ważne średnioterminowe wsparcie na 11,40 zł.
GETIN Kurs akcji przełamał krótko-średnioterminowy dołek na 0,852 zł.
GPW Kurs akcji przełamał długoterminowy dołek na 31,05 zł.
GTC Akcje przełamały/naruszyły długoterminowe wsparcie na 7,54 zł.
HANDLOWY Kurs akcji przetestował i naruszył ważne lokalne wsparcie na 48,05 zł.
INTERCARS Kurs akcji przełamał długoterminowy dołek na 160 zł.
KERNEL Akcje przełamały długoterminową strefę wsparcia w przedziale 34,50-36,20 zł.
LIVECHAT Kurs akcji przełamał linię długoterminowego trendu wzrostowego i testuje dołek poprzedniej korekty na 33,50 zł.
LOTOS Kurs akcji przełamał długoterminową linię wsparcia.
MBANK Kurs akcji przełamał długoterminowy dołek na 203,30 zł.
MILLENNIUM Kurs akcji przełamał długoterminowy dołek na 3,14 zł.
MIRBUD Kurs akcji przełamał krótkoterminowe wsparcie na 0,712 zł.
PLAYWAY Kurs akcji dociera do długoterminowej linii trendu wzrostowego.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.