Raport Rynek Akcji 13.02.2020

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

GRODNO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
HANDLOWY Publikacja wstępnych skonsolidowanych wyników za 2019 rok.
NEUCA Wprowadzenie do obrotu na GPW 81.535 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

DOM DEV. Dom Development jest spokojny o wolumeny sprzedaży w 2020 roku. Grupa powinna utrzymać poziom z poprzedniego roku, a może nawet lekko go przekroczyć – poinformował prezes Jarosław Szanajca.
FEERUM Po wpłacie zaliczki przez Epicentr K portfel zamówień Feerum powinien być trochę wyższy niż w 2019 roku.  Współpracą z polskim producentem elewatorów zbożowych zainteresowanych jest kilka innych dużych ukraińskich firm – poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Daniel Janusz.
GEOTRANS Geotrans widzi rosnący popyt na usługi zagospodarowania odpadów ze strony jednostek samorządowych oraz wytwórców, a celem spółki na 2020 r. są dalsze wzrosty wszystkich segmentów biznesu. Spółka zamierza kontynuować realizację polityki dywidendowej- podała spółka w komunikacie prasowym.
HANDLOWY Zysk netto grupy Banku Handlowego w czwartym kwartale 2019 roku wzrósł do 180,3 mln zł z 152,2 mln zł rok wcześniej. Zysk banku był o 5,8 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 170,5 mln zł – poinformował bank w raporcie
JSW 1.     Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej odwołała ze składu zarządu Rafała Pasiekę, pełniącego funkcję zastępcy prezesa zarządu ds. handlu. Jednocześnie, rada nadzorcza powierzyła pełnienia obowiązków zastępcy prezesa zarządu ds. handlu prezesowi JSW Włodzimierzowi Hereźniakowi – podała spółka w komunikacie.

2.     Tomasz Duda, związany wcześniej m.in. z Polską Grupą Górniczą i spółką Tauron Wydobycie, został nowym wiceprezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) ds. rozwoju – zdecydowała w środę rada nadzorcza JSW.

LPP LPP zakończyło rozbudowę Centrum Dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim. Wartość inwestycji to ok. 200 mln zł, a po rozbudowie wydajność obiektu wzrosła z 1,5 mln do 1,84 mln sztuk odzieży wysyłanych dziennie – podał spółka w komunikacie prasowym.
ORANGE 1.     Orange Polska wypracował w czwartym kwartale 707 mln zł zysku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu (tzw. EBITDAaL), o 3,1% więcej niż przed rokiem wobec konsensusu 653 mln – podała spółka w raporcie rocznym.

2.     Orange Polska prognozuje, że wynik EBITDA grupy po uwzględnieniu kosztów leasingu (tzw. EBITDAaL) wzrośnie w 2020 roku wobec poziomu 2,735 mld zł z ubiegłego roku – poinformowała spółka w raporcie.

3.     Zarząd Orange Polska nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy w 2020 roku – poinformowała spółka w komunikacie.

4.     Orange Polska pozyskał w czwartym kwartale 144 tys. klientów usług telefonii komórkowej netto – na koniec grudnia baza operatora składała się z 15,284 mln kart SIM. W minionym kwartale operatorowi przybyło netto 109 tys. kart SIM w segmencie komórkowych usług abonamentowych. W segmencie usług pre-paid Orange Polska pozyskał netto 35 tys. kart SIM- podała spółka w komunikacie.

PKO BP 1.     Zysk netto grupy PKO BP w czwartym kwartale 2019 roku spadł do 723 mln zł z 1,01 mld zł rok wcześniej – podał bank w raporcie rocznym. Zysk banku był o 9,7% wyższy od oczekiwań analityków, którzy szacowali, że wyniesie on 658,9 mln zł.

2.     PKO BP spełnia kryteria do wypłaty na dywidendę do 50 proc. zysku za 2019 roku, a dodatkowo zarząd banku rozważy rekomendowanie wypłaty 1,67 mld zł niepodzielonego zysku z 2018 roku – poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.

3.     PKO BP jest w stanie w 2020 roku poprawiać marżę odsetkową o 1-2 pb kwartalnie – poinformował wiceprezes PKO BP Rafał Kozłowski.

4.     PKO BP jest gotowy na rozmowy z klientami dotyczące ewentualnych ugód w sprawie frankowych kredytów hipotecznych – poinformował prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło.

5.     PKO BP spodziewa się, że w 2020 roku w obszarze korporacyjnym utrzymają się podobne trendy, jak w drugiej połowie zeszłego roku, a zainteresowanie ze strony przedsiębiorstw i korporacji pozyskiwaniem finansowania z banków będzie mniejsze – uważa wiceprezes PKO BP Jakub Papierski.

6.     Liczba postępowań sądowych dotyczących kredytów walutowych PKO BP w czwartym kwartale wzrosła o 266. Łączna wartość przedmiotu sporu wzrosła na koniec roku do 392 mln zł – wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie danych z raportu rocznego banku.

PZU Grupa PZU pracuje nad przygotowaniem nowej, kilkuletniej strategii, której bardzo mocnym elementem będzie segment zdrowotny. Pełne efekty współpracy z bankami w grupie PZU widoczne będą w wynikach za 2020 rok – poinformował prezes PZU Życie SA Roman Pałac.
SECO/WARWICK Walne zgromadzenie Seco/Warwick upoważniło zarząd do skupu nie więcej niż 1 mln akcji własnych w celu umorzenia. Łączna kwota środków przeznaczonych na buyback nie przekroczy kwoty 15 mln zł- wynika z uchwał po WZ.

 

Przegląd prasy

 

PGE 1.     Węgiel za wszelką cenę. Jest zielone światło dla budowy odkrywki węgla brunatnego w Złoczewie, choć inwestycja przeniesie straty inwestorowi – państwowej PGE. Trzy tysiące ludzi straci domu, a województwo łódzkie stanie się pustynią. (s. 1, 12) /GW/

2.     W polskim rządzie nie ma jednomyślności w sprawie budowy przez PGE kopalni na odkrywce Złoczew. (s. 4) /PARKIET/

ŻYWIEC Na wyniki spółki Żywiec wpływ w tym roku będą miały wyższa akcyza oraz opłata cukrowa. (s. 4) /PARKIET/
POLNORD Cordia nie planuje wycofania Polnordu z giełdy – zapowiada członek zarządu Cordii Tomasz Łapiński. (s. 7) /PARKIET/
PKO BP PKO BP zamierza wypłacić sporą dywidendę. Znacznie niższe od konsensu prognoz analityków saldo rezerw to przyczyna, dla której zysk netto PKO BP w IV kwartale 2019 r. był wyraźnie lepszy od oczekiwań. Zarząd zamierza wypłacić sutą dywidendę. (s. 5) /PB/

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.