Raport Rynek Akcji 12.02.2020

foto: flickr, GPW

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

BIK Wprowadzenie do obrotu na GPW 18.121 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
BSC DRUK Początek zapisów na sprzedaż akcji po 40,38 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez A&R Carton AB i Colorpack.
HARPER Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
ORANGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PKO BP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
SECOGROUP NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych spółki.
URSUS NWZA ws. połączenia URSUS S.A. ze spółką URSUS BUS S.A.
ŻYWIEC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

ENEA Enea Wytwarzanie i Gaz-System podpisały we wtorek porozumienie na zaprojektowanie przyłączenia Elektrowni Kozienice do sieci przesyłowej Gaz-System- podała spółka w komunikacie.
MARVIPOL Marvipol Development wyemitował niezabezpieczone obligacje serii Z o łącznej wartości nominalnej 27 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie. Zarząd rozważa kolejne emisje w pierwszym półroczu tego roku.
MEDICALGORIT. Medi-Lynx Cardiac Monitoring, amerykańska spółka zależna Medicalgorithmics, złożyła w styczniu 2020 roku 6.262 wnioski o płatność od ubezpieczycieli z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA wobec 7.301 wniosków w grudniu – poinformowała spółka w komunikacie.
MENNICA 1.     Zarząd Mennicy Polskiej chce, by spółka zwiększyła zaangażowanie w akcje Enei do 30 czerwca 2020 r. Łączna wartość inwestycji, z uwzględnieniem posiadanych akcji, nie przekroczy 100 mln zł – podała spółka w komunikacie.

2.     Rada nadzorcza Mennicy Polskiej nie wyraziła zgody na zwiększenie zaangażowania spółki w akcje Enei, o co wnioskował wcześniej zarząd Mennicy – podała spółka w komunikacie.

PGE PGE Baltica zakończyła dwuletnią kampanię pomiarową wiatru na Morzu Bałtyckim. Badania pozwoliły na zebranie danych potwierdzających odpowiednie warunki wietrzne do realizacji budowy morskich farm wiatrowych – podała PGE w komunikacie prasowym.
PGNiG PGNiG Upstream Norway zawarło umowę z Aker BP i pozyska udziały w złożu Alve Nord oraz zwiększy swój udział w eksploatowanym już złożu Gina Krog. Udziały w złożu Gina Krog zwiększą się do 11,3%, a w zamian PGNiG przekaże do Aker BP 5% w niedawno odkrytym przez siebie złożu Shrek na koncesji PL838/838B, gdzie ma aktualnie 40% udziałów jako operator oraz zapłaci kontrahentowi 51 mln USD – podał PGNiG w komunikacie prasowym.
PKO BP 1.     Zysk netto grupy PKO BP w czwartym kwartale 2019 roku spadł do 723 mln zł z 1,01 mld zł rok wcześniej. Zysk banku był o 9,7 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy szacowali, że wyniesie on 658,9 mln zł – podał bank w raporcie rocznym.

2.     PKO BP spełnia kryteria do wypłaty na dywidendę do 50 proc. zysku za 2019 roku, a dodatkowo zarząd banku rozważy rekomendowanie wypłaty 1,67 mld zł niepodzielonego zysku z 2018 roku – poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.

POLNORD 1.     Po rejestracji nowych akcji serii T w Krajowym Rejestrze Sądowym Cordia International posiada 64.042.109 akcji Polnordu, co stanowi 65,66% kapitału zakładowego i uprawnia do 65,66% głosów na walnym zgromadzeniu – poinformował Polnord w komunikacie.

2.     Fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU zmniejszyły udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Polnordu do 1,6892%. Zmiana udziału nastąpiła w wyniku rejestracji akcji serii T, a tym samym podwyższenia kapitału zakładowego spółki – podała spółka w komunikacie.

URSUS Akcjonariusze Ursusa zdecydowali 11 lutego o połączeniu z Ursus Bus – podała spółka w komunikacie.

 

 

Przegląd prasy

 

EKO EXPORT Kazachska szansa Eko Exportu. Spółka specjalizująca się w pozyskiwaniu i sprzedaży mikrosfery liczy, że dzięki importowi surowca z Kazachstanu będzie w stanie poprawić wyniki finansowe. (s. 07) /PARKIET/
PKN ORLEN Rząd próbuje ocalić połączenie PKN Orlen i Lotosu. Namawia Brukselę do zmiany zasad antymonopolowych. Polska dołączyła do Francji, Niemiec i Włoch w postulatach złagodzenia unijnej polityki fuzji i przejęć. (s. A21) /RZ/
SANTANDER Na rynku przybywa głosów wskazujących, że Grupo Santander, kontrolujący 66,3 proc. akcji Santander Banku Polska, może zrewidować swoją strategię dotyczącą wicelidera sektora bankowego w naszym kraju. Z informacji „Parkietu” wynika, że jednym z rozważanych scenariuszy jest sprzedaż polskiego banku przez Hiszpanów. Hiszpanie twierdzą, że nie zamierzają go sprzedawać, a polski rynek jest równie ważny jak inne. (s. 09) /PARKIET/

 

Sygnały analizy technicznej

 

11BIT Kurs akcji dociera ponownie w rejon lokalnego szczytu na 460 zł wysokim białym korpusem na wyraźnie rosnącym wolumenie.
GETIN Kurs pokonał średnio-długoterminową linię trendu spadkowego.
IDEABANK Wysoki biały korpus na rosnącym wolumenie początkiem impulsu wzrostowego?
KGHM Formacja harami na dołkach lokalnej, krótkiej korekty.
MIRACULUM Kurs akcji odbił się od długoterminowego oporu na 1,94 zł, na wykresie pojawiła się formacja zasłony ciemnej chmury.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.