Raport GPW: Forte, PKN Orlen, Getin

foto: flickr, GPW

Środa była czwartą z rzędu sesją osuwania się krajowego rynku, co można traktować jako pokłosie negatywnego wydźwięku wtorkowej sesji w Stanach Zjednoczonych. Wczorajsza sesja na Wall Street nie przyniosła większych zmian, chociaż przeważały lekkie wzrosty, wspierane kolejnymi dobrymi raportami spółek. Sporo za to działo się na rynku walutowym, gdzie dolar kontynuował umocnienie, a dodatkową słabością wykazuje się w ostatnim czasie złoty, w efekcie USDPLN przebił poziom 3,47, co może podbudowywać nieco sentyment do nielicznych spółek, eksportujących towary lub usługi na rynek amerykański (jak Livechat czy Medicalgorithmics).

Tuż przed zamknięciem wczorajszej sesji Forte opublikowało wstępne wyliczenia wyniku finansowego za I kw. 2018 r., zgodnie z którymi, w ujęciu skonsolidowanym, przychody ze sprzedaży wyniosły ok. 295 mln zł (+0,6% rdr), EBIT wyniósł 16 mln zł (-61% rdr), EBITDA: 23 mln zł (-50% rdr) – spółka wskazuje m.in. na wysokie ceny płyty wiórowej, które wpłynęły na pogorszenie rentowności, aczkolwiek wskazuje także, iż w II kw. br. powinien być widoczny pozytywny efekt wykorzystania własnej płyty z nowo uruchomionego zakładu. Po zamknięciu sesji szacunkowe wyniki za I kw. 2018 r. opublikował Polwax – w tym przypadku także roczne dynamiki wyników są istotnie ujemne (zarówno na przychodach, które spadły o ok. 15% rdr, jak i marżach, gdyż spadek EBITDY wyniósł ok. 50% rdr, a zysku netto ok. 59% rdr). Po sesji raport za I kw. br. przekazał Orange (wyniki na poziomie EBITDA i przychodów bliskie konsensusowi PAP, większa od konsensusu okazała się zaraportowana na poziomie netto strata). W dzisiejszych godzinach porannych raporty okresowe opublikowały m.in. PKN Orlen (raport za I kw. 2018 r.), Getin Noble Bank (raport za 2017 r. ;strata netto na akcjonariuszy jednostki dominującej w samym IV kw. 2017 r. wyniosła 335,5 mln zł; wynik mocno obciążyły zwiększone odpisy – spółka informowała o fakcie zwiększonych odpisów raportem bieżącym z 24 kwietnia) oraz Dom Development (raport za I kw. 2018 r.; wyniki znacznie powyżej konsensusu PAP – przychody lepsze o ponad 5%, zysk operacyjny o ponad 51%, zaś zysk netto na akcjonariuszy jednostki dominującej: o 47% powyżej oczekiwań).

Odnosząc się do wyników PKN Orlen: przy sprzedaży na poziomie 23,2 mld zł wynik EBITDA wyniósł 2,04 mld zł, zysk netto przypisany jednostce dominującej 1,04 mld zł. W odniesieniu do prognoz rynkowym sprzedaż była o 6% niższa, natomiast EBITDA oraz zysk netto lekko powyżej prognoz, odpowiednio 3,4% oraz 2,3%. Natomiast większe różnice pojawiają się przy porównaniu do ubiegłorocznych wyników. O ile przychody były na zbliżonym poziomie, o tyle wynik EBITDA i zysk netto były odpowiednio o 28% i 50% niższe. Przede wszystkim marże rafineryjne były niższe średnio o ponad 20%, dodatkowo na rentowność mógł mieć wpływ kurs złotego do USD (notowania cen paliw na giełdach światowych), który wówczas był wynosił ponad 4 zł w stosunku do oscylującego w I kw 2018 bliżej 3,4 zł.

Oprócz raportów okresowych, poszczególne spółki informują także o rekomendacjach zarządów dot. podziału zysku. Po zamknięciu sesji Amica poinformowała o rekomendacji zarządu dot. wypłaty dywidendy w wys. 3 zł na akcję. Jest to co prawda mniej niż przed rokiem (5,50 zł dywidendy na akcję), ale zgodnie z wypowiedzią prezesa spółki z konferencji prasowej, po publikacji raportu za IV kw., istniało prawdopodobieństwo w ogóle niewypłacenia przez spółkę dywidendy w bieżącym roku. WZA Inter Cars z kolei głosować ma nad uchwałą zakładającą wypłatę 0,71 zł dywidendy na akcję (właśnie tyle wypłacono w 2017 r.).

W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na posiedzenie ECB, a dokładniej konferencję po posiedzeniu, bowiem nie zakładane są zmiany w polityce pieniężnej, a na konferencji być może zostaną przedstawione potencjalne działania w kolejnych okresach. Oprócz tego nastroje rynkowe może kształtować raport z USA o zamówieniach na dobra trwałego użytku. /Paweł Szewczyk, Marcin Brendota/

BM Alior Bank

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.