Raport futures: 16.05.2018

foto: pixabay

Sytuacja rynkowa

Kurs FW20 wyraźnie poddał się strefie oporu kwietniowego szczytu. Mocne obsunięcie przy podwyższonym wolumenie stwarza warunki do kontynuacji zniżki z dzisiejszą sesją. W kontekście sentymentu do krajowego rynku niepokojąco prezentują się notowania krajowej waluty, która istotnie osłabia się do EUR i jeszcze bardziej do USD. Jako, że krajowa gospodarka jest głównie oparta o popyt wewnętrzy to skutkiem osłabienia waluty może jedynie być wzrost kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego oraz wyższa presja inflacyjna wynikająca z droższego importu np. surowców energetycznych. Na wykresie dziennym FW20 kurs instrumentu zanegował piątkowe wybicie z hipotetycznej odwróconej RGR. Na diagramie 60-min obecnie jest realizowana korekta wcześniejszej fali wzrostowej. Kurs zbliża się do bariery zniesienia 50% (2274 pkt.). Jednocześnie na RSI jest obserwowany stan zejścia blisko strefy wyprzedania rynku. Splot tych obserwacji może doprowadzić do próby wygaszania spadków. Wśród spółek indeksu bazowego odwrót ma miejsce na sektorze bankowym, niewykluczony wpływ osłabienia złotego i możliwych napięć związanych z kredytami walutowymi (MBANK, PKOBP). Dodatkowo ostatnie wzrosty rentowności krajowych obligacji wpływają na osłabieni wpływów z działalności lokacyjnej, nie tylko banków ale również PZU, którego kurs jest na nowym rocznym minimum. Zamieszanie związane z finansowaniem budowy elektrowni atomowej wraz z ostatnim wzrostem cen węgla nie służy krajowej energetyce. Na giełdach zagranicznych gorszy sentyment dotknął rynki amerykańskie. Tutaj również kolejne wzrosty rentowności obligacji nie służą wycenom aktywów kapitałowych (zmniejszenie premii za ryzyko rynkowe, wpływ na oczekiwany wzrost kosztów obsługi długu). W lepszej formie pozostają parkiety zachodnioeuropejskie, kontrakty terminowe na DAX i Eurostoxx 50 wykazują bardziej stabilne zachowanie. Ogółem zmiana notowań futures na DAX i SP500 od wczorajszego popołudnia implikuje neutralny początek sesji dla FW20. W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na kończące się posiedzenie RPP, nie są oczekiwane zmiany stóp procentowych, natomiast może pojawią się sugestie względem kształtowania przyszłej polityki pieniężnej. Ponadto pojawi się raport o krajowej inflacji bazowej oraz odczyty inflacyjne dla strefy euro. W USA zostanie opublikowany odczyt o produkcji przemysłowej oraz rynku pierwotnym nieruchomości. /Marcin Brendota/

Biuro Marklerskie Alior Bank S.A.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.