Praca zdalna – wady i zalety z punktu widzenia pracownika i pracodawcy

foto: pixabay

Praca zdalna to coraz popularniejsza forma zatrudnienia. Nie każda osoba ma jednak odpowiednie predyspozycje, by ją wykonywać – kluczowym czynnikiem jest tu samodyscyplina. Jak każda forma zatrudnienia, tak i ta, niesie za sobą korzyści, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Czym jest praca zdalna?

Praca zdalna to wykonywanie zadań powierzonych przez pracodawcę poza siedzibą przedsiębiorstwa, np. w miejscu zamieszkania. Taka forma zatrudnienia jest bardzo popularna wśród freelancerów zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne. Należy pamiętać, że ze względu na jej charakter, nie wszystkie profesje nadają się do pracy zdalnej. Z kolei w tych, w których jest to możliwe, forma ta cieszy się coraz większym powodzeniem. Należy jednak pamiętać, że nawet osoby, które na pierwszy rzut oka, mogłyby opuścić miejsce zatrudnienia i wykonywać zadania z dala od biura, powinny poważnie rozważyć, czy taki rodzaj zatrudnienia jest dla nich odpowiedni. Nie wszyscy, ze względu na chociażby swoje cechy osobowości, nadają się do wykonywania obowiązków właśnie w ten sposób. Jak każdy rodzaj pracy, tak i ten ma swoje wady i zalety, zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

Zalety i wady z punktu widzenia pracownika

Jedną z zalet jest nienormowany czas pracy. Wraz z otrzymaniem zlecenia ustalany jest również termin jego realizacji. Nikt zatem nie oczekuje od nas tego, że przez 8 godzin będziemy siedzieć przy biurku. Jeśli jesteśmy nocnymi markami, to możemy pracować wieczorem, a dzień poświęcić na rzeczy niezwiązane z pracą. Liczy się efekt w postaci wykonanego projektu, a nie poświęcony na niego czas. Sami ustalamy zatem swój harmonogram. Takie „szefowanie samemu sobie”, to kolejny istotny aspekt tej formy zatrudnienia. Nikt nie ustala nam kolejności wykonywania zadań, które możemy połączyć z codziennymi obowiązkami. Pracy w biurze może często towarzyszyć presja – każdy błąd może być odnotowany i wypomniany. Niepotrzebne nerwy obniżają z kolei efektywność pracownika. Wszystko to może być rozpatrywane jako zalety wykonywania obowiązków w sposób zdalny. Wystarczy jednak, by taka osoba pozbawiona była samodyscypliny oraz – mimo dużych umiejętności – nie potrafiła odpowiednio rozplanować pracy, by wspomniane atuty tej formy zatrudnienia zamieniły się w wady. Początkowo może wydawać nam się, że bez większych przeszkód zrealizujemy powierzone nam zadanie. Po kilku godzinach poświęconych na rzeczy z nim niezwiązane ta perspektywa ulegnie jednak zmianie. Dlatego tak ważne, w przypadku pracy zdalnej, są samodyscyplina oraz umiejętna organizacja czasu pracy. Do tego wszystkiego należy dodać, że pracując zdalnie – najczęściej w domu – musimy być świadomi możliwości wystąpienia różnych rozpraszaczy. Krótka wizyta sąsiadki, czy odbiór dziecka z przedszkola może wytrącić nas z rytmu. Istotne jest, abyśmy potrafili po takich nieplanowanych przerwach, potrafili zmobilizować się i powrócić do wykonywania obowiązków. Pamiętajmy również, że pracując zdalnie nie możemy liczyć na obserwowanie bardziej doświadczonych kolegów po fachu. Sami musimy zadbać o doskonalenie swoich umiejętności.

Jak to wygląda z perspektywy pracodawcy?

W obecnej sytuacji na rynku pracy, to pozycja kandydatów jest silniejsza aniżeli pracodawców. Oferowanie możliwości pracy zdalnej może być często jedyną możliwością pozyskania wysokiej jakości specjalisty. Równie ważne są pobudki ekonomiczne. Zatrudniając osoby wykonujące w ten sposób swoje obowiązki, uzależniamy jego wynagrodzenie od efektów pracy. Nie płacimy za 8 godzin spędzonych w biurze, lecz za efekty pracy – to z kolei przekłada się na efektywność takich osób. To również mniejsze koszty związane z urlopami chorobowymi, które są wykorzystywane chociażby na wizytę u lekarza z dzieckiem. Osoba pracująca zdalnie jest bliżej domu, a tym samym rzadziej korzysta z takich wolnych dni. Co więcej, jeśli firma zatrudnia tylko pracowników zdalnych, to niweluje także koszty związane z utrzymaniem przestrzeni biurowej. Podobnie jak w przypadku pracowników, taki sposób zatrudnienia również dla pracodawców ma swoje wady. Brak kontroli nad pracownikiem sprawia, że firma po prostu musi zaufać zleceniobiorcy. Niewykonanie powierzonego zlecenia może być przedsiębiorców bardzo kosztowne. Między innymi dlatego, w umowach zawierane są stosowne zapisy na wypadek nie wywiązania się z zadania. W przypadku współpracy z pracownikiem zdalnym trudno zakładać, że między obiema stronami wytworzy się jakaś więź, przywiązanie, które sprawi, że specjalista zwiąże się z firmą na dłużej. Lepsza oferta finansowa może okazać się wystarczającym czynnikiem do zmiany zleceniodawcy. Tymczasem osoby zatrudnione w biurze, bawiące się na wspólnych imprezach, mają świadomość celu, do którego zmierza marka.

Autor: GoWork.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.